ANNAS ROM GUIDE

Vicolo del Bollo

Se mellem nr. 63 og nr. 66 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Denne lille gyde, som forbinder Via del Pellegrino og Via dei Cappellari, løber i svag nordøstlig retning i kvarteret Rione Parione.

Gydens navn stammer fra det offentlige kontor kaldet Ufficio del Bollo, som blev flyttet hertil i 1740. Kontoret for stempler af guld- og sølvtøj var blevet oprettet i 1608 ifølge en bekendtgørelse, der påbød guld- og sølvsmedene i byen kun at bearbejde rene varer. Det blev pålagt lederne af møntprægningen at påse, at påbudet blev overholdt og at forsyne de godkendte varer med et særligt stempel, som udførtes i 1744 og var forsynet med det pavelige tegn, tiara'en. Dette stempledes på sølvvarer, mens stemplet på guldvarer forestillede tiara'en samt Sankt Peters nøgler.

Grunden til, at Ufficio del Bollo blev flyttet hertil, var at Via del Pellegrino og kvarteret omkring var guldsmedenes kvarter og disse blev nu forpligtede til at bringe deres varer til Vicolo del Bollo for at få dem kontrolleret og stemplet i kontoret.

Vicolo del Bollo's forløb er snoet og snævert, uden sidegader, men omtrent midtvejs findes en lille lysning som et meget lille torv.

EN TUR IGENNEM GADEN - fra Via dei Cappellari til Via del Pellegrino:

På venstre gadehjørne står en ældre og noget forsømt bygning. Huset, som vel er fra 1500-tallet, har 3 etager og 5 fag vinduer under et kraftigt fremspringende tagudhæng ud mod Via dei Cappellari nr. 91 og 92, hvor der i stueetagen findes 2 brede portbuer med gamle, frønnede egetræsporte, samt ét stort vindue. Alle i brede stukrammer ligesom vinduer på etagerne ovenover. Mod Vicolo del Bollo har ejendommen 7 fag vinduer, hvoraf nogle sidder ganske tæt og andre med større mellemrum. I stueetagen er der i nr. 11 en høj indgangsdør i en travertinportal, i nr. 12 og 13 to portbuer hvor den øverste buede del er muret til, i nr. 14 en indgangsdør i en høj bue indrammet i en travertinkarm, og i nr. 15 en mindre portbue, som er indrettet til forretningslokale.

Ved siden af står en mur ind til en lille gårdsplads, som er anvendt til garage idag. Herefter kommer man til den lille plads, hvor gaden drejer og det næste hus derfor står vinkelret på garagemuren.

Denne bygning, der mest af alt ligner resterne af et af de mange Middelaldertårne, som byen engang var så rig på og som stadig findes adskillige steder, har ellers en ret anonymt, lystpudset facade i 5 etager og 4 fag ud mod pladsen. Gadedøren findes i en firkantet portåbning i nr. 18 og til venstre for den findes en mindre, firkantet garagedør, der støder op til den vinkelretstående garagemur. De 2 fag over indgangsdøren toppes af et af de gamle, kraftigt fremspringende tagudhæng, som imdilertid ikke findes over de 2 fag til venstre, så der er muligvis tale om en senere tilbygning. På alle etagerne er der lange altaner. På det nederste stykke af hushjørnet er stukken fjernet, så man kan se de kraftige sten, som hjørnet er bygget af.
Disse hjørnesten ses også på den del af ejendommens mur, som vender ud mod det næste stykke af Vicolo del Bollo og optager det helt frem til Via del Pellegrino. Ved siden af hjørnestenene er desuden blotlagt et stykke af en stenbue, samt en vandret række sten langs soklen. Bygningens vinduer herudtil er uregelmæssigt fordelt. Der er efter et langt, bart murstykke først ét fag i fem etager under et bredt tagudhæng, og dernæst ét fag i 4 etager - hvoraf det nederste vindue er tilmuret - i hjørnedelen af huset, som på selve hushjørnet er forsynet med en lodret række beskyttelsessten, kraftige stenkvadre forneden og stenfliser foroven. På muren under førstesalen til venstre ses en indskriftstavle med teksten "Sub proprietate - V. Monasterii - S. Apolloniae - Urbis" : "Ejet af Monastero di Sant'Apollonia i Rom".
Ud mod Via del Pellegrino er facaden mere udsmykket, her er vandrette stukbånd under vinduerne på første- og andensalen, samt et ekstra bånd over stueetagen, hvor der er 4 høje portbuer, som indeholder forretninger (nr. 61og nr. 63 B), hovedindgangsdøren (nr .62) i profileret marmorportal, samt en portåbning i nr. 63. De 4 fag vinduer er i profilerede rammer, på førstesalen med vandrette overliggere, på de 2 andre etager uden.

Foto fra Vicolo del Bollo: Helgenbillede i nr. 1. - cop. Leif Larsson......Foto fra Vicolo del Bollo: huset nr. 2-5. - cop. Leif Larsson
Fra Vicolo del Bollo: Helgenbillede i nr.1 og det fine hus i nr. 2-5. - Cop. Leif Larsson

TILBAGE GENNEM GADEN - fra Via del Pellegrino til Via dei Cappellari:

På hjørnet overfor står en anden ældre ejendom i 2 fag med 2 forskellige højder. Til venstre er der 5 etager, hvoraf den øverset har en buet smedejernsbalkon. Til højre er der kun 4 etager. Begge dele toppes af et bredt, fremspringende tagudhæng. Facaden er pudset op i en lys okker farve og der er stukbånd under vinduerne på første- og andensalen. Stueetagens 2 firkantede forretningsåbninger har gadenumrene 59 og 60. Ud mod Vicolo del Bollo er der 2 fag vinduer i facadens højre side, mens der i den venstre i første sals højde sidder et af de små gadealtre, som kvarteret er så rigt på. Her drejer det sig om en Madonna med Barnet og San Filippo Neri, et oliemaleri fra 1800-tallet af en ukendt kunstner. (Læs mere om dette her!)

Ved siden af knækker facaderækken en smule før den pænt og nydeligt istandsatte ejendom i nr. 2-5. Huset har 4 fag i 3 høje etager. Facaden er pudset op i en lys gullig farve og nederst er der indridset stenmønster. Her er i nr. 2 en høj, smal indgangsbue med en hoveddør, i nr. 3 et tilgitret kvadratisk vindue uden ramme, i nr. 4 en bred, firkantet hoveddør, og i nr. 5 en mindre tilgitret portbue. Vinduerne er høje og indsat i profilerede stukrammer med vandrette overliggere på førstesalen. Over en frise over andensalen findes en måske senere tilbygget trediesal med 2 smalle sidealtaner under det kraftigt fremspringende, gamle tagudhæng.

Herefter knækker facaderækken igen overfor den lille lysning/torv og her står først en 2-fags bygning i 3 etager. I stueetagen sidder der i nr. 6 et tilgitret, firkantet vindue, mens der i nr. 7 er en firkantet indgangsdør.

Naboejendommen til højre har i nr. 8 en meget flot, gammel portal, som står i de rå sten, efterfulgt af et rektangulært vindue i bred stukramme og 2 brede portbuer i samme type rammer. Under de 4 vinduer i brede stukrammer på hver af de 2 øvre etager løber brede stukbånd. Et meget fremspringende tagudhæng topper bygningen.

Endnu en gang knækker facaderækken og på det sidste stykke, som også danner hjørnehus med Via dei Cappellari, står et hus i 4 etager og 2 brede fag mod Vicolo del Bollo, hvor der i stueetagen er en høj indgangsportal i nr. 10A og en mindre indgangsdør i nr. 10. Facaden er i pudset op i en lys okker farve uden anden udsmykning end de lyse etageadskillelsesbånd under rækkerne af vinduer i enkle, lyse stukrammer. Ud mod Via dei Cappellari har huset 3 fag med butikker og indgange i numrene 94-96.

Litteratur om Vicolo del Bollo:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 185.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 66.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 2 : E-O. --- side 220-221.

Info.roma.it: Vicolo del Bollo.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.11.2020 og sidst opdateret d. 25.1.2021