ANNAS ROM GUIDE

Maleriet "Pontefice Orante" i Kirken Santa Maria degli Angeli

I Kirken Santa Maria degli AngeliEsquilin kan man i kirkens ældste kapel "Cappella del Salvatore" se et maleri, der forestiller alle de personer, som havde del i kirkens tilblivelse, samlet i bøn.

Det er malet af Giulio Mazzoni, kaldet "Il Piacentino", men anses for et af hans ringere arbejder, noget overfladisk udført. Det blev bestilt af Præsten Matteo Catalani for at udsmykke det kapel, han her indrettede for sin familie. Han er også selv fremstillet på billedet sammen med sin gamle ven Præsten Antonio Lo Duca, der var skyld i at der overhovedet blev indrettet en kirke i det antikke Termeanlæg.

Men der er mange flere personer på billedet og man mener, at alle disse har figureret i den medlemsliste "Lista dei Fratelli e Sorelle della Confraternita dei Sette Angeli di Roma", som Antonio Lo Duca overlod til Pave Julius III den 13.10.1553 og som man desværre ikke mere ved, hvor findes.

Billedet er et oliemaleri i en ramme, der oprindelig var rød med guldbelægning, men som er meget medtaget af tidens tand. Det er 2,15 x 2,50 meter stort og hænger på den venstre væg i kapellet. Det viser 2 rækker knælende personer, en række mænd, adelsmænd og gejstlige, med Pave Pius IV i spidsen og Kejser Karl V i forgrunden. Rækken bagved består af kvinder og her er det Kejserens datter Margherita d'Austria som fører an.


Personerne på billedet er i første række fra højre:
Pave Pius IV med pavekronen ved sin side,
bagved i sort: Præsten Antonio Lo Duca,
efter Paven knæler Kardinal Giovanni Antonio Serbelloni, som var nevø af Paven og blev udnævnt til kirkens titulær-kardinal,
i gråt bagved: Monsignor Filippo Archinto, som var "Vicario Generale" i Rom og den der underskrev byens første tilladelse til at indvie kirken, han var samtidig velynder for "Confraternita della Santissima Trinitá", som San Filippo Neri havde indstiftet.
Forrest midt i billedet knæler Kejser Karl V i rustning med guldkæde om halsen. På jorden foran sig har han anbragt sin kejserkrone.
Bagved Kejseren og Monsignor Archinto ses først - i sort dragt - Matteo Catalani, som ejede og udsmykkede Cappella del Salvatore. Han var en nær ven af Antonio Lo Duca og nedskrev dennes og kirkens historie.
Bagved Matteo Catalani skimtes den etiopiske Abbed Tesfa Syon fra Kirken Santo Stefano degli Abissini. Også han var en god ven af Antonio Lo Duca og hjalp ham med at viderebringe hans bønskrifter.
Til venstre for Kejseren knæler Messer Antonio Massimo, som var "Conservatore di Roma" og ansvarlig for udgravninger og ruiner på det tidspunkt, hvor kirken første gang blev indviet i 1550,
hans søn Domenico Massimo står bagved sin far i rustning. Han var "Capitano Generale della Chiesa" under Pave Pius IV.
De 2 personer mellem Kejseren og Messer Antonio Massimo menes at forestille Niccolò Acciaioli og Marcantonio Giovanni Giannetti fra Firenze, de var begge velyndere for Antonio Lo Duca,
yderst til venstre står så lægen Bernardino Guidotti.

Kvinderne i anden række fra højre er:
Margherita d'Austria ("Margrethe af Østrig"), hun var datter af Kejser Karl V og Grevinde af Parma, som det kan ses af kronen. Hos sig har hun sin førstefødte søn Alessandro Farnese.
Herefter følger Vittoria Colonna, en ukendt etiopisk nonne og Abbedissen for San Silvestro, som var leder af et kloster grundlagt af Vittoria Colonna.
Grevinde Vittoria Farnese-della Rovere knæler i hvid kappe med krone og foran sig sin ældste datter.
Bagved knæler Lucrezia Colonna-Della Rovere og yderst til venstre Girolama Orsini-Farnese, hun var Grevinde af Castro og bærer også krone.

Antonio Lo Duca's historie
Kort om Santa Maria degli Angeli
Mere om Kirken: Michelangelo's kirke
Mere om Kirken: årene 1565-1749
Mere om Kirken: Vanvitelli's kirke
Rundgang i kirken
Plan over kirken
Læs om Kirken
Plan over kirken i termeanlægget
Kort over området
Spise og bo i området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.18.5.2003