ANNAS ROM GUIDE
Sant'Andrea de Caballo

Den nu forsvundne Kirke Sant'Andrea de Caballo - også kaldet Sant'Andrea a Monte Cavallo, Sant'Andrea de Equo Marmoreo eller Sant'Andrea de Trivio - lå fra i hvert fald 1192 på Quirinalhøjen på det sted, hvor Kirken Sant'Andrea al Quirinale står idag.

Navnet stammer fra området, som den store statuegruppe af Dioskurerne Castor og Pollux som hestebetvingere, der i dag står på Piazza del Quirinale, dominerede lige fra Senantikkens tid. Statuerne stammer antagelig fra Serapis-Templet, der lå på skråningen ned mod Via della Pilotta, og de gav navn til hele området, som tidligere kaldtes Montecavallo, "hestebjerget". Sant'Andrea-Kirken fik derfor tilnavnene "de caballo" ("heste-") og "de equo marmoreo" ("ved marmorhesten").

Kirken var viet til helgenen Sant'Andrea Apostolo.

KIRKENS HISTORIE:

Kirken nævnes i det ældste kirkekatalog fra 1192, men den har muligvis eksisteret længe før denne tid. Delli (se nedenfor litt.note 1) beretter om et gammelt og ufuldkomment dokument fra det 11.århundrede, som De Rossi fandt og hvor Sant'Andrea de Caballo skulle være nævnt.

I 1566 overlod Monsignore Gianandrea Croce, der var Biskop i Tivoli, Kirken som gave til Francesco Borgia, der var Ordens-General for Jesuiter-Ordenen, der allerede ejede nogle jordstykker i området, som de havde modtaget i arv efter Grevinde Giovanna D'Aragona for at kunne bygge en Noviciats-bygning.

Jesuiterne lod nu den gamle Sant'Andrea de Caballo udbygge til en ny og større Kirke, men de bevarede den gamle bygning, der kom til at fungere som sakresti for den nye Kirke.

I 1658 lod Pave Alexander VII den "nye" Kirke rive ned og lod i stedet arkitekten Gianlorenzo Bernini opføre en ny og smuk Kirke på stedet. Den Sant'Andrea-Kirke som stadig kan beundres idag i Via del Quirinale.

 

Litteratur om Sant'Andrea de Caballo:
(1) Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 747.
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori.
Rione II - Trevi. A cura di Angela Negro.
Parte I. 1995: side 50.
Hülsen, Christian: Le Chiese di Roma nel Medio Evo. Firenze, Olschki, 1927.
- side 181.
Lanicani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16.
Lanciani, Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Terzo: 1550-1565. 1990.
- side 196, 197, 198, 210.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 40.


Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til Quirinalturen
Andre turforslag
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.5.2010 og sidst opdateret d. 10.6.2010