ANNAS ROM GUIDE

Vicolo dell'Aquila

Se under nr. 45 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Denne lille snoede gyde løber i kvarteret Rione Parione syd for Corso Vittorio Emanuele II og mellem denne og sidegaderne Via dei Baullari og Piazza della Cancelleria.

Gyden har ifølge Delli (se litt.note nedenfor) navn efter et værtshus med navnet "Ørnen" ("aquila") og ikke efter den gamle romerske familie "Dell'Aquila", selvom denne tilsyneladende boede i området og forbindes med et andet nu forsvundet gadenavn i kvarteret, nemlig Vicolo Farnesina, der henføres til bygningen kaldte "Farnesina dei Baullari", der idag står med front mod Corso Vittorio Emanuele II, hvor indgangen findes i nr.168.

I Vicolo dell'Aquila husedes også på et tidspunkt en mindre beværtning kaldet "Den Sorte Ørn" : "Aquila Nera", hvilket navn også har været anvendt om gyden.

Navnet Vicolo dell'Aquila kendes fra et dokument fra 1628. I et af gydens middelalderhuse boede engang en læge, som var meget kendt på Pave Julius III's tid (1550-1555).

EN TUR GENNEM VICOLO D'AQUILA:

Ovenfor nævnte jeg, at gyden var snoet, men det er ikke helt korrekt, idet den i den sydøstlige del drejer skarpt i en ret vinkel, så den nærmest har form som et spejlvendt L. Men samtidig fortsætter en del af gyden mod øst, så man måske nærmest kan beskrive den som "et krøllet T på hovedet".

Inden Corso Vittorio Emanuele II blev anlagt, havde Vicolo dell'Aquila et længere forløb mod nord, næsten helt over til den modsatte side af nutidens Corso. Hjørnebebyggelsen her forsvandt ved gennemskæringen af den nye brede gade, nogle bygninger blev revet helt ned, andre blev gjort kortere og fik nye facader. På vestsiden af Vicolo dell'Aquila stod mod nord Palazzo Bonadies og syd derfor Palazzo Galli, også omtalt som Palazzetto Galli eller "Case dei Galli", en bygning som udgjorde den nordlige afslutning af datidens Piazza della Cancelleria (se foto fra info.roma.it).

Idag udgøres vestsiden af Vicolo dell'Aquila af en nyere bygning opført i 1885 med en facade, som lidt kan minde om ejendommen overfor:

Her står - på gydens østside - den såkaldte "Palazzo Farnesina ai Baullari", der stammer fra 1523, hvor det blev opført for den franske prælat Tommaso Le Roy ("Tommaso Regis"). Bygningen blev renoveret i 1500-tallet og den oriniale udsmykning ses i murene mod Vicolo dell'Aquila, både på dennes østside og som hjørnehus mod gydens nordside. Palæets facade mod Corso'en med den dobbelte loggia og de mange søjler og hvidmalede dekorationer stammer derimod fra perioden 1898-1904, da også denne ejendom fik den gamle facade og en del af bygningen revet ned for at give plads til Corso Vittorio Emanuele II.

Lad os først set på det stykke af Vicolo dell'Aquila, som går fra nord mod syd:

--- VESTSIDEN af Vicolo dell'Aquila:

her står som nævnt ovenfor af en nyere bygning opført i 1885, hvis pragtfacade vender ud mod Corso Vittorio Emanuele II, mens hovedfacaden vender mod Piazza della Cancelleria. En mindre sidefacade mod syd vender ud mod den mindre del af Vicolo dell'Aquila, mens det, der virkelig kan betegnes som Palæets bagside, vender ud mod gydens vestside: Her er nærmest kun den bare mur, uden udsmykning og kun sparsomt pudset op i hvidt (forneden) og gult (foroven). Her er 4-5 fag vinduer på etagerne - og disse er forskelligt fordelt og uregelmæssige af udseende, nogle er høje og rektangulære, andre er små og kvadratiske, enkelte udgøres endda af små buede nicher. I stueetagen er der i nr. 13 en garageport og længere mod syd en anden lille dør, samt 2 små runde vinduer.

--- ØSTSIDEN af Vicolo dell'Aquila:

her står først - som nævnt ovenfor det lille elegante Palazzo Farnesina ai Baullari, opført i 1523 og med de gamle originale mure vendende ud mod Vicolo dell'Aquila: Facaden på den høje kælder og stueetagen er beklædt med grove, tilhugne kampesten. Herover er der en række aflange sten, alt i travertin ligesom de profilerede vinduesrammer og overliggere. Bygningen udgør en karré for sig og den originale gamle mur og dennes udsmykning fortsætter her med 5 fag ud mod nordsiden af gydens øst-vestgående del.

Dernæst følger et gammelt hjørnehus i 4 etager med 3 fag mod Vicolo'ens østside og dernæst i en ret vinkel 1 fag mod dens sydside. Muren er pudset op i en lys farve uden dekoration andet end nogle svagt fremhævede etageadskillelsesbånd i samme farve under vinduerne. Der er til venstre i stueetagen en ganske smal dør (nr.17), og mellem de 2 vinduer til højre er der på muren opsat et højt gadealter i en lille flad niche med vandret, profileret overligger, hvorunder der er malet et ophængt rødt klæde, bestrøet med guldstjerner, bagved den tempellignende marmortavle, som består af 2 kannellerede søjler, der bærer et trekantet gavlfelt med teksten "Ave Gratia Plena" over et mosaikbillede af Jomfru Maria med Jesus-Barnet (se foto fra borgato.be).
Under førstesalens vinduer til højre sidder en ret ulæselig lille indskriftstavle med teksten: "Domus Archiconfr - Sanctiss Sacram - in Eccl - S Laur in Damaso - No II". Huset har altså tilhørt Ærkebroderskabet Santissimo Sacramento ved Kirken San Lorenzo in Damaso og har fået Broderskabets registreringsnummer 2. (Se foto fra borgato.be).
En anden lille marmortavle sidder til venstre for døren i nr. 17. Herpå står: "O tu che passi - per questa via - non ti scordar - di salutar - Maria" : "Oh du, som kommer forbi denne gade, glem ikke at hilse Maria" (se foto fra borgato.be).

Lad os nu se på det stykke af Vicolo dell'Aquila, som går fra øst mod vest:

--- SYDSIDEN af Vicolo dell' Aquila, MOD VEST og Piazza della Cancelleria:

Først ses her som nævnt ovenfor 1 fag af det lystpudsede hjørnehus og dernæst - med numrene 18-19 - et rosafarvet gammelt hus i 3 fag og 5 etager. I stueetagen er der til venstre en smal indgangsdør og til højre en noget bredere, mens der imellem disse sidder et lille vindue. Førstesalens vinduer er høje og rektangulære i brede, lyse stukrammer. Facaden på både stueetagen og førstesalen har et indridset stenmønster i den rosa puds. Andensalens vinduer er ligesom trediesalens indsat i profilerede buer over profilerede vandrette gesimser. Endelig er fjerdesalens vinduer mindre og kvadratiske, men også omgivet af profilerede rammer. Tagudhænget er moderat fremspringende og kun ganske enkelt udskåret. Over indgangsdøren i nr. 18 sidder en lille indskriftstavle om ejernes skattefritagelse: "Libera proprietà - degli eredi - di - Angelo De Angelis". Ejerne var på det tidspunkt arvingerne efter en vis Angelo De Angelis. (Se foto fra borgato.be).

Nabohuset til højre er en gammel ejendom i 2 fag og 4 etager med gulpudset facade. Stueetagen er særligt høj og har til venstre en firkantet portåbning med nr. 20, samt ved siden af en mindre indgangsdør med nr. 21. Smalle lyse stukbånd løber under etagernes vinduer, der alle er høje, rektangulære og indsat i profilerede rammer.

Bygningen ved siden af er hjørnehuset mod Piazza della Cancelleria og har mod gyden 4 høje etager under det gamle, fremspringende tagudhæng. Facaden er pudset op i en lys creme-farve, afbrudt af lysere stukbånd under etagernes vinduer. Heroppe er der dog kun et fag på hver etage og disse er sat i muren yderst mod venstre. I stueetagen er der herunder en smuk dørbue i stuk med nr. 22, samt til højre et mindre vindue.

--- SYDSIDEN af Vicolo dell' Aquila, MOD ØST og Via dei Baullari:

Optages først af det ovenforomtalte hjørnehus i lysegult puds. Facaden på denne del af huset er uden døre og vinduer og eneste dekoration er de smalle lyse stukbånd mellem etagerne. Dog sidder der her på stueetagens mur en interessant indskriftstavle, nemlig en af områdets mange forbudstavler, hvor Gadedirektøren i 1835 forbød henkastning af affald mod en bøde på 10 scudi. (Se foto fra borgato.be).

Til venstre er nabohuset et 5 etager højt hus i 2 fag og facaden pudset op i en lys, gul farve, afbrudt af brede, lyse etageadskillelsesbånd.

Sidste hus til venstre er hjørnehuset mod Via dei Baullari. Det har mod gyden og den lille plads nord herfor ud mod Corso Vittorio Emanuele II en smuk og rigt dekoreret facade i rosa puds med 5 etager og 4 fag. Det yderste til venstre har stueetagens facade dækket af et hvidt stenmønster, ligesom der på førstesalen er lavet en bue i dette mønster rundt om et mindre vindue. I hvidt stuk er også rækker af tilhugne stenkvadre på hushjørnet og som skillelinie mellem dette fag og husets øvrige 3 fag i højre side. Etagernes vinduer er meget forskellige, nogle indsat i profilerede buer, andre i enkle rammer og nogle i høje, profilerede rammer under vandrette overliggere. Tagudhænget er på den venstre del af huset udskåret med konsoller, mens den højre del mangler dette og til gengæld har en overbygget og let tilbagetrukket etage.

--- NORDSIDEN af Vicolo dell'Aquila - SET FRA ØST og frem mod Piazza della Cancelleria:

Mellem Via dei Baullari og den nord-sydgående del af Vicolo dell'Aquila står som nævnt ovenfor det lille elegante Farnesina ai Baullari, opført i 1523 og med de gamle originale mure vendende ud mod Vicolo dell'Aquila: Facaden på den høje kælder og stueetagen er beklædt med grove, tilhugne kampesten. Herover er der en række aflange sten, alt i travertin ligesom de profilerede vinduesrammer og overliggere. Bygningen udgør en karré for sig og den originale gamle mur og dennes udsmykning fortsætter på gydens nordside med 5 fag uden indgange i stueetagen.

Mellem den nord-sydgående del af Vicolo dell'Aquila og Piazza della Cancelleria står som nævnt ovenfor hjørnehuset mod Pladsen. Mod gydens nordside er der en mur uden åbninger i stueetagen og på etagerne 3 fag vinduer, hvoraf de 2 til højre er tilmurede. Muren er i lysegult puds og eneste dekoration ses på hushjørnet mod Pladsen, hvorudtil facaden til gengæld har masser af dekoration. (Læs mere om dette hus).

 

Litteratur om Vicolo dell'Aquila:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 106.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1980.
--- Rione VI Parione, Parte 1I / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione. ------- side 70, 128, 129, 134, 140.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Primo : A-D. ----- side 109-110.
borgato.be: Vicolo dell'Aquila.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 31.10.2023 og sidst opdateret d. 22.11.2023