ANNAS ROM GUIDE
Pio Istituto Rivaldi, tidligere Villa Silvestri

ligger på vestsiden af Via del Colosseo i nr.60 på Colle Oppio's sydlige del. Det er lang bygning, der fortsætter ud til Via dei Fori Imperiali og tidligere var en del af landstedet Villa Silvestri.

Området ejedes af Eurialo Silvestri, der var kammerherre hos Pave Paul III, og han lod Antonio da Sangallo il Giovane (1483-1546) påbegynde den nuværende bygning i den første halvdel af 1500-tallet. Sangallo døde i 1546, hvor huset endnu ikke var færdigt.

I 1547 fik Silvestri tilladelse til at udvide sin ejendom med et stykke jord, der lå i terrasser på Colle Oppio's sydvestskråning over det der engang var bakkekammen Velia ned mod Maxentius' Basilica og efter 1550 fortsatte byggeriet under Jacopo del Duca (1520-1601/4), som foretog flere udvidelser og forbedringer.

Ejendommen var da overgået til Silvestri's sønner Orazio og Alessandro Silvestri og i 1567 overgik den til Kardinal Alessandro de' Medici, den senere Pave Leo XI. På kort fra 1600-tallet kan man se, hvordan huset og haven stadig udvides og forbedres. I Museo di Roma (Palazzo Braschi) kan man se 5 glaserede terracotta-medaljoner med Medici-familien's mærke og med løvehoveder; de stammer alle fra villaens udsmykning.

Efter forskellige lejere og ejere (blandt andre Marzio Colonna og Kardinal Lanfranco Margotti) solgtes villaen i 1626 til Kardinal Emanuele Pio di Savoia, hvis arvinger i 1662 solgte den videre til Monsignor Ascanio Rivaldi til brug for Padre Gravina's Institut for velgørende formål og både bygningen og Institutionen tog navn efter deres velynder: "Pio Istituto Rivaldi".

Bygningen ændredes en del for at passe til det nye formål, freskerne på væggene er forsvundet, men de smukke udskårne kassettelofter (ét af dem med Kardinal Margotti's våbenskjold og ét med Silvestri's: en skorpion med Farnese-liljerne rundt om; i et andet rum ses Alessandro de' Medici's våbenskjold omkranset af vedbendranker) og en del anden Renæssance-udsmykning er bevaret. Palæet er en kvadratisk bygning i 2 etager med en trappe op til en indre gård med fontæner. Facaden er opdelt i 3 rækker af 2 friser der løber på langs i hele husets længde, der er spor efter nogle gamle tilmurede vinduer, som er erstattet af nye i nyklassisk stil med enkle geometriske rammer.

Da Via dell' Impero (den nuværende Via dei Fori Imperiali) blev anlagt i 1932/33, blev der skåret et stykke af villaens park, så der nu kun er en mindre have tilbage. Muren omkring denne går langs med Via del Colosseo fra Kirken Santa Maria ad Nives og ned til Via dei Frangipane, heri ligger den gamle indgangsportal, der dog ikke bruges mere. Der er en sideindgang i Via del Tempio della Pace.

Haven er idag dårligt holdt, fontænerne og nymfæerne er yderst forfaldne og de opstillede statuer er meget ødelagte, men engang var den pragtfuldt udsmykket og det er måske en rest herfra, som kan ses i en gård i Via del Cardello nr.15, hvor der står en smuk fontæne fra det sene 1500-tal, lavet af 2 elegante søjler med overliggere i rosa marmor. Vandet strømmer ud fra en maske i manieristisk stil.


Litteratur om Pio Instituto Rivaldi/Villa Silvestri:
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 412.
La Grande Guida dei rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 67f.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione I, Mont, Del 2: side 106, 112ff.
Zaccagnini, Carlo: Le ville di Roma. Newton Compton editori, 1976.
- side 264.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er sidst opdateret d.8.7.2003