ANNAS ROM GUIDE

Oratorio del Santissimo Sacramento e delle Cinque Piaghe

- Via dei Baullari 144 -

se nr. 46 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

På vestsiden af Via dei Baullari står - ikke ret langt fra Corso Vittorio Emanuele II - i nr.144 Kapellet Oratorio del Santissimo Sacramento e delle Cinque Piaghe. Den lille kirkebygning blev i knap 500 år drevet af det religiøse broderskab Arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Cinque Piaghe di San Lorenzo in Damaso in Roma, som bekendte sig til bøn omkring Det Hellige Sakramente og de fem sårmærker, som tildeltes Kristus ved Korsfæstelsen, samt til deltagelse når "dødssakramentet", den sidste kommunion, skulle frembæres (det såkaldte "viatikum") til alvorligt syge og døende.

Dette Lægbroderskab grundlagdes i 1501 og holdt i starten sine møder i Kirken San Lorenzo in Damaso. Senere flyttede man imidlertid aktiviteterne til et lille lokale i Via dei Baullari, hvor Broderskabet holdt til indtil slutningen af 1900-tallet. Herefter blev bygningen en form for medborgerhus og idag huser den organisationen "Opera Regina Apostolorum", der benytter den som klub for kvarterets unge.

Det nuværende kapel blev opført omkring 1620 og havde først sin indgang i parallelgaden Vicolo dell'Aquila, hvorudtil bygningens bagside vender nu (se foto fra borgato.be af Nolli's Romkort fra 1748). Det skal bemærkes, at den lille kirkebygning omsluttes af et større kompleks, hvor Lægbroderskabets aktiviteter og administration udfoldede sig.

Se foto fra borgato.be.

I 1863 blev bygningen restaureret og genopbygget af arkitekten Luigi Tedeschi og det var ved denne lejlighed, at Kapellets indgang flyttedes til Via dei Baullari, hvor den smalle facade rejser sig i 3 etager med hovedindgangen trukket tilbage bag 2 firkantede og 2 runde, kraftige søjler på høje kapitæler og toppet af joniske kapitæler, bærende en række smalle og brede friser med mønster af æg, blomster og blade.

Muren bag søjlerne er i okkerfarvet puds med lyse felter i stukrammer. Portalen har profileret karm under en høj frise med teksten: "Archisod. SSMI Sacram. - et V vulnerum D.N.I.C.". Over en vandret overligger sidder et mindre, kvadratisk vindue mellem 2 kannellerede, flade søjler, der bærer en dobbelt, profileret, vandret overligger.

Anden-etagen har i hver side en flad søjle i etagens halve højde. De toppes hver især af en vase med flammer. Herefter følger et mindre pudset felt, inden 2 sæt dobbelte, flade søjler, der flankerer et bredt midtervindue med en halvcirkelformet kanneleret bue foroven. Denne er indeholdt i et vandret, rektangulært felt, som toppes af en smal udskåret frise og et buet gavlfelt i en kraftig, profileret ramme.

Øverst oppe er der anbragt en lang smal frise over hele facadens bredde med i midten et mindre vindue. På hver side er der opsat en udskåret hylde, hvorpå der står statuer af karyatider i form af engle, der bærer det øverste, profilerede tagudhæng.

KAPPELLETS INDRE:

er ganske enkelt, men opdelt i flere rum. Først et indgangsrum, hvis venstre del domineres af en trappe. Kapellet ligger på husets førstesal og ligefor trappen er der adgang til et langt smalt rum, som er selve Kapellet, mens der for enden er en firkantet apsis med alterbord og en altertavle på væggen. På venstre væg hænger et maleri af Kristus, der viser sine sår. Det er malet i slutningen af 1500-tallet og ret medtaget.

BRODERSKABETS SÆDE til venstre for kirkefacaden:

Her findes på førstesalen mellem de 2 vinduer til højre en indskriftsplade, der angiver, at ejendommen har tilhørt Lægbroderskabet. Teksten lyder: "Domus Archiconfr - Sanctiss. Sacram. - in eccl - S. Laur. in Damaso - N. VI". (Se foto fra borgato.be). En lignende tavle sidder på bygningens lidt mindre fag (til venstre over nr. 140) mod Piazza della Cancelleria. Her står næsten samme tekst: "Domus Archiconfr - Sanctiss Sacram - in eccl - S Salvatori in Lauro" - efterfulgt af et nummer ("N. V"). Altså er der tale om 2 ejendomme, som blev opført i Broderskabets arkiv som ejendom nr. 5 og ejndom nr. 6. (Se foto fra borgato.be).

 

Litteratur om Oratorio del Santissimo Sacramento e delle Cinque Piaghe:
Armellini, Mariano: Le Chiese di Roma dal secolo IV al XIX / di Mariano Armellini. Pubblicato dalla Tipografia Vaticana, 1891. (Internetudgave - også på engelsk!)
- side 379.
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 .
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte 2 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione. ------- side 139, 140, 142, 179.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 123-124.
Rendina, Claudio: Le chiese di Roma. Roma, Newton Compton editori, 2007. (Tradizioni italiane, 62)
- side 331.
Roma Sacra : guida alle chiese della città eterna. 10. itinerario - . Elio de Rosa editore, 1997.
-- side 37.
Info.roma.it: Oratorio del Santissimo Sacramento e Cinque Piaghe.
Romanchurches.fandom.com: Santissimo Sacramento e Cinque Piaghe.
Wikipedia (italiensk tekst): Oratorio del Santissimo Sacramento e delle Cinque Piaghe.

Wikipedia (svensk tekst): Oratorio del Santissimo Sacramento e delle Cinque Piaghe.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 29.3.2024