ANNAS ROM GUIDE
Kejser Claudius II "Gothicus"
Romersk Kejser fra 268 til 270 efter Kristus


Marcus Aurelius Valerius Claudius af Claudius-slægten var soldat født i Illyrien, måske i 214. Han gjorde en flot karriere i hæren, var antagelig militærtribun under Kejser Decius og leder af tropperne i Balkan under Kejser Valerian.

Efter Kejser Gallienus' død, som han selv havde forårsaget i et komplot med de andre generaler, blev han af sine soldater udråbt til kejser.

Han fortsatte Gallienus' belejring af Milano, hvor oprøreren Aureolus havde forskanset sig, indtog byen og dømte Aureolus til døden. Derefter førte han et sejrrigt felttog mod alamannerne, som truede med at invadere Norditalien, men det lykkedes ham ikke at få de løsrevne dele Gallien og Britannien ind under riget, ligesom også stykket fra Lilleasien til Ægypten stadig var en selvstænding stat.

Claudius satte derimod alle sine kræfter ind på at bekæmpe goterne, der havde oversvømmet hele Balkan og også truede riget derfra og det lykkedes ham at besejre dem, hvorfor han fik tilnavnet "Gothicus". På denne måde bevaredes Donau-området og Lilleasien i Romerriget.

Han døde, antagelig i Sirmione under en pestepidemi i år 270 og efterfulgtes kort efter af en anden soldaterkejser, den dygtige Aurelian (270-275).Litteratur om Kejser Claudius II, Gothicus:
Christensen, Torben: Romermagt, hedenskab og Kristendom, en kulturkamp. Gad, 1970.
- side 117f.
Christiansen, Erik: Romersk historie, fra by til verdensrige og fra verdensrige til by. Aarhus Universitetsforlag, 1995
- side 144.
Dizionario dei personaggi dell'antica Roma. Newton Compton editori, 1990.
- side 83.
Gibbon's Decline and Fall of The Roman Empire. Bison Group, Reprinted, 1993.
- side 77ff.
Lissner, Ivar: Romernes Kejsere. Sesam, 2.udgave, 1999.
- side 296.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.27.3.2004