ANNAS ROM GUIDE
Arco dei Pantani
Arco dei Pantani

(Arco dei Pantani i Via di Tor de'Conti: et kig over Foro di Augusto mod Via Alessandrina/Via dei Fori Imperiali)


Arco dei Pantani, "Pantani-Buen" var oprindelig en af sideindgangene til Augustus' Forum fra det højereliggende Subura-område.

Indgangen bestod af en enkel portbue i den kraftige støtte- og brandmur, som Kejser Augustus havde ladet bygge i år 2 før Kristus for at skærme sit nyopførte Forum i dalen nedenunder. Indgangen fandtes på højre side af det Tempel for Mars Ultor, som Augustus også havde ladet rejse.

I tidens løb blev buen en gennemgang fra Forumområdet til Suburabydelen, idet gaden Via Baccina startede i Via di Tor de' Conti lige overfor Arco dei Pantani og fortsatte op i Subura.

Tilnavnet "dei Pantani" fik buen, efter at Cloaca Maxima i det 11.århundrede var blevet fuldstændigt tilstoppet, så afløbsvandet fra de omliggende høje Esquilin, Viminal og Quirinal ikke kunne løbe væk. I stedet blev området nede i Forum-dalen mere og mere sumpet og ordet "pantano" betyder da netop også "sump" eller "mose" og det blev betegnelsen for hele området.

Efterhånden blev en sanering af det fugtige og usunde område nødvendig og Pave Pius V foranledigede en afvanding sat i gang i årene 1567 og 1570. Ansvarlig for denne dræning var Kardinal "Alessandrino" Michele Bonelli og hans navn kom til at figurere på flere af de nye gader, som opstod i kvarteret, Via Bonella og Via Alessandrina.

Samtidig med dræningen lod Paven bygge et nyt hjem for de personer, som stod for at konvertere til Katolicismen, de såkaldte "catecumeni", og da dette hjem lå tæt ved Arco dei Pantani, kaldtes denne nu "Arco de' Catecumeni".

Pantani-tilnavnet beholdt buen dog stadig og det undergørende Madonna-billede, som idag hænger i Via Baccina nr.1, kaldes også "Madonna (dell'Arco) dei Pantani".

Arco dei Pantani

(Arco dei Pantani set fra Foro di Augusto og mod Via Baccina)

Litteratur om Arco dei Pantani:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 122, 146.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Monti, del 3: side 6.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 251ff.


Plan over området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.8.2005