ANNAS ROM GUIDE

Ufficio del Bollo

Uffico del Bollo - Stempelkontoret - blev oprettet i 1608 ifølge et dekret, der foreskrev guld- og sølvsmedene kun at arbejde med rene metaller og at lade direktørerne for møntvæsenet kontrollere deres frembringelser og forsyne disse med et paveligt godkendt stempel ("bollo").

Et sådant stempel udfærdigedes i 1744 og blev for guldvarernes vedkommende forsynet med den pavelige tiara, mens det tilsvarende for produkter i sølv blev mærket med tiara'en samt Sankt Peters nøgler.

Mens det italienske ord "bollo" betyder "stempel" og idag også bruges om stempelpapair ("carta da bollo") og stempelmærke ("marca da bollo"), kom de to deraf udledte ord "bollatore" og "bollaro" til at betyde henholdsvis den embedsmand som forsynede varerne med det krævede stempel, og den embedsmand som udfærdigede papirer med det pavelige stempelmærke, hvorpå Pavens dekreter, edikter og buller blev udsendt.

Nødvendigheden af en kontrol af metallernes ægthed og opsyn med de håndværkere, der forarbejdede og solgte disse varer, stammer tilbage til 1358, som man kan se i de tidligste statutter for guldsmedelauget, Corporazione degli Orafi. Her angaves det, at varerne skulle stemples for at bevidne metallets renhed.

I 1738 blev disse statutter fornyet og omskrevet efter ønske af Pave Clemens XII, der tillod Lauget at ændre navn til "Nobile Collegio degli Orefici ed Argentieri di Roma".

Fra 1714 havde Ufficio del Bollo sæde i Via Monte della Farina, hvorfra det i 1718 flyttede til Via dei Coronari i huset hos skulptøren og medaljøren Ermenegildo Hamerani (1683-1756), som var ud af en familie af mønt- og medaljeprægere og fra 1719 medlem af kunstnersammenslutningen Accademia di San Luca.

I 1740 flyttedes Ufficio del Bollo til en lille gyde mellem Via dei Cappellari og Via del Pellegrino i kvarteret Rione Parione, hvor der fandtes talrige guldsmedeværksteder, hvis mestre nu fik bedre mulighed for at komme til kontrol og stempling med deres varer. Den lille gyde kaldtes herefter - og kaldes den dag idag - Vicolo del Bollo.

Litteratur om Ufficio del Bollo:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 185.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 66.
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 2 : E-O. --- side 220-221.

Association of Small Collectors of Antique Silver, ASCAS: Satao Pontificio - punzioni dell'argento....

Wikipedia (italiensk tekst): Hamerani.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 4.12.2020