ANNAS ROM GUIDE
Santa Teresa d'Avila - helgeninde

- også kaldet: Santa Teresa di Gesù -

1515-1582

Helgeninden Santa Teresa d'Avila fødtes den 28. Marts 1515 i en fornem familie i den spanske by Avila. Forældrene gav hende navnet Teresa de Cepeda y Ahumada, men hun omtales også som Teresa de Haumada.

Teresa voksede op og tilbragte 6 års skoletid hos Augustinernonner, men som 20-årig valgte hun at blive Karmeliternonne i Karmeliterklosteret i Avila.

Med tiden isolerede Teresa sig mere og mere for at kunne fordybe sig i sine religiøse studier og tilbringe mange timer i bøn. Det resulterede efterhånden i flere åndelige oplevelser og syn, hvorunder helgeninden faldt i tranche og ekstase, sådan som billedhuggeren Gian Lorenzo Bernini senere fremstillede hende i Kirken Santa Maria della Vittoria.

Sine mange syner og oplevelser skrev Teresa ned og erfaringerne fik hende i 1560 til at begynde på et arbejde med at reformere Karmeliter-Ordenens regler.

I 1562 grundlagde hun klosteret Monastero di San Giuseppe og flyttede dertil sammen med 13 medsøstre. Det var denne gruppe, som blev kimen til Ordensgrenen I Carmelitani Scalzi: Barfods-Karmeliterne.

Trods megen modstand lykkedes det til sidst Teresa at få sine reformer af ordensreglerne godkendt af Ordensgeneralen og reformen blev derpå også udvidet til at gælde de mandlige medlemmer. I dette virkede Teresa i 1568 sammen med San Giovanni della Croce, der også kom fra Avila.

I 1580 godkendte Pave Gregeor XIII de reformerede grupper som en ny gren af den gamle Orden og mange nye klostre blev bygget.

Den 15. Oktober 1582 døde Teresa i Alba de Tormes, en kommune i provinsen Salamanca i det vestlige Spanien.

Teresa blev saligkåret i 1614 og helgenkåret i 1622. Hun fejres den 15. Oktober med fester i alle Karmeliter-Ordenens kirker. Knoglerne fra hendes højre fod findes som relikvie i Kirken Santa Maria della Scala, hvor helgeninden dyrkes særligt intenst. Relikviet var en gave fra Ordenens spanske afdeling og blev den 10. Maj 1617 doneret til Kirken i et kostbart relikviegemme i sølv. Idag er knoglen beskyttet af et gemme i forgyldt bronze.

I 1970 fik Santa Teresa hædersbetegnelsen "Dottore della Chiesa". Helgeninden fremstilles iklædt Karmeliternonnernes dragt og med attributterne: en brændende pil, der gennemtrænger hendes hjerte; et hjerte med Jesu navn, IHS; eller en due som symbol på Helligånden. Hun påkaldes for at hjælpe sjælene i Skærsilden eller mod hjerteproblemer. Santa Teresa er desuden skytshelgen for Karmelitaner-Ordenen og for Spanien, samt for syersker, der broderer eller knipler, da det er Karmeliternonner, som broderer kirkeduge.

Litteratur om Santa Teresa d'Avila:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1999.
- side 244, 245, 247.
Giorgi, Rosa: Santi. (Dizionari dell'Arte). Milano, Electa, ristampa 2003.
- side 348-350.
Lanzi, Fernando e Gioia: Come riconoscere i santi e i patroni nell'arte e nelle immagini popolari. Milano, Jaca Book, 2.edizione, 2007. (I classici).
- side 193-195, 233.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 202-203.
Reclams Lexikon der Heiligen und der biblischen Gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst / von Hiltgart L. Keller. 4. durchgesehene und ergänzte Auflage. Stuttgart, Philipp Reclam, 1979. (Universal-Bibliothek, 10154).
- side 480.
Sicari, Giovanni: reliquie Insigni e "Corpi Santi" a Roma. Monografie Romane no. 12. A cura dell'Alma Roma, 1998.
- side 133.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 318-319.
Zeppegno, Luciano: Le chiese di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 271.
Santi e Beati: Santa Teresa di Gesù (d'Avila).
Wikipedia (engelsk tekst): Teresa of Ávila.
Wikipedia (italiensk tekst): Teresa d'Avila.
Wikipedia (svensk tekst): Teresa av Ávila.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.5.2021