ANNAS ROM GUIDE

Statue af Terenzio Mamiami della Rovere i anlæg ved Via Acciaioli

I et lille grønt anlæg på sydsiden af den brede og lidt kedelige Via Acciaioli i kvarteret Rione Ponte - ikke langt fra Kirken San Giovanni dei Fiorentini - står en statue af en siddende, alvorlig ældre herre. Det er den italienske statsmand, forfatter og filosof Terenzio Mamiani della Rovere, født i 1799 og død i 1885, der sidder her i træernes skygge og funderer over de politiske ændringer, han oplevede i sin tid, da Italien gik fra at være delt i flere riger og stater til at blive ét samlet kongerige.

Efter Mamiani's død den 21. Maj 1885 gav Det Kommunale Råd den 25. Maj startskuddet i form af et beløb på 10.000 lire til opførelsen af et monument for den berømte statsmand.

Den 8. Juli 1889 bestemtes det, at en statue af Mamiani skulle opstilles på Piazza Sforza-Cesarini, hvor der skulle laves et lille grønt anlæg til dette brug. Derpå åbnedes der i 1890 for en konkurrence for italienske billedhuggere om det bedste projekt og her vandt billedhuggeren Mauro Benini, der i 1891 fik til opgave at udføre en statue i hvidt marmor fra Carrara af bedste kvalitet. Statuen måtte ikke være over 1,80 meter høj og den skulle opstilles på en base, der ligeledes skulle være hugget i marmor fra Carrara, men af en ikke så fin kvalitet. Værket skulle udføres indenfor 20 måneder og Roms Kommune vedtog at give et bidrag til arbejdet med statuens fundament.

De 20.000 lire, som var afsat til projektet, blev udbetalt billedhuggeren i mindre rater efterhånden som arbejdet skred frem. En del efter at kunstneren havde forevist en model i ler, en anden efter en forevist gipsmodel og så fremdeles. Den sidste del skulle først falde, når Kommissionen havde modtaget og bifaldet det færdige værk.

Dette skete i foråret 1893 og den 2. Marts 1893 kunne statuen indvies under overværelse af de højestrangerende embedsmænd og politikere.

På et tidspunkt valgte man at flytte statuen af Terenzio Mamiani Della Rovere fra Piazza Sforza Cesarini, hvor den afløstes af en statue af Nicola Spedalieri, som står på denne plads den dag i dag. Mamiani's statue derimod blev flyttet til et lidt overset, mindre grønt anlæg på sydsiden af den i 1940 anlagte Via Acciaioli, hvor den stadig kan ses.

Litteratur om Statue af Terenzio Mamiami della Rovere:
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1981.
--- Rione V Ponte, Parte 1V / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. ------- side 11.
Malizia, Giuliano: Le statue di Roma. Roma, Newton Compton editori, 1. edizione, 1994.
- side 176-178.
Treccani.it: Mamiani della Rovere, Terenzio.
Wikipedia (engelsk tekst): Terenzio, Count Mamiani della Rovere.
Wikipedia (italiensk tekst): Terenzio Mamiani.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 25.1.2022