ANNAS ROM GUIDE
Monastero delle Clarisse i Via della Suburra

I den gamle gade Via della Suburra, idag kaldet Via della Madonna dei Monti, i Antikken benævnt Argiletum, lå et kloster, som stammede tilbage til det 13.århundrede.

Dette Kloster var blevet grundlagt kort efter, at San Francesco d'Assisi og Santa Chiara i 1212 havde oprettet nonneordenen "Le Clarisse" (på dansk: "Klarisserne" eller "Klarisserinderne"), og herind flyttede en flok nonner, som beboede det, indtil deres kloster under Pave Leo X (1515-1521) blev sammenlagt med Klarisser-Klosteret "Convento delle Clarisse", som Kardinal Iacopo Colonna i 1308 havde ladet opføre ved siden af Kirken San Lorenzo in PanispernaViminalhøjtoppen ved Via Panisperna og nutidens Via Milano.

Til Klosteret i Via della Suburra byggedes også i 1223 en lille kirke viet til Santa Chiara.

I begyndelsen af det 15.århundrede udsmykkedes en af Klosterets sale med et freskomaleri forestillende Jomfru Maria med Jesus-Barnet omgivet af 4 helgener: Santo Stefano og San Lorenzo stående bagved de knælende San Francesco og Sant'Agostino.

Efter at Klarisserne havde forladt bygningerne, blev disse solgt til adelsfamilien Attavanti, som udlejede dem til beboelse og andre formål, såsom lagerrum, hølader, stalde og værksteder. Den freskoudsmykkede væg blev måske overkalket, eller i hvert fald dækket af støv og skidt og mindet om rummenes tidligere brug svandt langsomt.

I 1579 hed ejeren af de tidligere klosterbygninger Laura Fregosa, enke efter Girolamo Attavanti. Laura var en from kvinde og donerede området til Lægbroderskabet Arciconfraternita dei Catecumeni, der beskæftigede sig med at omvende jøder og anderledes troende til den Katolske Tro.

I 1580 genopdagedes det gamle freskomaleri ganske tilfældigt og under stort postyr, da gadens beboere mente, at Jomfru Maria på billedet havde talt til dem, og de tillagde det straks mirakuløse egenskaber.

- Læs mere om "Det undergørende maleri af Madonna dei Monti "-

Kort om Kirken Madonna dei Monti
Mere om Kirken Madonna dei Monti
Maleriet af Madonna dei Monti
En rundtur i Kirken Madonna dei Monti
Plan over Kirken Madonna dei Monti
Fotos fra Kirken Madonna dei Monti
Kirken Santa Chiara ai Monti
Bøger om Madonna dei Monti
Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.10.2005 og sidst opdateret d. 27.11.2005