ANNAS ROM GUIDE

Vicolo del Polverone

Se til højre for nr. 103 på Kort over den vestlige del af Campo de' Fiori-Turen

Denne smalle, men lange gade løber på tværs igennem kvarteret Rione Regola, mellem Via Giulia i sydvest og Piazza della Quercia / Piazza Capodiferro mod nordøst. Den svarer til en gade, som i Antikken benævntes Vicus Pulverarius eller Pulveratus, og senere i Middelalderen kaldtes "pulvino".

Navnet menes at være folkesprog for sandet på Tiberbredden, som vinden blæste ind i den smalle gade, hvor det hobede op i bunker. Idag fornemmes floden og dens bredder ikke som umiddelbart nære, men før de høje digemure blev bygget i slutningen af 1800-tallet og før de brede Tiberboulevarder blev anlagt, skrånede terrænet her ned mod flodbredden og i perioder var det et meget åbent område, hvor vind og sand rigtigt kunne hvirvle rundt.

På en del af gadeforløbet har der i Antikken ved flodbredden stået nogle magasinbygninger, de såkaldte Horrea, hvor man kunne opbevare varer, der blev fragtet hertil med skib. Man har udgravet enkelte rester heraf.

Der har tilsyneladende også været en port for enden af vejen, da man på et tidspunkt har fundet rester af en bue, som skal have stammet fra den gamle Posterula del Pulvino.

EN TUR GENNEM VICOLO del POLVERONE:

--- Fra Via Giulia til Piazza della Quercia / Piazza Capodiferro ---

På den modsatte side af Via Giulia fortsætter Vicolo del Polverone over en lille trappe, kaldet Passetto Pateras, op mod Lungotevere dei Tebaldi.

Står man her, foran trappen, og kigger op gennem den smalle og lidt mørke Vicolo del Polverone, kan den godt virke lidt trist og trøstesløs. Men inde bag de høje mure gemmer der sig flere små og store haveanlæg, og indimellem anes toppen af nogle træer, mens man spadserer gennem gaden.

Hjørnehuset på højre side er et lille, charmerende 2-fags hus i 4 etager med elegant svungne, smalle smedejernsbalkoner ud for hvert vindue på etagerne og 2 små, smalle døre i brede travertinkarme i stueetagen. Hushjørnet er beklædt med en lodret række af stenfliser forneden og stukplader foroven. Huset har mod Via Giulia gadenumrene 190 og 191 og over den højre dør sidder et lille relief i kvadratisk ramme med et portræt af en Renæssancemand. På førstesalen anes et gammel ejerskilt for Mignanelli-familien med teksten "Sub - proprietate - De Mignanellia". Mod Vicolo del Polverone er der en prunkløs facade i okkerfarvet puds med 4 fag vinduer i brede travertinkarme foroven og mindre tilgitrede vinduer, samt en tilmuret indkørselsport forneden.

Herefter følger den lange havemur mod det bagvedliggende Palazzo Capodiferro-Spada.

Hjørnehuset på venstre side er en smal ejendom med 9 fag ud mod Vicolo del Polverone, samt en hoveddør, indsat i en bue med en smal travertinramme, i gadenummer 1, men kun 2 fag - og én indgang (nr.189) ud mod Via Giulia. Facaden er pudset op i en okker farve, som i stueetagen har fået indridset et stenmønster. De 2 nederste af de tre høje, øvre etager - under en overbygget tagterrasse - har vinduer i brede travertinkarme med vandrette overliggere.

Til højre for hjørnehuset ligger en lang én-etagers bygning med 2 brede, kantede portåbninger med gadenumrene 2 og 3. De er begge indrettet til værksteder. Facaden er pudset op i en lys okker farve og ret misligholdt.

Gaden slår herefter et ganske svagt knæk og den én-etagers bygning fortsætter med 2 brede firkantede portåbninger, der begge har fået gadenumrene 3. Over tagskægget kan man se blade af grønne palmer, der vifter i vinden.

Nu følger et langt stykke havemur i de rå sten og med i nr. 4 en meget bred indkørselsåbning, men ellers ingen vinduer eller udsmykning.

Overfor nr. 4 er havemuren på gadens højre side stoppet, da nu den store palæbygning rejser sig her. Palazzo Capodiferro-Spada blev bygget ovenpå nogle tidligere bygninger i perioden 1548-1550 for den adelige familie Capodiferro, men senere har også Mignanelli-familien og Spada-familien været ejere. Hovedfacaden er ud mod Piazza Capodiferro, men siden mod Vicolo del Polverone er lang og på 14 fag, samt en portal. Facaden er pudset op i en lys farve og nederst har den påsat ret kraftige stenplader, mens de højere oppe blot er ridset ind i pudsen. Her er en høj kælder og 4 etager under et bredt, udskåret tagudhæng. Vinduerne er i profilerede travertinrammer og stueetagens samt førstesalens toppes af vandrette overliggere. De øverste vinduer er små og kvadratiske. Portalen i nr. 15b er indsat i en høj bue, flankeret af brede, flade søjler med enkelte vandrette kapitæler, som bærer den øverste bue. En mindre og enkel indgangsdør findes 6 fag fra Pladsen. Palæet har som nævnt hovedfacaden mod Piazza Capodiferro, hvortil der er 9 meget brede fag med store, høje vinduer i stueetagen, førstesalen og trediesalen, mens andensalens er mindre og kvadratiske. Stenmønsteret på facaden fortsætter her i stueetagen, hvor portalen er indsat i en kraftigere stenbue. Facaden derover er meget udsmykket, der er masser af nicher med statuer og felter med relieffer eller indskrifter mellem de mange vinduer og i friser over og under disse. Tagudhænget er fremspringende og udskåret i smalle og brede friser med flere slags ornamenter, heriblandt rosetter.

gadens venstre side slutter havemuren lidt længere fremme end på den modsatte side. Den stopper i et 3 etagers hus med 3 fag mod Vicolo del Polverone. Facaden er pudset op i en gullig farve og vinduerne er indrammet af brede, let profilerede stukrammer. Et profileret etageadskillelsesbånd løber under første- og andensalens vinduer. Indgangen er i nr. 5 i en firkantet åbning uden ramme.

Ved siden af står et lidt større 4-etagers hus med overbyggede tagetager og mørkere pudset facade samt 9 fag mod Vicolo del Polverone. I stueetagen er der skiftevis små vinduer i buenicher (nr. 7, 9, 11, 13 og 15) og større indgange i samme slags portåbninger (nr. 8, 10, 12 og 14). På sidste fag er der på alle etager et indridset stenmønster i pudsen. Vinduerne er på første- og andensalen høje, i profilerede rammer under vandrette overliggere, der på førstesalen bæres af udskårne konsoller. Tredieetagens vinduer under det fremspringende og smukt udskårne tagudhæng er derimod kun i rammer. Ejendommen har hovedfacade med 7 fag mod Piazza della Quercia, hvor udsmykningen fra det sidste fag mod sidegaden fortsættes. Palæets hovedindgang findes her i nr. 2.

 

Litteratur om Vicolo del Polverone:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 712.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VII Regola, Parte II / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984. ----- side 94, 108.
--- Rione VII Regola, Parte III / a cura di Carlo Pietrangeli. - 2. edizione, 1979. ----- side 62.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 20 (før de nyeste fund).
Le strade di Roma / Claudio Rendina, Donatella Paradisi. - Roma : Newton & Compton editori, 2004.
--- Voume Terzo : P-Z. ----- side 1032.
Info.roma.it: Via del Polverone, Roma.

1
Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.6.2020 og sidst opdateret d. 6.6.20