ANNAS ROM GUIDE
Confraternita Imperiale dei Sette Angeli

Broderskabet "Confraternita Imperiale dei Sette Angeli", hvor Kejser Karl V var første medlem og protektor, indstiftedes da præsten Antonio Lo Duca omkring år 1515 i en gammel kirke i Palermo fandt et undergørende maleri af Jomfru Maria med de 7 ærkeengle.

Broderskabets formål var først og fremmest at få bygget en ny og større kirke viet til de 7 ærkeengle, men også at forsyne unge fattige piger med medgift og sørge for messer for de afdøde medbrødre.

Efter 45 års prøvelser lykkedes det i 1561 omsider Antonio Lo Duca at få indviet Kirken Santa Maria degli Angeli i et rum i Diocletian's TermerEsquilinhøjen i Rom til Jomfru Maria og de 7 ærkeengle. Men allerede i 1550 havde man her indstiftet et nyt broderskab "Confraternita della Beata Vergine Maria e dei Sette Eletti Principi degli Angeli", som trofast havde støttet præsten i hans bestræbelser på at få oprettet kirken.

Også her var en af de vigtige klausuler, at hver medlem efter sin død havde ret til af få afholdt 30 efter hinanden følgende gregorianske messer. Denne ret bekræftedes ved at Pave Gregor XIII gav et bidrag dertil, som man kan læse på indskriftstavlen, der er opsat i højre side af Cappella del Salvatore i Kirken Santa Maria degli Angeli. Tavlen er dateret d.10.3.1574.

Medlemmerne af "Confraternita dei Sette Angeli di Roma" var både mænd og kvinder, og Antonio Lo Duca gav i 1553 Pave Julius III en liste over disse, men den er desværre forsvundet. Men det siges, at det er disse personer, som optræder på det store maleri på den venstre væg i Cappella del Salvatore.

Billedet er et oliemaleri i en gammel forgyldt ramme og viser 2 rækker knælende personer, en række mænd, adelsmænd og gejstlige, med Pave Pius IV i spidsen og Kejser Karl V i forgrunden. Rækken bagved består af kvinder og her er det Kejserens datter Margherita d'Austria som fører an. Det er malet af maleren Giulio Mazzoni, kaldet "Il Piacentino", i en noget overfladisk udførelse.

Personerne på billedet er i første række fra højre:
Pave Pius IV med pavekronen ved sin side,
bagved i sort: Præsten Antonio Lo Duca,
efter Paven knæler Kardinal Giovanni Antonio Serbelloni, som var nevø af Paven og blev udnævnt til kirkens titulær-kardinal,
i gråt bagved: Monsignor Filippo Archinto, som var "Vicario Generale" i Rom og den der underskrev byens første tilladelse til at indvie kirken, han var samtidig velynder for "Confraternita della Santissima Trinitá", som San Filippo Neri havde indstiftet.
Forrest midt i billedet knæler Kejser Karl V i rustning med guldkæde om halsen. På jorden foran sig har han anbragt sin kejserkrone.
Bagved Kejseren og Monsignor Archinto ses først - i sort dragt - Matteo Catalani, som ejede og udsmykkede Cappella del Salvatore. Han var en nær ven af Antonio Lo Duca og nedskrev dennes og kirkens historie.
Bagved Matteo Catalani skimtes den etiopiske Abbed Tesfa Syon fra Kirken Santo Stefano degli Abissini. Også han var en god ven af Antonio Lo Duca og hjalp ham med at viderebringe hans bønskrifter.
Til venstre for Kejseren knæler Messer Antonio Massimo, som var "Conservatore di Roma" og ansvarlig for udgravninger og ruiner på det tidspunkt, hvor kirken første gang blev indviet i 1550,
hans søn Domenico Massimo står bagved sin far i rustning. Han var "Capitano Generale della Chiesa" under Pave Pius IV.
De 2 personer mellem Kejseren og Messer Antonio Massimo menes at forestille Niccolò Acciaioli og Marcantonio Giovanni Giannetti fra Firenze, de var begge velyndere for Antonio Lo Duca,
yderst til venstre står så lægen Bernardino Guidotti.

Kvinderne i anden række fra højre er:
Margherita d'Austria ("Margrethe af Østrig"), hun var datter af Kejser Karl V og Grevinde af Parma, som det kan ses af kronen. Hos sig har hun sin førstefødte søn Alessandro Farnese.
Herefter følger Vittoria Colonna, en ukendt etiopisk nonne og Abbedissen for San Silvestro, som var leder af et kloster grundlagt af Vittoria Colonna.
Grevinde Vittoria Farnese-della Rovere knæler i hvid kappe med krone og foran sig sin ældste datter.
Bagved knæler Lucrezia Colonna-Della Rovere og yderst til venstre Girolama Orsini-Farnese, hun var Grevinde af Castro og bærer også krone.


Litteratur om Confraternita Imperiale dei Sette Angeli:
Bernardi Salvetti, Caterina: S. Maria degli Angeli alle Terme e Antonio Lo Duca. Desclée & Co., 1965.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.18.5.2003