ANNAS ROM GUIDE

Porticus Minucia Frumentaria

Se omkring nr. 12 på Kort over Campo de' Fiori-Turen

Øst for det store udgravede område Area Sacra di Largo Argentina lå i slutningen af det 1.århundrede efter Kristus en meget stor plads omgivet af søjlegange på alle fire sider. Stedets betydning har været tolket på forskellige måder gennem tiden, men de fleste hælder idag til at det drejer sig om den såkaldte Porticus Minucia Frumentaria, hvorfra uddelingen af kornrationer, de såkaldte frumentationes, foregik.

Porticus Minucia Frumentaria var en udvidelse af den ældre Porticus Minucia Vetus, der måske dækkede det område mod vest, som idag kaldes Area Sacra di Largo Argentina. Den gamle Porticus blev bygget af Konsulen M. Minucius Rufus i år 107 før Kristus og fik derfor navn efter ham: Porticus Minucia.

I begyndelsen af Kejsertiden, måske under Kejser Domitian (81-96 efter Kristus) udvidedes den eksisterende Porticus, der derfor fik navnet "den gamle Porticus Minucia": "Porticus Minucia Vetus", tilsyneladende ved opførelsen af en helt ny plads øst for den gamle, men ligeledes omgivet af søjlegange.

Omkring den 1. Marts 2024 åbner det nyindrettede Radisson Collection Hotel, Roma Antica, i det gamle og nu fuldt renoverede Palazzo Lares Permarina i Via delle Botteghe Oscure nr.46, hjørnet af Via Celsa. Her kan man i kælderen se nyudgravede rester af Porticus Minucia, blandt andet mosaikgulve og vægge med marmorbeklædning (se video fra RomaToday).

Porticus Minucia Frumentaria dækker et område på 150 x 115 meter, der tidligere var en del af den såkaldte "Villa Publica". Herinde lå allerede et Tempel, som var viet til nymferne og kaldtes Aedes Nympharum. Rester af dette er udgravet og kan ses på nordsiden af Via delle Botteghe Oscure, efter sidegaden Via Celsa. I dette Tempel opbevaredes arkivet for kornuddelingen med lister over alle dem, som havde ret hertil.

Formålet med det nye anlæg var netop at give plads til kornuddelingerne og de store søjlegange strakte sig fra østsiden af nutidens Largo Argentina, hvor Via di San Nicola de' Cesarini løber, til et stykke øst for Via Celsa. Den nordre søjlegang stod lidt syd for Corso Vittorio Emanuele II og den sydlige havde sine søjler stående der, hvor det sydlige fortov i Via delle Botteghe Oscure findes idag.

Syd for søjlegangens væg og inden den næste bygning, Crypta Balbi som kan ses i udgravninger i ejendommen på sydsiden af gaden, var der ifølge den antikke marmorbyplan Forma Urbis ingen bebyggelse. I nyere udgravninger er der dog fundet rester af en teglstensbygning, som muligvis har udgjort en øvre etage på søjlegangen, der her måske ragede ud over den lille gyde.

Det lader til, at byggeriet af Porticus Minucia Frumentaria er sket samtidig med en restaurering af Templerne i Porticus Minucia Vetus (Area Sacra di Largo Argentina) og en jordpåfyldning og nivellering af området. Herfor taler bl.a., at det er den samme type gulvbelægning, man har anvendt. Også kloaksystemet blev renoveret og kan sammen med gulvbelægningen dateres til Domitians tid.

Stedets funktion har krævet en del plads, både til køen ved uddelingsstederne og til færdslen hertil og herfra, men også til opbevaring af kornet. Det er muligt, at den store bygning, hvis anvendelse man ellers ikke kender til, beliggende mellem komplekserne "Divorum" og "Diribitorium", som kendes fra marmorbyplanen og som lå nordøst for Porticus Minucia Frumentaria, har været en "horrea", en lagerbygning.

I løbet af det 2.århundrede efter Kristus blev gulvet i søjlegangene og den tilhørende teglstensbygning restaureret. I det 3.århundrede lader der til at være blevet indrettet en "schola" i midterområdet. Under Kejser Aurelian (år 270-275) ændredes systemet til uddeling af brød og hermed ophørte Porticus Minucia Frumentaria sandsynligvis med at være uddelingssted, hvorefter forfaldet langsomt satte ind. I 354 blev området anvendt til opførelse af sportskampene "Ludi in Minicia", som blev afholdt til ære for guden Hercules Magnus Custos.

I tiden herefter nævnes både Porticus Minucia Frumentaria og Porticus Minucia Vetus i optegnelserne over seværdigheder i området, men allerede i begyndelsen af 400-tallet faldt i hvert fald den sydlige søjlegang sammen og måske også de andre søjlegange. Årsagen var gentagne oversvømmelser, jordskælv og de plyndringer, som Rom blev genstand for i dette århundrede.

Mellem de faldne søjler og ruiner opstod nu efterhånden en gade flankeret af forskellige bygninger, et herberg/hospital kaldet Xenodochium Aniciorum i den sydvestlige del af Porticus-området; et kapel for Santa Lucia i den vestlige del; og syd for gaden opbyggedes det befæstede område Castrum Aureum på ruinerne af Theatrum og Crypta Balbi.

 

Litteratur om Porticus Minucia Frumentaria:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 1 : Testi e immagini. --- Side 500.
--- 2 : Tavole e indici. --- Tavle 239, Regione IX. samt Kort 14.
Coarelli, Filippo: Roma. (Guide archeologiche Laterza). Roma-Bari, Edizioni Laterza, 3.edizione, 2003.
- side 337, 339.
Forma Urbis : Itinerari nascosti di Roma Antica. - Roma : E.S.S. Editorial Service System.
--- Novembre/Dicembre 2000. Anno V, n.11/12. --- side 28.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
--- Rione IX Pigna, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione. ----- side 31.
Lexicon topographicum Urbis Romae / a cura di Eva Margareta Steinby. Roma, Edizioni Quasar, 1996-1999.
--- Volume Quarto : P-S. 1999. --- side 132-137, 444.
Lozzi Bonaventura, M. Antonietta: A piedi nella Roma Antica: Passeggiate entro le mura. (Guide Iter, A piedi... 2). Edizioni Iter, 1993.
- side 25.
Richardson, L.: A New Topographical Dictionary of Ancient Rome. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1992.
- side 315-316.
RomArcheologica : Guida alle Antichità della Città Eterna. - Roma : Elio de Rosa editore, 1999.
--- 4. Itinerario. ----- Side 8, 14.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 312-313, 316.
ClassiCult.it: Porticus Minucia Frumentaria.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.9.2013 og sidst opdateret d. 27.2.2024