ANNAS ROM GUIDE

Largo davanti alla Casa Specchi

Se til venstre for nr. 109 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lille plads, torv eller blot udvidelse af gaden Via di San Paolo alla Regola, har egentlig ikke noget eget navn. Men den ligger foran ("davanti") det kompleks af 1500-tals huse, som kaldes Casa Specchi (nogle gange også Palazzo Specchi, men dette palæ lå ved nutidens Via degli Specchi, hvor man stadig kan se en portal fra den gamle bygning).

Torvet åbner sig på gadens sydside og for enden afgrænses det af 1500-tals-huset, mens der mod vest står sidemuren til en af de grimme, nye bygninger, som omkring 1950 blev bygget på et område opkøbt af det nærliggende Ospizio della Santissima Trinità dei Pellegrini.

Mod øst står den højre sidemur til et af de gamle huse, som tidligere tilhørte Ospizio dei Pellegrini. Ejendommen i 3 etager har herudtil 2-3 brede fag (nr. 12, 13 og 14) med store portbuer, der er indgange til en restaurant.

Casa Specchi tilhører idag Roms Kommune og ser lidt forsømt ud, med en hovedbygning i 4 etager og 4 fag, hvoraf det venstre er delvist skjult bag den foranstående bygning. Til venstre er der tilbygget et lidt mindre hus på kun 3 etager og ét bredt fag. Og foran stueetagen er der en delvist fremtrukket hovedindgang (nr. 16) under en balkon og ellers store portåbninger (nr. 17 og 18?).

I ejendommen huses med indgang i nr. 15 et børnebibliotek, men det er i nr. 16, at det virkeligt interessante gemmer sig. Under restaureringer af Palæet i 1978-1982 udgravede man under huset 2 etager af en 4-etagers ejendom fra Antikken. Ovenpå disse 2 underste bygningsdele byggede man i Middelalderen nye bygninger, hvorved gadeniveauet hævedes. Den underste af de nedre etager ligger 8 meter nede og her er bevaret mange rum med tøndehvælvede lofter, som har åbnet sig ud mod en blindgyde parallelt med floden. Disse bygningsdele dateres til Kejser Domitians tid (81-96 efter Kristus) og de tilhørte muligvis det store magasinkompleks kaldet "Horrea Vespasiani", som lå i området mellem Tiberen og det sted, hvor det store Justitsplaæ står idag. Man kan få adgang til udgravningerne, men kun i ledsagede grupper og efter forudbestilling på telefon 060608.

Oprindeligt lå der til højre for Casa Specchi nogle bygninger, der flugtede med gaden og kirkefacaderne. De tilhørte det store kompleks Ospizio dei Pellegrini e Convalescenti: Hospice/Herberg for Pilgrimme og Syge, som var opbygget omkring Kirken Santissima Trinità dei Pellegrini. I 1950'erne blev flere ejendomme revet ned og i stedet opførtes nye, moderne huse, som det også kan ses ud til den sydlige del af Via del Conservatorio og nordsiden af Via delle Zoccolette.

 

 

Litteratur om Largo davanti alla Casa Specchi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 673.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. --- side 8, 32, 33, 36,
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 og 28 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Ckaudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004: Volume 3: P-Z.
- side 960-961.
Info.roma: Via di San Paolo alla Regola, Roma.
RomaSegreta.it: Via di S. Paolo alla Regola.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.12.2018