ANNAS ROM GUIDE

Palazzo Muti Bussi

- Via d'Aracoeli nr. 2 og Via di San Venanzio nr. 23 -

Se nr. 6 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Den femkantede karré mellem Via d'Aracoeli, Piazza d'Aracoeli, Via di San Venanzio, Largo Enrico Berlinguer med Via di San Marco og Vicolo degli Astalli er helt udfyldt af det fra 1585 opførte Palazzo Muti Bussi, som den gamle Muti-familie lod bygge her i kvarteret Rione Campitelli, hvor de i forvejen havde nogle huse.

Familien beboede først det tidligere og lidt mere mod nordvest liggende Palazzo Cesi ved Via del Gesù nr.62. Andre dele af familien beboede så ejendommene mod sydøst, hvor Orazio Muti i 1578 havde sin bopæl. Og det var på denne grund, at der skulle bygges, da familien ønskede at opføre et nyt og stort familiepalæ, Palazzo Muti. De overlod opgaven til Giacomo della Porta, som påbegyndte arbejdet, der imidlertid senere gik i stå. Først omkring 1642 blev byggeriet genoptaget under ledelse af arkitekten Giovanni Antonio De Rossi, der fuldførte arbejdet og fuldstændigt ombyggede den tidligere ejendom. Desuden foretog han yderligere ændringer i 1660-1662, hvor indgange og gårdsplads blev forandret.

I begyndelsen af 1800-tallet giftede Cecilia Muti sig med Giulio Bussi og denne linie overtog derefter palæet, som fik det nye dobbeltnavn Palazzo Muti Bussi.

EN TUR RUNDT OM PALAZZO MUTI BUSSI.:

Palæet har 4 etager og en høj kælder, samt en tilbagetrukket overetage. Hushjørnerne er dækket af en række kraftige stenkvadre, mens resten af facaden er pudset op i en lys okker farve. En række smalle etageadskillelsesbånd løber vandret hen over facaden under vinduerne, der i stueetagen bæres af kraftige travertinkonsoller over de lave tilgitrede kældervinduer. Alle vinduer på de nedre etager har pagodeformede overliggere, men er ellers i ret enkle rammer. Fjerdesalens vinduer er uden overliggere.

Ejendommen har flere indgange, en buet port ud mod Piazza d'Aracoeli, en stor hovedportal mod Via di San Venanzio, samt en anden på hjørnet af Via d'Aracoeli og Vicolo degli Astalli.

Via d'Aracoeli: Hushjønet på Via d'Aracoeli og Vicolo degli Astalli er afskåret og rummer derfor 1 fag vinduer med nederst en stor, bred og smuk hovedindgang, der over dørkarmen har en stor marmorramme med løve- og ørnehoveder, bånd og blomsterguirlander samt overflødighedshorn, omkransende Muti-familiens våben med de 2 korslagte køller. Da Via d'Aracoeli er let skrånende - fra Piazza d'Aracoeli og herned - bliver de 4 kældervinduer højere i denne ende. På hjørnet ud mod Piazza d'Aracoeli sidder en altan med smedejernsgitter på kraftige marmorkonsoller. Ovenover denne er andenetagens vindue lavet om til en dør bag en smal fransk altan.

Piazza d'Aracoeli / Fontæne-pladsen: Ud til denne Plads har huset 3 fag. I stueetagen et vindue i hver side og i midten den ovenforomtalte lave portbue. På førstesalens venstre hjørne - mod Via d'Aracoeli - sidder en altan med smedejernsgitter på kraftige marmorkonsoller. På andensalen er vinduerne omdannet til døre bag smalle franske altaner.

Via di San Venanzio: Ejendommens hovedfacade har 7 fag ud til denne gade og anlægget på Piazza d'Aracoeli. I midten findes den brede og høje hovedportal. Over dørkarmen er der et stort marmorfelt med et relief af Muti-familierns våben med 2 korslagte køller omgivet af muslingeskaller, blomsterranker og bølgende bånd.

Largo Enrico Berlinguer / Via di San Marco: Facaden herudimod er ret smal og rummer kun 3 fag, samt 3 mindre døre og porte i stueetagen. Vinduesrammerne har her ikke alle overliggere, men til gengæld er der indsat nogle ekstra små vinduer i midterfaget. På husmuren i stueetagen sidder en marmorindskriftsplade fra 1744 med teksten "Rione X Campitelli". Dette kvarter grænser her op til Rione Pigna på den anden side af Via di San Marco.

Vicolo degli Astalli: Huset har 5 fag ud mod denne smalle gyde, der ligger lidt lavere end Piazza d'Aracoeli, hvorfor kældervinduerne her sidder en del højere og der ligefrem er blevet plads til en lav dør i det andet fag.

INDE I PALAZZO MUTI BUSSI:

De 2 hovedindgange - den ene midt på facaden mod Via di San Venanzio og den anden på det afskårne hjørne af Via d'Aracoeli og Vicolo degli Astalli - ligger i lige linie overfor hinanden således, at de danner husets akse, der afbrydes på midten af en stor, konkav gårdsplads. Midtfor og mod nord ligger en stor trappe med adgang til de øvre etager, men der findes også en mindre trappe fra midterdøren ved Largo Berlinguer.

Ejendommens rum er disponeret langs ydermurene og ud til den indre gårdsplads og trapperummene. Her findes en meget smukt dekoreret festsal med nicher, hvori der er opstillet antikke statuer. Her er også en stor salon med en frise landskabsmalerier af Gaspard Dughet.

 

Litteratur om Palazzo Muti Bussi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 19.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 350-351
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione X Campitelli - Parte Prima. - Nuova edizione aggiornata / di Carlo Pietrangeli. - 1992. ------- side 10-15.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).

Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 422-423.
Info.roma.it: Palazzo Muti Bussi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 6.4.2016 og sidst opdateret d. 23.4.2016