ANNAS ROM GUIDE
Jacopo Ripanda - italiensk maler

Ca. før 1490-ca.1530


Maleren Jacopo Ripanda, der også nogle steder omtales som Jacomo Ripanda eller ligefrem Ripranda og også kaldtes Jacopo da Bologna, stammede som det fremgår af dette tilnavn fra Bologna, hvor man kender hans virke fra 1490.

Fra 1505 arbejdede han også i Rom, hvor han hørte til i kredsen omkring Marcantonio Raimondi og andre arkæologi-og historieinteresserede malere. Denne interesse var også kendetegnende for Ripandas værker, hvor han helst brugte motiver fra Roms historie og til de mange detaljer benyttede sine talrige aftegninger af antikke bygninger, søjler, fragmenter og især den store aftegning, som han som den første havde foretager af alle reliefferne på Trajansøjlen.

Idag ved vi, at de fleste, hvis ikke alle, de antikke statuer og relieffer oprindeligt var bemalede, men da tidens tand har fjernet de fleste rester af disse udsmykninger, mente man i Renæssancen, at det antikke ideal var relieffer i grå-hvide nuancer. Sådan fremstod Trajansøjlen og sådan aftegnede Ripanda den og da han senere fik til opgave at udsmykke Palazzo Santoro med historiske scener, blev disse udført i monokromt maleri.

I starten af sit ophold i Rom arbejdede Jacopo Ripanda i Peterskirken, men senere kom andre opgaver til, blandt andet fik han overdraget hvervet med at udsmykke nogle sale i Palazzo dei Conservatori på Capitol og Biskopboligen i Ostia, Episcopio di Ostia.

Herudover udførte han også nogle af de facadeudsmykninger, som var voldsomt på mode i Rom på den tid, blandt andre på et ikke længere eksisterende hus i Borgo Vecchio-området og på det palæ, som idag kaldes Palazzetto dei Lancellotti og stadig står i Via della Mascera d'Oro nr.9 med en meget velbevaret og -restaureret facadebemaling.

Værker af Jacopo Ripanda, som vi stadig kan bese i Rom idag:
Palazzo dei Conservatori på Capitol: Vægudsmykning udført i årene 1508-1513 i:
Sala della Lupa: Vægdekorationer i meget dårlig stand,
og
Sala di Annibale, også kaldet Sala delle Guerre Puniche : (se billede), Trionfo di Roma sulla Sicilia (se billede) med flere.
Facadeudsmykningen Palazzetto dei Lancellotti, Via della Maschera d'Oro nr.9.

Ripanda skal desuden have udført nogle vægfriser i Cappella del Cardinale Bessarione i Kirken Santi Apostoli, men de er tilsyneladende forsvundet, da kapellets øvrige udsmykning blev udført.

Også i Kirkerne Sant'Omobono og Santa Maria del Popolo skal Jacopo Ripanda have udført dekorationer, men de findes desværre ikke mere.

Af andre forsvundne værker kan nævnes de triumfbuer og festdekorationer, som Ripanda sammen med mange andre af byens kunstnere fremstillede ved Pave Julius II's død og begravelse i 1513 og ved Pave Leo X's indsættelse senere samme år. Forberedende tegninger hertil samt til andre værker kan ses i mange museer i Europa, blandt andet i Ashmolean Museum i Oxford, i Cabinet des dessins på Louvre og på Victoria and Albert Museum i London.
Fotos fra Palazzetto dei Lancellotti:
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi
Foto af facaden på Palazzo Miilesi


Litteratur om Jacopo Ripanda:
Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur gegenwart. Begründet von Ulrich Thieme und Felix Becker. Leipzig, Seemann, 1907-1950.
Farinella, Vincenzo: Archeologia e pittura a Roma tra Quattrocento e Cinquecento : il caso di Jacopo Ripanda. Torino, Giulio Einaudi editore, 1992.
Le case romane con facciate graffite e dipinte. Roma, Palazzo Braschi, 1960. (Amici dei Musei di Roma): Catalogo a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini.
- side 42, 84.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.3.2009 og sidst opdateret d. 8.3.2009