ANNAS ROM GUIDE

San Giuseppe di Cluny

Via Angelo Poliziano 38


I Via Angelo PolizianoOppio-højen i Rom ligger Kirken San Giuseppe di Cluny ved siden af Klosteret Monastero delle Suore di San Giuseppe di Cluny.

Såvel Kirke som Kloster er tegnet af arkitekten Luca Carimini og opført i perioden 1882-1890 for nonne-ordenen Suore di San Giuseppe di Cluny.

Kirken kaldes også San Giuseppe di Cluny e Santa Maria di Lourdes og Armellini (se litt.note 1 nedenfor) taler ligefrem om 2 separate kirker, som er bygget ovenpå hinanden, nederst en viet til Santa Maria di Lourdes og øverst en viet til San Giuseppe di Cluny.

Idag benævnes Kirken oftest San Giuseppe di Cluny og "den nederste Kirke" omtales som en krypt, hvori der er opbygget en reproduktion af grotten i Lourdes, hvor Jomfru Maria viste sig for den unge pige, Bernadette Soubirous.

Krypten er i dette tilfælde ikke et underjordisk kælderrum, som det hyppigst ses, men en bygning i gadeplan. Den fungerer som underetage for selve Kirken, til hvilken der er adgang af en smuk dobbelttrappe. Underetagen er endda temmelig høj, som man kan se af bygningens facade og sidevægge, hvor en vandret gesims over den nederste række vinduer angiver, hvor Krypten slutter og Kirken begynder.

Kirkerummet er rektangulært med 3 skibe og en femkantet apsis, der er prydet af en mosaik med motivet "Ascensione di Gesù tra gli Apostoli". På alteret ses et maleri af San Giuseppe di Cluny.

Kirkebygningens ydre:

Bag en lille mur ligger bygningen lidt tilbagetrukket. Når man kommer fra Via Merulana er der i den første del af muren en indkørselsport og derefter følger et lille sidehus med 2 buer, hvori der er indsat et vindue og en dør. Det er her, i nr.38, at der er adgang til Kirken og Klosteret. En lidt højere mur skærmer de bagvedliggende små haver og gårdspladsen for nysgerrige blikke. På hjørnet ud mod Via Carlo Botta er muren udbygget til en lille barakbygning med forretninger. Bagved denne anes Kirkens femkantede apsis. Mod sidegaden fortsætter den lave mur med forretnings- og værkstedslokaler, og bagved den rejser Klosterbygningerne sig, godt skjult.

Under den høje dobbelttrappe er der adgang til krypten, Santa Maria di Lourdes. På muren over kryptindgangen er der et rundt vindue i en travertinramme. Denne kontrast mellem travertinrammer, -gesimser,- kapitæler, -balustrader og andre dekorative elementer - og de røde teglsten, som dækker bygningernes mure, er et virkemiddel, som Luca Carimini ofte anvendte i sine bygninger.

Den høje, dobbelte travertintrappe breder sig ud på begge sider af Kryptens indgang og folder sig sammen over denne og det førnævnte runde vindue. Heroppe bærer 4 søjler en høj, buet "baldakin", som støtter sig op af Kirkefacaden omgivet af vinduer og nicher i travertinrammer, ligesom portalen og vinduet nedenunder og 2 runde vinduer øverst på facaden, mens resten af Kirkemurene er enkle og vinduerne rammeløse. På bygningens hjørner er der anbragt flade søjler med forskellige typer kapitæler. Den højre side er bygget i fortsættelse af Klosterbygningen, mens den venstre side ligger frit med 3 høje, buede, rammeløse vinduer i stueetagen, hvor Krypten altså ligger, og i 2 etager på selve kirkemuren. Kirkens femkantede apsis er også udsmykket med søjler i hjørnerne og travertinkapitæler, samt runde vinduer i kraftige travertinrammer om glasmosaikker. Bagved Kirken ses Klostermuren og over denne rager klokketårnet et par etager op med runde, rammeløse vinduer og selve klokkerummet indrammet af flade travertinsøjler og -rammer.

Litteratur om Kirken San Giuseppe di Cluny:
De Guttry, Irene: Guide to modern Rome: from 1870 until today. Edizioni De Luca, 2001.
- side 21.
(1) Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 243.
Rendina, Claudio: Le chiese di Roma. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Tradizioni italiane, 62)
- side 154.
Rendina, Claudio: Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità delle chiese di Roma. Newton & Compton Editori, 2000.
- side 154.
Churches of Rome Wiki: San Giuseppe di Cluny.
Info.roma.it: San Giuseppe di Cluny e Santa Maria di Lourdes.
Vicariatus Urbis: Casa di Procura - Istituto "San Giuseppe di Cluny".
Wikimedia Commons: Category: San Giuseppe di Cluny = fotografier.
Wikipedia: Église San Giuseppe di Cluny (fransk tekst).
Wikipedia: Chiesa di San Giuspepe di Cluny (italiensk tekst).


Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 20.12.2011 og sidst opdateret d. 21.12.2011