ANNAS ROM GUIDE
En tur på antikkens Celio
Antikkens Mons Caelius var bebygget med templer og beboelseshuse. I kejsertiden var det et mondænt sted at bo og mange rige adelsfamilier havde store ejendomme her. Efter at amfiteatret Colosseum var bygget, blev området også hjemsted for kaserner og øvelsessteder i tilknytning til arena'en.

Hvis vi følger samme rute som den, jeg foreslår i turen på nutidens Monte Celio, starter vi på den store plads, hvor Colosseum blev bygget i år 72 efter Kristus. Før dette lå her en stor kunstig sø i parken til Kejser Nero's kæmpe-pragtpalads Domus Aurea, som blev opført omkring år 66 efter Kristus.

Hele anlægget med paladser, parker og sø strakte sig fra Palatin-højen, hvor Kejser Hadrian senere byggede et Tempel for Venus og Rom på Forum Romanum over den tidligere vestibule i Nero's Gyldne Hus, og dalsænkningen hvor Colosseum nu står og op over Celio- og Esquilin-højene, hvor senere Kejserne Titus og Trajan opførte store badeanstalter ovenpå paladsets ruiner.

Her fra Colosseum løb også i antikken vejen Via Labicana og lidt længere mod syd vejen Via Tusculana, der gik ud til Porta Caelimontana, en byport i Den Serviske Bymur.

Mellem disse 2 veje lå flere bygninger med tilknytning til Colosseum, lige syd for Via Labicana's start lå en våbensmedie "Samiarium" og lige i starten af Via Tusculana lå lighuset for de dræbte gladiatorer "Spoliarium".

Herefter lå der i området mellem de 2 gader den store gladiatorkaserne Ludus Magnus og lige bagved den lå en lang lagerbygning Summum Choragium, brugt som opbevaringsmagasin for Colosseums forestillinger.

Oppe ved Via Labicana lå der her en lille Argei-helligdom "Sac.Argeorum, Esquil.III " og ved vejkrydset ved datidens vej Arbor Sancta, der på dette stted svarer til nutidens Piazza San Clemente, lå der lige syd for Via Labicana et stort privathus Domus Petronius Maximus, som senere blev omdannet til en markedsplads Forum Petronii Maximi, søgt af de talrige indbyggere i beboelseskarréerne ved Via Labicana.

Ved Arbor Sancta-hjørnet af Via Tusculana lå også en anden rig privat-bolig, nemlig Domus Clementis, med et mithræum og senere en oldkristen kirke. Begge dele kan beses under den nuværende kirke San Clemente.

På den anden side af nutidens Piazza San Clemente lå det kejserlige møntværksted Moneta Caesaris.

Herfra går vi så ned ad nutidens Via dei Querceti og drejer ned ad Via dei Santi Quattro, et stykke af den antikke Via Tusculana ned mod Porta Caelimontana, og efter et lille Argei-alter (Sac.Argeorum, Coelimont.) kommer det sted, hvor der i det 4.århundrede efter Kristus blev bygget en oldkristen basilika Santi Quattro Coronati over de fire kristne martyrers grav i en klippehule på sydsiden af vejen.

Tilbage til Via Tusculana og op ad Arbor Sancta mod højens top. Her stod på højre side af vejen en anden gladiatorkaserne Ludus Matutinus og på venstre side lige overfor Minerva Capta's Alter.

Oldtidens Arbor Sancta drejede ind over det idag bebyggede område og mundede ud i nutidens Via Claudia, datidens Clivus Capitis Africae omkring nutidens Via dei Simmachi overfor det store Claudius-Tempel's langside på toppen af Monte Celio.

Drejede man så til venstre og fortsatte ud ad Via Claudia, nåede man frem til et stort vejkryds, der beherskedes af 2 store konstruktioner: Dolabellabuen og en byport i Den Serviske BymurPorta Querquetulana. På venstre side gik der en vej tilbage mod Porta Caelimontana, denne vej havde næsten samme forløb som nutidens Via di Santo Stefano Rotondo og her lå på sydsiden af vejen først et stort privathus Domus Valeriorum og dernæst i nærheden af den nuværende gamle rundkirke fra det 5.århundrede Santo Stefano Rotondo en markedsplads Macellum Magnum og længere henne på vejens nordvestside Basilica Hilariana og boligkarréen Insula Claudius Centumalus.

Bagved Macellum Magnum og den nuværende kirke Santo Stefano Rotondo lå der tæt op af Den Serviske Bymur en kaserne for "V.Cohortium Vigilum".

På den anden side af Clivus Capitis Africae, nutidens Via Claudia, lå så den højtliggende del af Celio med det store Claudius-Tempel på toppen. Ruiner af templet kan ses på Via Claudia og oppe ved kirken Santi Giovanni e Paolo.

Efter det store vejkryds, hvor Dolabellabuen står og Servius-Muren krydsede højen med byporten Porta Querquetulana på dette sted, fortsætter nutidens Via Claudia som Via della Navicella, ligesom oldtidens Clivus Capitis Africae fortsatte som Vicus Cyclopis.

Piazza della Navicella/Largo della Sanità Militare står idag en fontæne i form af en lille båd. Denne båd er en hedensk votivgave (eller en kopi deraf), der måske stammer fra kasernen Castra Peregrina, som lå lige vest for pladsen og syd for den østlige del af Clivus Scauri, der idag hedder Via San Paolo della Croce.

På dette sted på Celio løb også 3 akvædukter, Aqua Appia, Aqua Marcia og Aqua Claudia, der kom ude fra Lateran-området og ved Porta Querquetulana løb henholdsvis mod Aventin (Aqua Appia og Aqua Marcia) og mod Palatin (Aqua Claudia).

Ved at gå ind ad Via San Paolo della Croce, oldtidens Clivus Scauri, når vi så op til nutidens kirke Santi Giovanni e Paolo, hvor der i oldtiden lå nogle romerske beboelseshuse, hvor de 2 martyrer skal have boet. Ruiner heraf kan ses under nutidens kirke, som startede som et oldkristent bedehus Titulus Pammachi.

På venstre side af vejen lå der også en stor privatvilla Domus Gregorius Magnus eller Domus Aniciorum, hvor Pave Gregor I blev født. I antikken lå dette mellem Clivus Scauri og en sidevej mod syd Clivus Pulveratus, denne vej findes ikke idag, men hvor den løb, ligger idag kirken San Gregorio Magno nu ligger. Bagved denne ved Via di San Gregorio, oldtidens Via Triumphalis, lå et stort palads for Kejser Domitian (Mica Aurea) og området omkring disse paladser hed en tid Horti Domitiae Lucilla og henlå som vingårde og frugthaver.

Idag er en stor del af den sydlige Celio-høj opfyldt af den dejlige park Villa Celimontana, dette område blev i antikken gennemskåret af vejen Vicus Honoris et Virtutis, som gik fra vejkrydset ved Porta Querquetulana mod sydøst ned til den del af antikkens Via Appia, der idag hedder Viale delle Terme di Caracalla.

Hernede lå lige nord for Vicus Honoris et Virtutis et tempel: Aedes Honos et Virtus, der har ligget i den lille park, der idag ligger mellem Viale delle Terme di Caracalla og Via di Valle delle Camene ved Camena's Lund og profetiske kilde.

Lidt nordligere lå så Porta Capena i Servius-muren og på den nordlige del af Piazza di Porta Capena lå nogle små private badeanstalter, der nød godt af vandforsyningen fra de mange akvædukter på højen.

Andre "skjulte seværdigheder" er de personer, der har færdedes i dette område i tidens løb, nogle har efterladt sig spor i navnene på de kirker, der står, hvor de i sin tid havde deres huse, som San Clemente, San Giovanni og San Paolo, de 2 soldater martyrer, og Gregor den Store. Eller de tidligt kristne, som levede her på højen: Melania den Yngre, Pammacchius eller Kejser Marcus Aurelius, der var meget knyttet til sit barndomshjem her, hvad gadenavnene vidner om. Eller de mange hospitalers århundredlange tradition.


Andre Turforslag
Steder på denne tur
Seværdigheder på denne tur
Personer på denne tur
Fotos til denne tur
Bykort til denne tur
Bøger/links om denne tur
Restauranter i dette område
Ordliste
Hovedside