ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Cerri

--- Corso Vittorio Emanuele II nr. 244 ---
-- mellem Via Cerri og Via Larga --

Se nr. 113 på Kort over den vestlige del af Piazza Navona-Turen
OG: nr. 50 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen

 

I kvarteret Rione Parione står - med hovedfacaden på sydsiden af Corso Vittorio Emanuele II og mellem sidegaderne Via Cerri mod nordøst og Via Larga mod nordvest, samt med bagsiden mod Via del Pellegrino :

det store, 4 etager høje Palazzo Cerri opkaldt efter Cerri-familien, der stammede fra Pavia i Norditalien, men slog sig ned i Rom i 1600-tallet og opførte deres familieresidens tegnet af Francesco Peparelli, der arbejdede i Rom i perioden 1628-1639.

Senere overgik Palæet til Caucci-familien og i første halvdel af 1800-tallet til familien Guglielmi fra Jesi, der var grever af Balleani, hvorfor bygningen også kaldes Palazzo Caucci Balleani, Palazzo Cerri Baleani, eller nogle gange Palazzo Baleari.

I 1870 erhvervedes Palæet af Den Italienske Stat og i 1888 blev det delvist nedrevet, da Corso Vittorio Emanuele II skulle anlægges. Den amputerede bygning fik derpå en ny facade med samme udseende som den tidligere.

Palazzo Cerri huser idag en afdeling af Roms Universitet, Università di Roma, La Sapienza.

Hovedfacaden (se foto fra info.roma.it), som blev genopbygget efter 1888 ud mod Corso Vittorio er i 4 etager og 9 fag med hovedindgang i midten - nr. 244 - i en profileret travertinkarm flankeret foroven af rigt udskårne, svungne konsoller, der bærer en dyb og bred balkon til førstesalens midterste parti. Udskæringerne over døren består både af guirlander, blomsterknopper og træer. Et træ oprykket med rode er Cerri-familiens våbensmærke.

--- Se fotos på: RomaSegreta: Palazzo Cerri ---

Selve facademuren er idag pudset op i en lys rosa farve, der blot brydes af hvide, vandrette bånd under første- og andensalens vinduer. Disse er - ligesom stueetagens - høje og rektangulære og indsat i hvide, profilerede rammer, mens trediesalens vinduer er mindre, kvadratiske og i aflange profilerede rammer under det rigt udskårne tagudhæng, der består af flere friser med forskellige motiver: ægfriser, geometriske former, blomsterknopper og andet.

Stueetagens vinduer er toppet af vandrette overliggere, der ender i en form for pagodeformet tag. Det samme gælder førstesalens vinduer, mens de på de øverste etager ingen overligger har.

Hushjørnerne er dækket af søjler af kraftige stenfliser. Over førstesalens balkondør - der har en noget højere og mere fremspringende overligger, samt et relief af en blomsterranke under dette - sidder et stort relief af et våbenskjold med Savoia-familiens kors, omgivet af guirlander og toppet af en kongekrone. To mindre ovale våbenskjold sidder på muren i hver side. Deres indhold er idag udvidsket og ulæseligt.

Mod Via Larga har Palazzo Cerri 13 fag på etagerne og 11 fag i stueetagen med den oprindelige hovedportal i midten i gadens nr. 2. Den er udsmykket ligesom portalen mod Corso'en og bærer ligesom denne en balkon på førstesalen, over hvis dør der sidder et stort relief af en Medusa omgivet af træer med mange grene, der omslutter hende. Ovenover er der på andensalen en lille smedejernsaltan. Ellers er facadeudformning, -bemaling og -udsmykning fuldstændigt som mod Corso Vittorio.

Mod Via del Pellegrino er facaden - trods det, at den her er husets bagside - mere udsmykket, idet de 2 hjørnefag træder lidt frem i rummet og flankeres af søjler af kraftige, tilhugne stenkvadre. Her er ialt 7 fag, der i stueetagen ikke har nogen indgange eller husnumre. Til gengæld er der her under stueetagens vinduer anbragt høje kældervinduer.

Mod Via Cerri har Palæet 8 fag og her ses også de høje kældervinduer. Disse bliver dog mindre op mod Corso Vittorio Emanuele II, da gadeniveauet herfra falder ned mod Via del Pellegrino. Heller ikke mod Via Cerri har Palæet døre eller husnumre.

 

Litteratur om Palazzo Cerri:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 137.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 58-60.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
info.roma.it: Palazzo Cerri Baleani.
RomaSegreta: Palazzo Cerri.
RomeArtLover: Palazzo Cerri.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.2.2024 og sidst opdateret d. 28.2.2024