ANNAS ROM GUIDE
San Giovanni della Croce - helgen

1542 - 1591

Helgenen San Giovanni della Croce var en præst og senere Kirkedoktor, som var født nær den spanske by Avila, hvorfra også den senere helgeninde Santa Teresa d'Avila stammede. Og som hende endte han med at være med til at reformere Karmeliter-Ordenen og oprette den nye gren I Carmelitani Scalzi: Barfods-Karmeliterne.

Han kaldes også Giovanni di Yepes og på engelsk "John of the Cross". Tilnavnet skyldes det kors, som han havde i sin celle og overfor hvilket han tilbragte mange nætter i bøn med armene udbredte som et kors.

Giovanni, som kom af fattige kår, trådte ind i Karmeliter-Ordenen i 1563 under navnet Giovanni di San Mattia. Efter studier i Salamanca, blev han præsteviet i 1567, men var ikke tilfreds med den lemfældige omgang med ordensreglerne, der herskede blandt Karmeliterne, så han overvejde at gå ind i Karteuser-Ordenen i stedet.

Det var mødet med den karismatiske Teresa d'Avila, der fik ham til at skifte mening. Han blev hendes skriftefader og åndelige vejleder og sammen begyndte de at arbejde på en reform af Ordenen. Derfor åbnede han det første kloster for de såkaldte Carmelitani Scalzi: Barfods-karmeliter, som ønskede at leve enklere og uden binding til jordisk gods.

Efter dette skiftede Giovanni navn til Giovanni della Croce, men hans tidligere brødre anklagede ham for at gøre oprør og lod ham fængsle i 9 måneder.

Efter at være flygtet fra fængslet sluttede han sig til I Carmelitani Scalzi og blev leder af Klosteret i El Calvario i Andalusien.

Giovanni della Croce døde i Klosteret i Ubeda en dag i midten af Juli måned 1591. Men hans liv og gerning levede videre i de mange, som havde nydt godt af hans åndelige vejledning og i 1675 blev han saligkåret, for derpå i 1726 at blive helgenkåret af Pave Benedikt XIII.

Hans skrifter blev udgivet efter hans død og indeholder blandt andet en række smukke digte og sange.

I 1926 fik San Giovanni della Croce hæderstitlen Dottore della Chiesa, tildelt ham af Pave Pius XI.

San Giovanni della Croce er skytshelgen for mange sogne i Spanien, samt for det tyske Kejserhus (han kaldes Johannes vom Kreuz i Tyskland). Han fremstilles som en alvorlig mand, iklædt Karmeliternes dragt, med et krucifiks i hånden og et bånd med indskriften "Pati et contemni". Han kan også ses fremstillet ifærd med at skrive.

San Giovanni della Croce fejredes tidligere den 24. November, men idag er festdagen flyttet til den 14. December.

Litteratur om San Giovanni della Croce:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1999.
- side 246-247.
Lanzi, Fernando e Gioia: Come riconoscere i santi e i patroni nell'arte e nelle immagini popolari. Milano, Jaca Book, 2.edizione, 2007. (I classici).
- side 195, 226.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 112-113.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst / von Hiltgart L. Keller. 4. durchgesehene und ergänzte Auflage. Stuttgart, Philipp Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek, 10154).
- side 287-288.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 191-192.
Santi e Beati: San Giovanni della Croce.
Wikipedia (engelsk tekst): John of the Cross.
Wikipedia (italiensk tekst): Giovanni della Croce.
Wikipedia (svensk tekst): Johannes av Korset.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.5.2021