ANNAS ROM GUIDE

Istituto Santa Maria

Viale Alessandro Manzoni 5

I det meste af den store karré mellem gaderne Viale Alessandro Manzoni, Via Tasso, Via Francesco Berni og Via Matteo Boiardo breder sig idag et stort kompleks af bygninger, som huser Istituto Santa Maria.

Det drejer sig om en ungdomsskole, som blev grundlagt i 1889 efter ønske af Pave Leo XIII, som overlod styringen til Ordenen "Padri Marianisti".

Komplekset består af flere større og mindre bygninger, nogle indre gårdspladser og haveanlæg, samt boldbaner og lignende. På hjørnet af Via Boiardo og Viale Manzoni står en 4-etagers bygning i 10 fag. Bag denne og bag en mur ud mod Via Boiardo gemmer der sig en gård med træer og planter, især en række høje palmer kan nydes fra gaden. På den anden side af gårdspladsen løber parallelt med Viale Manzoni en meget længere bygning i 3 etager, som forbinder Via Boiardo og Via Tasso. Stuetagens vinduer er her høje og med buet overkant, mens de mod gården er erstattet af en række buer, båret af søjler, så der derved dannes lange buegange rundt om den meget store gårdsplads, der her kun har en lav randbeplantning.

Videre ned ad Via Boiardo ligger en nyere bygning, som sammen med en høj mur skærmer indsynet til skolegården. En tilsvarende bygning ligger langs med Via Tasso. Også disse to moderne huse har i underetagen ind mod skolegården høje buegange. Syd for disse to bygninger og den buegangsomkransede gård ligger de store boldbaner, som grænser op til det, som engang var det store landsted Villa Giustiniani-Massimo og hvoraf der idag er kun ganske lidt tilbage.

Udover selve skolen huser komplekset også et stort sportscenter (Centro Sportivo Santa Maria) med svømmehal, gymnastiksale, boldbaner og lignende, samt en kostafdeling, hvor eleverne kan bo: Collegio Santa Maria. Skolen består naturligvis af en lang række klasseværelser og øvelseslokaler samt en stor mødesal, et rigt bibliotek og et lille naturhistorisk museum.

Endelig er der i en af bygningerne indrettet en lille kirke (Cappella dell'Istituto Santa Maria), som blev indviet i 1940. Den består af et aflangt rum med en række søjler i hver side, så der dannes 2 smalle sideskibe. På væggene herover sidder en række høje vinduer i buede rammer. Kirkens apsis er halvcirkelformet og forssynet med en fresko af Madonna med Jesus Barnet, siddende på en trone og omgivet af helgener. Den er udført i 1957 af en tidligere elev, Giorgio Quaroni, ligesom det er en tidligere elev og senere arkitekt Giuseppe Nicolosi, som har tegnet kirkerummet. Et stort bronze krucifiks er en gave fra billedhuggeren Pericle Fazzini.

 

 

 

Litteratur om Istituto Santa Maria:
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005.
- Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 975-976.
Istituto Santa Maria
Centro Sportivo Santa Maria
Info.Roma: Istituto Santa Maria Roma.
Info.Roma: Cappella dell'Istituto Santa Maria Roma.

Kort over området
Fotos fra Esquilinturen
Seværdigheder i området
Steder i området
Personer med tilknytning til området
Tilbage til Esquilinturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 21.8.2012 og sidst opdateret d. 28.8.2012