ANNAS ROM GUIDE

Piazza del Monte di Pietà

Se over nr. 37 på Bykort til den midterste del af Campo de' Fiori-turen 

Denne Plads, som har navn efter det store Låne- og Pante-Palæ, Palazzo del Monte di Pietà, som dominerer flere af Pladsens sider, ligger i kvarteret Rione Regola, lidt syd for Via dei Giubbonari og vest for Via Arenula.

Det er en aflang plads, som mod nordvest afgrænses af tværgaden Via dell'Arco del Monte, der har navn efter den Bue, Arco del Monte, som Lånekassen lod opføre mellem deres 2 ejendomme, der står på hver sin side af gaden og havde behov for en overdækket passage i førstesals højde. Den lange facade mod Via dell'Arco del Monte tilhører det tidligere Casa Grande dei Barberini.

Mod nord står nogle ejendomme, der ikke tilhører Lånekassen. Mellem Via dell'Arco del Monte og den lille Via della Pietà står en ældre bygning og mellem denne gade og Via dei Pompieri den ejendom, som har erstattet den nu nedrevne gamle Kirke San Martino in Panarella.

Mod sydøst afgrænses Pladsen af Via dei Pompieri og på sydsiden af denne det store Palazzo Alibrandi Cavalieri på hjørnet af Via degli Specchi, som kommer fra Piazza Benedetto Cairoli.

Ellers er Pladsens sydside domineret af bygningen Palazzo del Monte di Pietá, der også bare for nemheds skyld omtales som Palazzo del Monte.

Om Pladsens bebyggelse i Antikken, lader der ikke til at være meget at fortælle. Tilsyneladende er der her kun gjort enkelte registrerede fund, mens der både nord og vest for området er fundet rester af bygningsmure, som menes at stamme fra store lagerbygninger, de såkaldte "horrea" og måske også fra en beboelsesejendom i flere etager.

Det mest sikre er vist de rester af antikke gader, som er fundet både langs den nuværende Via dei Giubbonari og langs Via dell'Arco del Monte, samt et stykke syd for Pladsen, omtrent midt under Palazzo del Monte.

På et tidspunkt før 1186 opførtes en ganske lille kirkebygning syd for Via dei Giubbonari i området mellem nutidens gader Via della Pietà og Via dei Pompieri. Den viedes til San Martino og kaldtes på grund af sin størrelse for San Martinello, men fik også tilnavne efter områdets overtøjsskræddere, som også gav navn til Via dei Giubbonari. Foran Kirken var der en stor åben plads - det der senere blev til Piazza del Monte. Men dengang kaldtes den Piazza dell'Olmo på grund af det store elmetræ, som voksede her.

Omkring midten af 1500-tallet kom området i Kardinal Prospero Santacroce's besidddelse og omegnens beboere omtalte det da som "Platea Santacroce". Kardinalen lod opføre flere bygninger og på et tidspunkt overgik nogle af disse til den ny store Pante- og Lånekasse, Monte di Pietà.

Allerede fra begyndelsen af 1600-tallet havde Pladsen foran den gamle Kirke derfor fået sit nuværende navn. Medvirkende var naturligvis, at San Martinello-Kirken var gået fuldstændigt i forfald og var blevet revet ned omkring 1604.

EN TUR PLADSEN RUNDT:

Som nævnt udfyldes hele Pladsens sydside af Palazzo del Monte di Pietà (se foto fra borgato.be), opført i anden halvdel af 1500-tallet som residens for Kardinal Prospero Santacroce. Arkitekt på byggeriet var Ottavio Nonni "il Mascherino" og det er ham, der er mester for den facade, vi står overfor idag. Efter Kardinalens død købtes bygningen i 1591 af brødrene Petrignani, som derpå solgte den videre til Monte di Pietà i 1603.

Hovedfacaden vender ud mod Piazza del Monte di Pietà og den midterste del er den ældste. Her sidder de 2 portaler med indskriften "Mons Pietatis et Depositorum" på overkarmen - og mellem dem murfontænen, som Carlo Maderno tegnede i 1603 (se foto fra borgato.be). Hele huset har 5 etager, men nogle af disse er tilføjet i 1800-tallet. Vinduerne på førstesalen er høje og slanke og indsat i rammer under vandrette overliggere båret af små buede konsoller. Andensalens vinduer er derimod ganske små og lave uden særlig udsmykning.

Mellem vinduerne og etagerne sidder et stort relief med nederst en indskriftstavle om indvielsen og øverst en Kristus-skulptur (se foto fra borgato.be). Det er tegnet af Maderno og her ses også våben for flere Paver: Paul III, som grundlagde Lånekassen, Clemens VIII, som sørgede for at Kassen fik sit nye sæde, samt Kardinal Pietro Aldobrandini, der var Lånekassens protektor i perioden 1602-1621; og tilslut den Romerske Kommunes våben med sit S.P.Q.R. Indskriften lyder: "Clemens VIII pont. max. - Montem Pietatis - pauperum commodo institutum - ne crescentis operis augumentum - loci. praepediret angustia - ex aedibus a Sixto V. p.m. coemptis - in has ampliores transtulit - et beneficiis auxit - anno sal(utis) MDCIIII pontif. XIII - Petro cardinali Aldobrandino - protectore" : "Pave Clemens VIII flyttede - for at for små lokaler ikke skulle forhindre udviklingen af den voksende aktivitet - Monte di Pietà, som er grundlagt for at hjælpe de fattige, fra den bygning, som Pave Sixtus V havde købt, til denne større bygning, som han gav (dertil) flere goder, i det Herrens År 1604, det 13. år i hans Pontifikat, under protektorat af Kardinal Pietro Aldobrandini".

--- LÆS MERE om PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ ---

Den lange facade fortsætter mod sydøst ned ad Via degli Specchi helt frem til sidegaden Via di San Salvatore in Campo. Modsat Palazzo del Monte's facade står på hjørnet af Pladsen og Via degli Specchi bagmuren til Palazzo Alibrandi Cavalieri, der er opført i slutningen af 1600-tallet på en grund helt frem mod Via dei Giubbonari.

Palæet's del ud Piazza del Monte har 3 fag på hver side af et midterfag, hvori portalen er indsat. Det er en gammel, profileret travertinkarm med smalle, kannellerede søjler i hver side. Disse slutter i udskårne konsoller, som bærer en stenbalkon med smedejernsgitter ud for andensalens midtervindue. Gadenumrene på denne del af Palæet er 28 til 31 (se foto fra info.roma.it).

Det kompakte hus med 8 fag i 6 etager ud mod Pladsen har 8 fag mod sidegaderne Via dei Pompieri og Via della Pietà, samt ligeledes 8 fag mod Via dei Giubbonari, hvor hovedindgangen findes i nr. 30. I stuuetagen mod Piazza del Monte er der 4 store portbuer med numrene 13-16, som er indrettet til forretninger.

Det var på dette sted, at der fra 1220 stod en lille Kirke kaldet San Martino in Pannarella, der blev revet ned efter 1604, eftersom den var gået meget i forfald.

På den modsatte side af Via della Pietà står mellem denne og Via dell'Arco del Monte, en karré, som går helt frem til Via dei Giubbonari. Det er en 3-etagers bygning med en stor tagterrasse på toppen (se foto fra borgato.be). Facaden er pudset op i en mørk okker farve og bygningen har 3 fag med 3 store portbuer i stueetagen (nr.6, 7 og 8). Disse er indrettet til butikker. På etagerne er der her 4 fag, men anbragt lidt usædvanligt: et fag ude i hver side og 2 fag ved siden af hinanden anbragt på facadens midte. Dette lever store ubrugte murpartier mellem fag nr. 1 og 2 og mellem nr. 3 og 4. Disse murflader har antagelig haft facadebemaling tidligere, men af dette er der ingen spor.
Hovedfacaden findes mod Via dei Giubbonari, hvor de 3 fag på førstesalen sidder bag én lang stenbalkon, båret af 7 brede, udskårne konsoller. I stueetagen er der her i 3 store buer indrettet butikker (nr. 33, 34 og 34A), mens der er høje vinduer på første- og andensalen. Facaden pudset op i en mørk okker farve med lys, stenmønstret underetage og lyse stukrammer om vinduerne. Mod Via della Pietà er bygningen længere og har 5 fag med 3 butiksbuer og en indgangsportal i profileret ramme i nr.10.
Mod Via dell'Arco del Monte er der 3 meget brede fag med 2 buer i stueetagen, hvoraf en i nr. 4 er indrettet til butik.

Den lange facade mod nordvest og tværgaden Via dell'Arco del Monte tilhører det tidligere Casa Grande dei Barberini, der også blot kaldes Palazzo Barberini. Det er en meget stor bygning, som idag huser både en Børnehave "Scuola Materna Trento e Trieste", en underskole "Scuola Elementare Statale Trento e Trieste", et Seminarium "Istituto Magistrale Vittoria Colonna", og andre institutioner samt talrige butikker i det store kompleks, som strækker sig langt ned i Via dell'Arco del Monte. En lang facade ligger ud til Via dei Giubbonari, hvor bygningen har ikke mindre end 16 fag i 4 etager. Mod Via dell'Arco del Monte har bygningen hele 18 fag med 2 hovedindgange i let profilerede travertinkarme med husnumrene 99 og 99A. Facaden er enkel, i lyst okker puds uden udsmykning, bortset fra de brede travertinrammer om alle vinduer. Komplekset er en udbygning genemm flere hundrede år over ældre småhuse, som ejedes af Scapucci-familien og som i 1581 erhvervedes af Monsignore Francesco Barberini, hvorefter den i en årrække gik i arv, indtil Prins Francesco Barberini i 1734 solgte til Ordenen I Carmelitani Scalzi di Santa Teresa della Scala. Disse videresolgte i 1759 ejendommen til Monte di Pietà, som i 1762 lod deres bygninger på hver side af Via dell'Arco del Monte forbinde af en Bue (Arco del Monte) over gaden. Palæets facade mellem de 2 hovedindgange vender ud mod Piazza del Monte di Pietà.

 

Litteratur om Piazza del Monte di Pietà:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 601-602.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte I / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1980. ----- side 16, 18, 20, 21.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004. - Volume Secondo: E-O.
- side 845-846.
Lombardi, Ferruccio: Le piazze storiche di Roma esistenti e scomparse. Newton & Compton, 2001.
- side 267-268.
Info.roma.it: Piazza del Monte di Pietà.
www.borgato.be: Piazza del Monte di Pietà.
RomaSegreta.it: Monte di Pietà.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.2.2023 og sidst opdateret d. 1.3.2023