ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Sereni

- Via dei Farnesi nr. 79-80 -

Se ved nr. 60 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

 

Det lille palæ i Via dei Farnesi nr. 79-80 (i kvarteret Rione Regola) er opført i 1553 for en vis Agostino Sereni, som man kan se af en indskrift på bjælken over døren i nr.79, men var i mange år ejet af lægbroderskabet Arciconfraternita di San Girolamo della Carità, der holdt til i Kirken San Girolamo della Carità i Via Monserrato nr. 62 A.

Broderskabet, der ejede flere ejendomme her i gaden og rundt om i byen og fra oprettelsen i 1518 havde meget stor indflydelse i Rom, har sat sit ejermærke på Palæets facade ved siden af døren i nr. 79. Mærket er et udvidet græsk kors med buede linier, eller et let ændret Georgskors / Malteserkors (se eks. her). Mellem korsarmene står Broderskabets navn: Charitas (kærlighed/barmhjertighed). Under mærket sidder en lille aflang plade med det nummer, som ejendommen har fået i Broderskabets bogholderi. Her står der "No VII".

Bygningen er i 3 etager under et kraftigt fremspringende og udskåret tagudhæng i træ. Der er 3 fag vinduer i brede hvide stukrammer på de 2 øverste etager og 2 indgangsdøre samt et vindue i samme slags rammer i stueetagen.

Døren i nr. 79 er smal og hævet et par trin over gaden. Den toppes af en vandret bjælke under et tilgitret vindue. På bjælken er indridset: "IHS Maria - Augustino Serenius da fun... to fundavit die IIII Luio MDLIII" : "Agostino Sereni lod dette bygge den 4. Juli 1553". Midt i teksten er anbragt et skjold med ejerens initialer: "A.S.".

Døren i nr.79 er forøvrigt ikke anbragt under vinduet ovenover, men forskudt. Vinduet mellem de 2 indgange er derimod anbragt under etagernes vinduer. Dette er dog ikke så højt og forsynet med et kraftigt gitter. Desuden bæres det af 2 kraftige konsoller i sten. Nederst ses et lille kældervindue.

Døren i nr.80 er hovedindgangen, indsat i en lidt bredere ramme, der danner en bue. Under den øverste halvcirkel og selve døren ligger også her en vandret stenbjælke, men denne er uden indskrift.

På det sted, hvor Palazzo Sereni blev bygget i 1553, lå i Antikken nogle af de stalde, hvor byens 4 hestevæddeløbshold havde hovedkvarter. På gadens sydside har man udgravet rester af Stabulum Factionis Venetae og nord for gaden og op mod parallelgaden Via di San Girolamo della Carità er der udgravet mure fra et større bygningskompleks, som man tilsyneladende endnu ikke har identificeret.

Litteratur om Palazzo Sereni:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Paolucci, Alberto: Piccole targhe sugli edifici dei rioni storici di Roma : Le proprietà di confraternite e congregazioni religiose. - Roma : Palombi Editori, 2008.
- side 44.
info.roma.it.: Palazzetto Sereni.
Roma segreta: Via dei Farnesi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.8.2020 og sidst opdateret d. 2.9.2020