ANNAS ROM GUIDE

Via Larga

Se til venstre for nr. 50 på Bykort til den vestlige del af Campo de' Fiori-turen 

Via Larga er en mindre, kort gade uden sidegader, der løber i kvarteret Rione Parione fra Corso Vittorio Emanuele II ud for Piazza della Chiesa Nuova i nord til Via del Pellegrino i syd.

Gadenavnet betyder "Den Brede Gade", men den kaldtes også engang "Den Nye Gade", Via Nuova, da den blev åbnet omkring 1627, da der nord for den opførtes Filippiner-Klosteret, Convento dei Filippini, som blev indviet den 26. Maj 1627helgenen San Filippo Neri's festdag. Gaden var dengang den bredeste i området og derfor blev navnet Via Larga hængende.

--- Se foto fra borgato.be ---

Om gadens idag er der ikke meget at sige, da den kun rummer én stor ejendom på hver side.

Mod sydøst står det store Palazzo Cerri, opført i 1600-tallet, men forkortet mod Corso Vittorio ved dennes åbning i 1888. Palæet har nu indgang i Corso Vittorio Emanuele II nr. 244 og mod Via Larga ses den gamle hovedfacade og hovedportal i gadens nr. 2. Huset har 13 fag på etagerne og 11 fag i stueetagen med den oprindelige hovedportal i midten. Den er udsmykket ligesom portalen mod Corso'en og bærer ligesom denne en balkon på førstesalen, over hvis dør der sidder et stort relief af en Medusa omgivet af træer med mange grene, der omslutter hende. Ovenover er der på andensalen en lille smedejernsaltan. Ellers er facadeudformning, -bemaling og -udsmykning fuldstændigt som mod Corso Vittorio. Bygningens andre sider vender mod Via del Pellegrino (mod syd) og Via Cerri (mod øst). - Læs mere om Palazzo Cerri her!

På gadens nordvestlige side står Palazzo Zandotti-Costa med hovedindgang i Corso Vittorio Emanuele II nr. 252. Bygningen er opført i slutningen af 1800-tallet efter at Corso Vittorio blev anlagt og mod Via Larga har den 13 fag i 5 høje etager med lystpudset facade med stenmønster og høje vinduer i profilerede rammer med vandrette overliggere på 2. og 3. salen. Friser med "løbende hunde" pryder facaden og tagudhænget er fremspringende og rigt udskåret. I stueetagen er der på hver side af hovedindgangen i nr. 6 fem høje buer, som i venstre side er delvist tilmurede og øverst forsynet med små kvadratiske vinduer De bærer numrene 1-11. Hoveddøren er indsat i en høj bue uden karm, men flankeret af 2 små vinduer. Over buen holder 4 x dobbelte, udskårne konsoller en lang stenbalkon foran førstesalens 3 midterste åbninger. Bygningens andre sider vender mod Via del Pellegrino (mod syd) og Via dei Cartari (mod vest) - Læs mere om Palazzo Zandotti-Costa her!

På hjørnet mod Via del Pellegrino sidder lige under førstesals højde en oval ramme med et relief af Madonna med Barnet, muligvis udført i 1500-tallet. (Se foto fra borgato.be).

Fra Via del Pellegrino har man gennem Via Larga et meget flot kig op til Kirken Santa Maria in Vallicella.

Inden Corso Vittorio blev anlagt stod der på Palæets hjørne mod Piazza della Chiesa Nuova en lille elegant fontæne, som dog med tiden gik en del i forfald og trods gentagne reparationer blev så ødelagt, at den helt blev fjernet i midten af 1800-tallet.

Nogle særlige begivenheder fandt sted i Via Larga i 1800-tallet, da beboerne i de omliggende gader begyndte at snakke om, at et hus i datidens nr. 28 skulle være hjemsøgt af spøgelser og onde ånder, da man hørte klynken og mærkelige lyde fra bygningen. Nogle mente endog, at der kunne være tale om at hele gaden var hjemsøgt og naboerne følte sig så utrygge, at de henvendte sig til myndighederne. Som imidlertid mente, at der måske ikke var tale om et overnaturligt fænomen, men søgte en forklaring ved at at henvende sig i det omtalte byggeri og tiltvinge sig adgang. Her fandt de en stakkels gammel kone, som af sine slægtninge blev holdt indespærret og lænket oppe i et loftsrum. De mærkelige lyde havde altså en logisk forklaring og den stakkels kvinde blev befriet. Hvad der videre blev af hende, vides imidlertid ikke.

Litteratur om Via Larga:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 497.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte II / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione, 1980. ----- side 58.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le Strade di Roma / Claudio Rendina e Donatella Paradisi. - Roma : Newton Compton editori, 2004.
- Vol 2: E-O --- side 693.
Liverotti, Massimiliano: Il grande libro dei misteri di Roma, risolti e irrisolti. (I Big Newton, Saggi, 166). Roma, Newton Compton Editori, 1. ed. 2007.
- side819.
Info.roma.it: Via Larga.
www.borgato.be: Via Larga

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.2.2024 og sidst opdateret d. 8.4.2024