ANNAS ROM GUIDE
Clivus Capitis Africae

eller: Vicus Caput Africae


løb i antikken nede fra det store område, hvor Colosseum idag ligger, op til toppen af Mons Caelius (Monte Celio), hvor den ved Porta Querquetulana løb videre som Vicus Cyclopis.

Clivus Capitis Africae svarer til nutidens Via Claudia og her kan man på sydsiden af vejen se ruinerne fra det store Claudius-Tempel, som Agrippina i år 54 efter Kristus rejste som minde over sin afdøde mand på den øverste top af Celio.

På nordsiden af vejen lå der gladiatorkaserner, blandt andet lå der her i området Ludus Dacius, hvor gladiatorerne fra Dacien boede. Desuden fandtes der en kaserne for de galliske gladiatorer, Ludus Gallicus.

Kort over området
Bøger/links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside