ANNAS ROM GUIDE
Confraternita di San Girolamo della Carità

Dette religøse broderskab, Confraternita di San Girolamo della Carità, som i en lang årrække havde deres egen kirke: San Girolamo della Carità, i Via Monserrato, blev oprettet omkring 1518 af Kardinal Giulio de' Medici, der senere blev Pave under navnet Clemens VII (1523-1534).

Broderskabets første navn var Compagnia della Carità og dets første tilholdssted var i Kirken Sant'Andrea de' Azanesi eller i Kirken Sant'Andrea de Unda i kvarteret Rione Regola, men efter at Pave Leo X i en bulle ("Illius qui Charitas") dateret den 27. Januar 1520 (bulla institutionis S. Societatis Charitatis almae Urbis Romae) havde ophøjet det til Ærkebroderskab, Arciconfraternita, blev der behov for større lokaler, og da Broderskabets grundlægger Kardinal Giulio i 1523 blev Pave Clemens VII, sørgede han for, at hans protegéer kunne flytte over i Kirken San Girolamo, som på det tidspunkt passedes af Franciskanermunke.

Her havde Arciconfraternita di San Girolamo della Carità sæde fra den 10. Oktober 1524. Men i 1536 blev der mulighed for at overtage hele Kirken, da Franciskanerne flyttede over til San Bartolomeo på Tiberøen.

I Maj 1520 havde Pave Leo X oprettet en kostskole og hjem for omvendte unge kvinder, Conservatorio delle Convertite, som han knyttede til Kirken Santa Lucia al Corso, der herefter fik navnet Santa Maria Maddalena delle Convertite. Styrelsen af dette hjem havde Paven overdraget til Compagnia della Carità. Kirken er for længst revet ned.

Fra 1536 til 1966 ejede Arciconfraternita di San Girolamo della Carità deres egen Kirke, men i 1966 blev den overladt til nonneordenen Le Suore di San Filippo og den styres idag fra Oratorio di San Filippo Neri. Forbindelsen hertil skabtes allerede i 1551, hvor San Filippo flyttede ind i det til San Girolamo-Kirken knyttede Ospizio di San Girolamo, hvor han boede indtil 1583 og under dette ophold her grundlagde sit velgørende institut, kaldet Oratorio di San Filippo.

Lægbroderskabets formål var at yde barmhjertighedsgerninger overfor fattige familier, at hjælpe syge og handicappede, at hjælpe unge ugifte kvinder i vej og til en medgift, der kunne sikre dem et solidt ægteskab, at sørge for anstændig begravelse af døde, samt at hjælpe fængselsindsatte, både materialt og åndeligt. Efterhånden var det denne sidste aktivitet, som udviklede sig til Broderskabets hovedformål.

Dette medførte, at Pave Pius IV fra 1555 overlod til Broderskabet at styre og administrere fængslet ved Tor di Nona, og dette fortsatte, da anstalten i 1563 blev flyttet til nye lokaler i Via Giulia, hvor det gik under navnet Carceri Nuove. I 1562 dekreterede Pius IV i bullen "Cum Venerabilis", at alle bøder til skattevæsenet skulle overføres til Broderskabet, som yderligere i 1568 af den næste Pave, Pius V, fik tillagt indtægterne fra fængslet og dets bygninger.

På grund af deres velgørende arbejde blev Broderskabets medlemmer meget populære blandt romerne, der gav dem kælenavnet "i padri di San Girolamo".

I 1603 gav Pave Clemens VIII Arciconfraternita della Carità det privilegium, at de hvert år på San Girolamo's festdag den 30. September kunne få frigivet en dødsdømt.

I 1647 modtog Broderskabet en stor gave fra den rige funktionær ved Capitol Fantino Renzi, der tillod dem at genopbygge deres Kirke efter en ødelæggende brand i 1631. Kirken blev rigt udsmykket og fik senere også en ny facade.

Under den såkaldte Romerske Republik i 1798 blev Broderskabet lukket, men det genåbnede i løbet af 1800-tallet. Efterhånden mindskedes indsatsen dog på mange områder, ligesom flere indtægtskilder blev frataget. Idag dyrker Arciconfraternita di San Girolamo della Carità kun religiøse formål. Og fra 1995 har Broderskabets tidligere institutioner, samlet i "Opera pia Istituti riuniti S. Girolamo della carità" skiftet navn til "Centro per la difesa sociale del minore - Istituti riuniti S. Girolamo della carità", som nu er oprettet som en privatejet organisation.

Broderskabets emblem er et let ændret Georgskors / Malteserkors. Mærket (se eks. her) opsattes på facaderne af de huse, som Broderskabet erhvervede sig gennem årene, blandt andet huset til venstre for deres Kirke, en ejendom kaldet Palazzetto Sereni beliggende i Via dei Farnesi nr.79-80, en større ejendom i samme gade nr. 81-84, det såkaldte Casa di Fiammetta ai Cornari i Via dei Coronari nr. 156, et lille hus i Via di Tor di Nona nr. 32, samt en ejendom på Campo dei Fiori nr.44.

 

Litteratur om Confraternita di San Girolamo della Carità:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 414.
Escobar, Mario: Le chiese sconosciute di Roma. Newton Compton editori, 1992.
. side 116-119.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 48-52.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 78-79.
Roma Sacra. Elio de Rosa editore, 12. Itinerario, 1998.
- side 33-37.
Churches of Rome wiki: San Girolamo della Carità.
Info.roma.it: Arciconfraternita di San Girolamo della Carità.

Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche: Istituti riuniti San Girolamo della carità di Roma.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.8.2020 og sidst opdaterer d. 6.9.2020