ANNAS ROM GUIDE

Via Matteo Boiardo

er en mindre parallelgade til Via Merulana nord for Piazza di San Giovanni in Laterano, hvor den forbinder Pladsen og Via Domenico Fontana med den brede, trafikerede Viale Alessandro Manzoni.

Ved Viale Manzoni fortsætter Via Ariosto gadens forløb i svag nordvestlig retning. Via Boiardo løber derimod mod syd i svag østlig retning. Undervejs støder 2 små sidegader til: Via Aleardi fra vest og Via Berni fra øst.

Gadens navn skyldes den italienske digter Matteo Maria Boiardo (1441-1494).

Via Matteo Boiardo flankeres af nogle større og betydelige bygningskomplekser, som er rester af - eller opstået på - det store landstykke, som her husede familierne Giustiniani's og Massimo's landsted:

På gadens vestside ligger der i karréen mellem Viale Manzoni, Via Boiardo, Via Aleardi og Via Merulana Franciskaner-Ordenens store kompleks af kloster, seminarium, administrationsbygninger og kirke: Sant'Antonio di Padova.

På gadens østside ligger der mod nord ved Viale Manzoni den store skole Istituto Santa Maria, som også rummer kostskole og med indgang fra Via Boiardo nr.28 et stort sportscenter (Centro Sportivo Santa Maria).

På en smal grund ud mod Via Berni står de sørgelige rester af den gamle Villa Giustiniani-Massimo: et smukt lille "lysthus" fra 1600-tallet, og bagved dette en smal have med en fontæne mellem bede, omkranset af søjlegange. Idag ejes villaen af "I Francescani di Terra Santa" ("Franciskanerne fra Det Hellige Land"), men det er muligt at besøge stueetagen, som er udsmykket med malerier af den nazarenske skole.

Gadens sydligste stykke efter sidegaderne Via Aleardi og Via Berni er mest bebygget med beboelsesejendomme fra slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet. Pæne, pudsede facader i 5-6 etager med stenkvadermønster i stueetagen eller lodrette rækker af stenkvadre langs hushjørnerne. Med vinduer, der på nogle etager har fint forarbejdede rammer og gavlfelter eller overliggere. Smukke portaler og indgangene og et enkelt sted en køn stenbalkon på førstesalen.

Via Matteo Boiardo munder ud i Piazza di San Giovanni in Laterano overfor det østligste hjørrne af Palazzo Lateranense, bag hvilket Laterankirkens hovedindgang gemmer sig.

 

 

Litteratur om Via Matteo Boiardo:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 184.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori. ----- Rione XV - Esquilino. A cura di Sandra Vasco Rocca. 1982.
- side 122, 124, 128.
I Rioni di Roma : storia, segreti, monumenti, tradizioni, leggende, curiosità / Alberto Manodori, Ludovico Pratesi, Claudia Cerchiai, Mauro Quercioli. Roma : Newton & Compton editori, 2005. Volume 1-3.
- Volume 3: Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallustiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba, Prati.
- side 1001-1002.
Info.roma: Via Matteo Boiardo.

 

Tilbage til:
Esquilinturen

Fotos fra:
Esquilin-området

Kort over:
Esquilin-området

Steder i:
Esquilin-området

Seværdigheder i:
Esquilin-området

Personer fra:
Esquilin-området

Turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.8.2012