ANNAS ROM GUIDE

Tempelruiner i Via delle Botteghe Oscure

Se nr. 12 på Kort over Campo de' Fiori-Turen

På nordsiden af Via delle Botteghe Oscure ses efter sidegaden Via Celsa et lille område med nogle søjler og murrester, som blev udgravet i 1938, da gaden blev udvidet.

Der er lidt delte meninger om, hvilket bygningsværk, vi her har med at gøre, men de fleste foreslår nu, at der er tale om et Tempel fra Republikkens tid og at dette har stået i det store søjlehalsomkransede område, som kaldtes Porticus Minucia Frumentaria.

Denne Porticus blev bygget i begyndelsen af Kejsertiden, måske under Kejser Domitian (81-96 efter Kristus), på et område, som tidligere var dækket af anlægget "Villa Publica". Bygningen anvendtes ved kornuddeling til befolkningen, de såkaldte "frumentationes".

Men Templet har altså stået midt i anlægget allerede inden Porticus Minucia blev bygget og mens anlægget stadig var det offentlige Villa Publica.

Templet, som i Atlante (se litt.note forneden) betegnes som "Aedes Nympharum", har ligget parallelt med gaden, med indgangen ud mod Templerne på Largo Argentina, endevæggen ud mod Via Celsa og med højre side langs Via delle Botteghe Oscure. Podiet er dækket af travertinplader og de kannellerede søjler, hvoraf 2 blev genrejst i 1954, er hugget i peperino-marmor med stukbelægning. De bærer korinthiske kapitæler i travertin. Staccioli (se litt.note forneden) skriver, at de 2 søjler ved genrejsningen fik moderne baser, mens de originale står på findestedet i en lille åbning i højre side.

Templets "cella" havde murværk i teglsten og resterne stammer fra en restaurering under Domitian, efter at Templet var blevet skadet i branden i år 80 efter Kristus. Inde i cella'en ses basen, der i sin tid har båret en statue af guddommen(e).

På jorden ved siden af podiet ses stykker af søjler og disses overliggere i marmor. Disse dele stammer imidlertid fra søjlegangen i det senere anlæg. De er dog også blevet restaureret samtidig med Templet.

Aedes Nympharum har været viet til nymferne og man kender fra litteraturen til et sådant Tempel i Villa Publica. Heri skulle censorernes arkiver have været opbevaret. I disse arkiver fandtes listerne med navne på alle dem, der havde ret til de gratis kornuddelinger. Dette Tempel blev dog allerede ødelagt i år 57 før Kristus, da Clodius lod det antænde for at ødelægge arkivet. (Cicero: Pro T. Annio Milone oratio, 73 : " eum (i.e. Clodius) qui aedem Nympharum incendit, ut memoriam publicam recensionis tabulis publicis impressam exstingueret").

Straks efter udgravningen mente man, at Templet havde været viet til Bellona, men denne antagelse blev senere forkastet. Derpå blev det foreslået viet til "Lares Permarini" og beliggende i anlægget Porticus Minucia Vetus; og nu senest opfattes det som Nymfernes Tempel. Templet er gengivet på et fragment af det antikke marmor-"kort" Forma Urbis. Her kan man se, hvorledes det har været omkranset af en søjlegang med 12 mere end 10 meter høje søjler på langsiderne.

Steinby (se litt.note forneden) opregner 3 byggefaser: 1) fra det 2.århundrede før Kristus: rester af et podium i cement, 2) midt i det 1.århundrede før Kristus er der muligvis sket en renovering af søjlerne, 3) restaureringen under Domitian kan aflæses af de korinthiske kapitæler og mange af de andre bygningsdele i marmor, som er blevet fundet på jorden omkring Templet, samt af teglstenene i cella-muren, og måske af et marmorrelief af Gudinden Diana, hvor findestedet dog ikke regnes for sikkert.

Forskerne mener, at søjlerækken omkring Templet er faldet på grund af et senere jordskælv.

Som nævnt er meningerne om Templet delte. Forslaget om, at vi her står overfor Porticus Minucia Vetus og Templet for Lares Permarini, deles stadig af nogle forskere, så intet kan altså angives som helt sikkert.


Vis stort kort

 

Litteratur om Tempelruiner i Via delle Botteghe Oscure:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 1 : Testi e immagini. --- Side 500.
--- 2 : Tavole e indici. --- Tavle 239, Regione IX. samt Kort 14.
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 339.
Forma Urbis : Itinerari nascosti di Roma Antica. - Roma : E.S.S. Editorial Service System.
--- Novembre/Dicembre 2000. Anno V, n.11/12. --- side 28.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
--- Rione IX Pigna, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 31.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
--- Volume Terzo : H-O. 1996. ------ Side 350-351.
Lozzi Bonaventura, M. Antonietta: A piedi nella Roma Antica: Passeggiate entro le mura. (Guide Iter, A piedi... 2). Edizioni Iter, 1993.
- side 24.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 269.
RomArcheologica : Guida alle Antichità della Città Eterna. - Roma : Elio de Rosa editore, 1999.
--- 4. Itinerario. ----- Side 7-8.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 311-312.
Wikipedia (italiensk tekst): Tempio delle Ninfe.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 1.9.2013 og sidst opdateret d. 6.9.2013