ANNAS ROM GUIDE
År 1676 til 1700 efter Kristus

(Oversigt over årstal og begivenheder)

1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1684 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1693 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 -1700


Gå til forrige side (1651-1675)

1676

Clemens X er Pave (1669-1676), derpå er Innocens XI Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge (1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Alexej Zar (1645-1676), derpå bliver Fjodor III Zar (1676-1682). Frankrig bevarer militær overlegenhed på krigens hovedfronter. Danmark-Norge kæmper mod Sverige. Polen slutter fred med Tyrkiet.

Den 22. Juli dør Clemens X og begraves i Peterskirken -- Den 2. August starter konklavet og den 21. September vælges Kardinal Benedetto Odescalchi til ny Pave, der indsættes den 4. Oktober med navnet Innocens XI -- Alderano Cybo udnævnes til Kardinal -- Paven udsender dekretet "Inter Pastoralis Officii".

1677

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge (1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Fjodor III Zar (1676-1682). Der kæmpes ved Rhinen og i Nederlandene. Niels Juel sejrer i 2 søslag over den svenske flåde. Krig mellem Rusland og Tyrkiet.

Fontænen til venstre på Piazza San Pietro indvies -- Paven lukker Teatro Tor di Nona -- Hverken Paven selv eller Kardinalerne deltager i årets karneval -- Det indskærpes de romerske gejstlige, at de skal have bopæl i klostrene.

1678

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Fjodor III Zar (1676-1682). Frankrig slutter fred med en Generalstaterne og Spanien. I England sendes mange katolikker på skafottet efter falske rygter om en sammensværgelse.

Paven forsøger forgæves at få Kardinalernes accept af en bulle mod nepotismen.

1679

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Fjodor III Zar (1676-1682). Kejser Leopoild I slutter fred med Frankrig og Sverige. Fredstraktat mellem Danmark-Norge og Sverige.

1680

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Fjodor III Zar (1676-1682).

Paven udsender dekretet "Credito nobis" -- Kardinal Lazzaro Pallavicini dør.

1681

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Fjodor III Zar (1676-1682). Frankrig invaderer Strasbourg og bombarderer Tripolis. Tyrkiet slutter fred med Rusland.

1682

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal hersker Pedro II (1667-1683). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Fjodor III Zar (1676-1682), derpå bliver Peter den Store Zar (1682-1725). Spanien, Tyskland, Sverige og Holland slutter forbund. Frankrig , Brandenburg og Danmark-Norge slutter militærforbund. Den ungarske adel kalder tyrkerne til hjælp. Den Gallikanske Deklaration i Frankrig (at Kongen ikke er underlagt Paven i verdslige spørgsmål og at konciler står over Paven).

Det forbydes de romerske jøder at indlevere ejendele i pant i Monte di Pietà (Lånekontoret) og at låne penge ud mod renter.

1683

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal kalder Pedro II sig nu Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). En tyrkisk hær går ind i Østrig. Europas nationer samler en fælles hær. Wien belejres. Tyrkerne besejres. Frankrig invaderer Spansk-Nederlandene.

De erobrede tyrkiske faner bringes til Rom og opsættes i sakristiet i Kirken Santa Maria della Vittoria -- Alt for udfordrende kvindelig påklædning forbydes under trussel om ekskommunikation.

1684

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Franrig erobrer Flandern og bombarderer Genova. Østrig, Polen og Venedig indgår alliance mod tyrkerne (Den Hellige Liga).

1685

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Charles II Konge (1660-1685), derpå bliver Jacob II Konge (1685-1688). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). I Frankrig forfølges ikke-katolikker og mange huguenotter flygter. Jakob II vil atter gøre England katolsk.

Kirken Sant'Ignazio er færdigbygget.

1686

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Jacob II Konge (1685-1688). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Tyskland, Spanien og Sverige danner forbund mod Frankrig, der på sin side har Storbritannien og Danmark-Norge.

Monsignor Tommaso Odescalchi opretter et børnehjem ved Ripa Grande -- Opizio Pallavicini udnævnes til Kardinal -- Paven udsteder forbud mod at kvinder optræder på teatrene -- Den 6. November går Tiberen over sine bredder og Via Flaminia oversvømmes -- Paven udsender bullen "Coelestis pastor".

1687

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Jacob II Konge (1685-1688). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Ventianerne bekæmper Tyrkerne i Grækenland. Huset Habsburg får fuld arveret over Ungarn og Josef bliver ungarsk Konge.

Da den franske ambassadør i Rom dør, benytter Paven lejligheden til at kundgøre, at en ny ambassadør ikke vil få immunitetsrettigheder over kvarteret omkring ambassaden, og en pavelig vagt opstilles foran Palazzo Farnese. Da den nye ambassadør ankommer til Rom, har han et talstærkt og bevæbnet følge og deltager i en messe i Kirken San Luigi dei Francesi - i "kvarterfrihedens navn". Paven lyser Kirken i band og ekskommunikerer ambassadøren, hvorefter den franske Konge besætter Avignon og truer med at invadere Pavestaten.

1688

Innocens XI er Pave (1676-1689). I England er  Jacob II Konge (1685-1688). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Franske tropper går ind i Pfalz og starter ny krig. Frankrig erklærer Holland krig. Vilhelm III af Oranien invaderer England og Jacob II flygter til Frankrig.

1689

Innocens XI er Pave (1676-1689), derpå bliver Alexander VIII Pave (1689-1691). I England bliver  Vilhelm III af Oranien Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). England erklærer Frankrig krig. Den Store alliance tiltrædes af Kejseren, Generalstaterne og England. Venetianerne rømmer Athen.

Den 14. April tilbagekaldes den franske ambassadør i Rom -- Den 19. April dør Dronning Kristina og bliver bisat i Kirken Sant'Andrea della Valle for derpå at blive begravet i Grotterne under Peterskirken -- Den 12. August dør Innocens XI og begraves i Peterskirken -- Den 23. August begynder konklavet -- Den 6. Oktober vælges den venetianske Kardinal Pietro Vito Ottoboni til Pave. Han indsættes den 16. Oktober med navnet Alexander VIII -- Den nye Pave udnævner sine slægtninge Giovan Battista Rubini til Statssekretær, Antonio Ottoboni til Pavelig General, Marco Ottoboni til Flådegeneral og Pietro Ottoboni til Kardinal.

1690

Alexander VIII er Pave (1689-1691). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Krig i Nederlandene. Spanien og Savoyen erklærer Frankrig krig. Østrig er svækket og en tyrkisk hær drager ind i landet. Leopold I's søn Josef vælges til romersk konge.

Teatro Tor di Nona genåbner -- Paven udnævner Statssekretær Giovan Battista Rubini til Kardinal -- Paven udsender bullen "Inter multiplices" -- Den 5. Oktober oprettes Accademia dell'Arcadia i haven til Klosteret ved Kirken San Pietro in Montorio -- Giovanni di Dio og Pasquale Baylon helgenkåres.

1691

Alexander VIII er Pave (1689-1691), derpå bliver Innocens XII Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). En østrigsk hær besejrer tyrkerne. Franske tropper invaderer Savoyen.

Den 1. Februar dør Alexander VIII og begraves i Peterskirken -- Den 12. Februar starter konklavet -- Den 12. Juli vælges Kardinal Antonio Pignatelli til Pave og han indsættes den 15. Juli med navnet Innocens XII -- Paven udsender dekretet "Ex injuncto".

1692

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Der kæmpes i Flandern og Italien, ved Rhinen og ved den spansk-franske grænse.

Paven udsender dekretet "Ex debito", bullen "Romanum decet pontificem" mod Pavernes "forgyldelse" af deres slægtninge, og dekreterne "Romanus Pontifex" og "Ad hoc unxit", der forbyder salg af kirkelige embeder.

1693

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Der kæmpes stadig i Flandern og Italien, ved Rhinen og ved den spansk-franske grænse.

Familien Chigi udlejer deres palæ på Piazza Santi Apostoli til Livio Odescalchi -- Ospizio di San Michele a Ripa Grande udvides -- Paven udsender dekretet "Alias"

1694

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Der kæmpes stadig i Flandern og Italien, ved Rhinen og ved den spansk-franske grænse. Søherredømmet i Middelhavet overtages af den engelsk-hollandske flåde.

På Montecitorio bygges Palazzo della Curia Innocenziana -- Den 10. Juni hærges den romerske Campagna af et kraftigt jordskælv.

1695

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Der kæmpes stadig i Flandern og Italien, ved Rhinen og ved den spansk-franske grænse. Tyrkerne angriber Ungarn. Rusland erklærer Tyrkiet krig.

I Januar måned går Tiberen over sine bredder og derpå følger en voldsom tyfusepidemi med mange ofre, især i Rione Borgo -- Klokketårnet på Curia Innocenziana indvies.

1696

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er Johan Sobieski Konge (1674-1696). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Der kæmpes stadig i Flandern, ved Rhinen og ved den spansk-franske grænse. Savoyen slutter forbund med Frankrig.

Det nye Teatro Tor di Nona indvies.

1697

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen vælges August II til Konge (1697-1733). I Sverige er Karl 11. Konge (1660-1697), derpå bliver Karl 12. Konge (1697-1718). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Der sluttes fred mellem de europæiske nationer.

Gregor XIV's jordiske rester flyttes til en grav i Kirken Sant'Ignazio -- Der opføres toldkontorerne Dogana di Mare ved Ripa Grande og Dogana di Terra på Piazza di Pietra. Teatro --Tor di Nona rives ned på Pavens befaling.

1698

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er August II til Konge (1697-1733). I Sverige er Karl 12. Konge (1697-1718). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Vilhelm III og Ludvig XIV indgår aftale om det spanske Imperiums deling, når Karl II dør. Polen og Danmark-Norge undertegner angrebspagt mod Sverige. Tyrkiet og Den Hellige Liga indleder fredsforhandlinger.

1699

Innocens XII er Pave (1691-1700). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Christian V Konge (1670-1699) og derpå bliver Frederik IV Konge (1699-1730). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er August II til Konge (1697-1733). I Sverige er Karl 12. Konge (1697-1718). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Rusland går ind i angrebspagten mod Sverige. Tyrkiet slutter fred med Østrig, Polen og Venedig.

Paven udsender dekretet "Cum alias" -- Den polske Dronning Maria Casimira bosætter sig i Rom i Palazzo Odescalchi sammen med sønnerne Alessandro Sobieski og Costantino Sobieski -- Paven udsender bullen "Regi saeculorum", der fastsætter år 1700 som Jubelår -- I November bliver Innocens XII alvorligt syg og kan derfor ikke åbne Den Hellige Dør i Peterskirken ved Jubelårets begyndelse den 24. December.

1700

Innocens XII er Pave (1691-1700), derpå bliver Clemens XI Pave (1700-1721). I England er  Vilhelm III Konge (1689-1702). I Frankrig er Ludvig XIV Konge ( 1643-1715). I Danmark er Frederik IV Konge (1699-1730). I Portugal er Pedro II Konge (1667-1683 , 1683-1706). I Polen er August II til Konge (1697-1733). I Sverige er Karl 12. Konge (1697-1718). I Tyskland er Leopold I Kejser (1658-1705). I Spanien er Karl II Konge (1665-1700), derpå bliver den franske kronprins' yngste søn Filip af Anjou Konge som Filip V (1701-1746). I Rusland er Peter den Store Zar (1682-1725). Store Nordiske Krig begynder (1700-1721). Rusland slutter fred med Tyrkiet. Rusland erklærer Sverige krig. Svenskerne går ind i Rusland og derpå i Polen.

Karnevalet fejres påny med maskeradeoptog på Corso'en og teater med fyrkværkeri på Piazza Santi Apostoli -- Den 27. September dør Innocens XII og begraves i Peterskirken -- Den 9. Oktober begynder konklavet og den 23. November vælges Kardinal Giovanni Francesco Albani til Pave -- Den 28. November rammes byen af jordskælv og Tiberen går over sine bredder ved Basilica di San Paolo fuori le Mura -- Den nye Pave tager navnet Clemens XI og indsættes den 8. December.

Gå til næste side (1701-1725)


(Se oversigt over årstal og begivenheder)


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.9.2009 og sidst opdateret d. 19.10.2009