ANNAS ROM GUIDE
Vicus Portae Viminalis
Denne antikke vej, der også kaldtes Via Viminalis eller Vicus Collis Viminalis, startede antagelig nede i Fagutal-området ved Vicus Iovis Fagutalis, løb gennem det kvarter, der kaldtes Gallinae Albae, parallelt med Vicus Longus (omtrent nutidens Via Nazionale) og Vicus Patricius (nutidens Via Urbana) mod nordøst, krydsede områderne Area Candida og Decem Tabernae på Viminalhøjtoppen, hvor villaen Domus C.Aquilius Gallus lå mod øst, knækkede derefter mere mod øst, hvor Domus C. Julius Avitus lå, og løb omtrent som nutidens Via del Viminale eller Via Cesare Balbo på sydøstsiden af Diocletian's Termer, hvor den stødte sammen med Vicus Patricius, op til Porta Viminalis i den gamle Servius-mur (omtrent hvor Via Marsala idag munder ud i Piazza dei Cinquecento.

Man har blandt andet fundet brolagte vejstykker ved Via Napoli og ved Via Torino rester af en tværgående vej, der forløb omtrent som Via Torino. Her lå forskellige antikke villaer: Domus M. Iulii Surae Attaliani mod nord og Domus Crescentiani mod syd (oppe ved nutidens Via Principe Amadeo), længere inde ved Via Gioberti lå Domus Lucilla, mens der til den anden side mellem Diocletian's Termer og vejen lå det man senere kaldte "Botte di Termini", et stort vandreservoir til at forsyne badeanlægget.

Mod nordøst lå også Horti Lolliani på sydsiden af vejen og ligefør bymuren og "Agger", voldgraven, lå en række villaer: Domus Geminae Bassae. Domus Q. Munati Celsi, Domus L. Naevii Clementis samt Domus Peregrinae. Alle disse blev udgravet i 1876-77.

Udenfor Porta Viminalis fortsatte vejen ud af byen, måske var det dette stykke, der kaldtes Via Collatina.


Litteratur om Vicus Portae Viminalis:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 208.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.17.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII, Castro Pretorio. del 1: side 76f.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - sidst opdateret 16.2.2003