ANNAS ROM GUIDE
Collis Viminalis
Viminalhøjen, Antikkens Collis Viminalis, er en af Roms 7 høje opkaldt efter den lille skov af piletræer (vimini), som for en stor del dækkede området.

I Antikken afgrænsedes den lille høj af Vicus Longus (omtrent nutidens Via Nazionale) mod nordvest, hvor denne løb mellem højene Viminal og Quirinal, dalsænkningen omkring nutidens Via del Boschetto mod vest, Vicus Patricius (nutidens Via Urbana, der afgrænsede højen mod Colle Oppio) mod sydøst og mod nordøst af en vej, der løb omtrent som Via Torino idag og afgrænsede Viminal fra Esquilinhøjen.

Bosættelsen på Viminal blev - ligesom på Quirinal - foretaget af Sabinske stammer og disse landsbyer indgik senere i et forbund med de 3 gamle landsbyer på Palatin, de 3 på Esquilin og landsbyen i den mellemliggende dal (Forum-området). Senere blev højen sammen med de andre 6 høje omsluttet af den gamle Serviske Bymur.

Under udgravninger på højtoppen i 1920 fandt man et tæt net af høje beboelseshuse til mange familier og små gyder, de såkaldte "vici", fra Antikken. Højens sydvestlige skråninger var tæt bebygget af det folkelige - og noget ildeberygtede Subura-kvarter, som dengang nåede helt ned til Forum Romanum, inden anlægget af Cæsar's og Augustus' fora skar en stor bid af det væk. Men her lå også de adelige romeres store villa'er sammen med mange badeanstalter (kvarteret var rigt på vand og afvandingen herfra førtes bort gennem Cloaca Maxima), overdækkede buegange, templer og offentlige bygninger.

På Collis Viminalis blomstrede tidligt den første Kristendom og i rige kristne romeres huse oprettedes små kapeller og fælles kirkerum, som senere blev til rigtige kirker. Ved Vicus Patricius skal have ligget et romersk "fængsel", hvor den kristne diakon San Lorenzo holdtes fangen, inden han led martyrdøden - ifølge legenden ved den nuværende kirke San Lorenzo in Panisperna. Tidligt oprettedes også en lille kirke for Sant'Ippolito og mellem denne og kirken Santa Pudenziana byggede præsten Ilicius omkring år 390 en overdækket søjlegang!

Ved Vicus Patricius lå også senatoren Pudens' hus. Pudens var kristen og hos ham boede Sankt Peter en tid under sit ophold i Rom. Ifølge legenden indrettede man senere i Pudens' hus et lille termeanlæg, som kaldtes Novatus' Termer, angiveligt efter Pudens' søn Novatus, og senere indrettedes heri et kapel, som blev til kirken Santa Pudenziana!

Syd for højen lå beboelseskvarterer, som visse steder af kejserne efterhånden eksproprieredes for at bygge de store kejserfora: Augustus' Forum, Nerva's Forum og senere Trajan' s Forum og det store markedsanlæg, mens Kejser Constantin anlagde sit store termeanlæg på en kunstig terrasse mellem Quirinalhøjen og nutidens Magnanapoli. Kejser Diocletian derimod rejste sin badeanstalt nord for Viminalhøjen på et stort eksprorieret område.

Læs om Collis Viminalis idag?


Litteratur om Colle Viminale:
Harder, Thomas og Hans Scheving: Rom. Gyldendals Bogklubber, 1990.
- side 12f., 260f.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 880.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 36ff.
Staccioli, Romolo A.: Guida di Roma Antica. Biblioteca Universale Rizzoli (BUR). 8.ed., 2000.
- side 224.

Fotos fra området
Kort over området
Bo og spise i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet før d. 7.11.2004 og sidst opdateret d. 10.10.2011