ANNAS ROM GUIDE
V Cohortium Vigilum

eller Statio Cohortis V Vigilum lå ved siden af og syd for kirken Santa Maria in DomnicaMonte Celio.

Det var en kaserne for en afdeling på 1000 vagtfolk og brandmænd, der skulle beskytte kvarteret. Det var Kejser Augustus, som skabte by-kohorterne, cohortes vigiles, som et stående vagt- og brandkorps, der kunne sættes ind i tilfælde af uroligheder og brand.

Resterne heraf blev fundet i 1820 og identificeret på grundlag af opdelingen i små værelser og ved fundet af basen til to statuer, som i 205 og 210 af brandmændene blev dedikeret til Kejser Caracalla.

Lige ved siden af kasernen og måske i forbindelse med denne og under den nuværende kirke blotlagde udgravninger af krypten i 1958 en bygningsplan for en offentlig bygning fra det 3.århundrede.

Der er også fundet indskrifter og rester af en Mithras-statue ved kirken San Tommaso in Formis, der ligger lidt nord for Santa Maria in Domnica. En indskrift er dedikeret til "Sol invictus" af L.Arrius Rufinus, en anden er for Domitius Bassus, centurion ved "Frumentarii" og underofficer for "Peregrini" (måske for Cohors V Vigilum). Mithras-kulten appellerede i høj grad til soldater, så der er en vis sandsynlighed for at brandmændenes kaserne også har rummet et mithræum.

Desværre er området aldrig blevet systematisk udgravet og bortset fra at man har fået bekræftet tilstedeværelsen af kornmagasiner og lokaler til diakoniet i resterne af kasernen, ved man ikke så meget mere.

Fotos fra området
Kort over området
Bøger/links om V Cohortium Vigilum
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside