ANNAS ROM GUIDE
Tiberen

Fiume Tevere, Floden Tiber, Tiberen, er den store flod, som pløjer sig ned midt igennem Rom og deler byen i 2 dele, det historiske centrum på venstre Tiberbred og Transtevere ("På den anden side af Tiberen") på højre flodbred.

Tiberen er Mellemitaliens største flod og har et forløb på omkring 400 km. Den løber gennem Umbria og udmunder efter Rom i det Tyrrhenske Hav med 2 arme. Den har flere bifloder, blandt andre Chiascio, Nera og l'Aniene.

Flodens ældste navn var "Albula", afledt af det latinske ord albus, der betyder "hvid" eller "grå" eller "bleg" og romerne kalder stadig floden "La Bionda", "den blonde/lyse Tiber". Dens nutidige navn kommer ifølge traditionen fra den latinske Kong Tiberino, som druknede i floden. Men også etruskerne brugte navnet Thybris eller Tiberis. I Antikken kaldte romerne den Tiberis, der senere blev til det italienske Tevere.

Tiberens kilder findes på skråningerne af Monte Fumaiolo, der ligger oppe i Forlì-Cesena provinsen. Herfra løber floden ind gennem Toscana i området ved Arezzo og derpå gennem Umbria og Lazio, hvor den skærer igennem Rom, før den udmunder i Mar Tirreno, det Tyrrhenske Hav, ved Fiumicino. Tidligere løb floden ud ved Ostia, men løbet blev ændret, så der nu ved Fiumicino er dannet et delta af 2 flodarme, en naturlig arm kaldet Fiumara Grande og en kunstig arm kaldet il Canale di Traiano.

Når man ser på et kort over Rom, skal man huske på, at flodens højre bred, regnet ud fra den vej floden løber, ligger til venstre på kortet, mens flodens venstre bred altså ligger på kortets højre del. Inde i selve Rom er disse bredder, hvorpå husene i ældre tid var bygget helt ned i vandkanten med mange farlige situationer til følge, når Tiberen ofte gik over sine bredder, nu inddæmmet af de høje mure, bag hvilke de brede, trafikerede "lungotevere"-gader løber.

"Lungotevere" betyder "Langs Tiberen" og hver lille del af disse gader har deres eget tilnavn alt efter, hvilket område de gennemløber. Oppe i Parioli området hedder det første stykke på den venstre flodbred Lungotevere Acqua Acetosa, herefter kommer efter Ponte Flaminio: Lungotevere Salvo D'Acquisto, efter Ponte Milvio (også kaldet Ponte Molle): Lungotevere Thaon di Revel, efter Ponte Duca d'Aosta: Lungotevere Flaminio, efter Ponte del Risorgimento kommer Lungotevere delle Navi, efter Ponte Matteotti: Lungotevere Arnoldo da Brescia, efter Ponte Regina Margherita: Lungotevere in Augusta. Efter Ponte Cavour følger Lungotevere Marzio, efter Ponte Umberto: Lungotevere Tor di Nona, efter Ponte Sant'Angelo: Lungotevere degli Altoviti, efter Ponte Vittorio Emanuele IILungotevere dei Fiorentini, efter Ponte Principe AmedeoLungotevere dei Sangallo, efter Ponte Mazzini: Lungotevere dei Tebaldi, efter Ponte SistoLungotevere dei Vallati, efter Ponte Garibaldi: Lungotevere de' Cenci, efter Ponte Fabricio: Lungotevere dei Pierleoni, efter Ponte PalatinoLungotevere Aventino, efter Ponte Sublicio: Lungotevere Testaccio. Efter Ponte Testaccio følger vejen ikke længere floden, før stykket lige før Ponte Marconi, hvor den hedder Lungotevere San Paolo. Efter broen kommer så Lungotevere Dante og herefter er det Via del Mare, der sammen med Via Ostiense følger floden ud af byen.

På højre flodbred ligger først Viale Tor di Quinto og derpå efter Ponte Milvio (også kaldet Ponte Molle): Lungotevere Maresciallo Diaz, efter Ponte Duca d'Aosta: Lungotevere Maresciallo Cadorna, efter Piazzale Maresciallo Giardino: Lungotevere della Vittoria, og efter Piazza del Fante: Lungotevere Oberdan. Efter Ponte del Risorgimento kommer Lungotevere delle Armi, efter Ponte Matteotti: Lungotevere Michelangelo, efter Ponte Regina Margherita: Lungotevere del Mellini. Efter Ponte Cavour følger Lungotevere Prati, efter Ponte Umberto: Lungotevere Castello, efter Ponte Sant'Angelo: Lungotevere Vaticano, efter Ponte Vittorio Emanuele II: Lungotevere in Sassia, efter Ponte Principe Amedeo: Lungotevere Gianicolense, efter Ponte Mazzini: Lungotevere della Farnesina, efter Ponte Sisto: Lungotevere Sanzio, efter Ponte Garibaldi: Lungotevere dei Anguillara, efter Ponte Cestio: Lungotevere degli Alberteschi, efter Ponte PalatinoLungotevere Ripa og Porto Ripa Grande. Efter Ponte Sublicio løber vejen længere væk fra floden og kaldes nu blot Via Portuense. Det sidste stykke op mod Ponte Testaccio nærmer vejen sig atter floden og hedder her Lungotevere Portuense og på den anden side af broen Lungotevere degli Artigiani. Efter Ponte d'Industria kommer: Lungotevere dei Papareschi, Lungotevere Gassman og Lungotevere di Pietra Papa, efter Ponte Marconi løber Lungotevere degli Inventori op til Piazza Antonio Meucci. Først efter det næste flodknæk løber vejen igen, så den kan kalde sig Lungotevere Magliana, men herefter går den længere ind i landet, indtil motorvejen Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino følger floden på et stykke af vejen ud af byen.

Tiberen har og har haft betydning for byen på utallige måder, den har dannet forsvarslinie mod vest, den har sikret fødevaretransporten til storbyen både i Antikken og i nyere tid, den har forsynet store dele af byen med drikkevand i den periode, hvor akvædukterne stort set ikke fungerede mere, den har leveret vandkraft til de flydende møller, som lå fortøjet ved bredderne omkring Ponte Fabricio og forarbejdede det importerede korn til mel. Man vaskede i flodvandet, man fiskede i det og man badede i det, indtil det på et tidspunkt blev så forurenet, at det var sygdomsfremkaldende at sluge en slurk. Idag er Tiberens vand blevet rent igen og man kan møde mange forskellige dyr i vandet og langs bredderne: snoge, tudser og frøer, vandrotter og bævere, samt masser af fugle, som finder deres føde i det nu rene vand. På sten og tuer i floden ses ofte mange skarver og deres tilstedeværelse fortæller, at floden er rig på fisk. Skarverne kan især iagttages ved Ponte Milvio, ved Castel Sant'Angelo og Ponte Garibaldi. Men her er også isfugle, svaler og mursejlere, blishøns, hvid vipstjert, en lille væverfugl som kaldes "pendolino" og som bygger sine flaskeformede frithængede stråreder i træerne ved blandt andet Ponte Matteotti og Ponte del Risorgimento.Og så er her selvfølgelig masser af måger og ind imellem kan man være så heldig at se en fiskehejre, der om aftenen overnatter i træer omkring Magliana Vecchia sydvest for selve byen.

Når man spadserer langs floden, ligger der mange interessante seværdigheder på ruten. Læs nærmere om disse på siden "En tur langs Tiberens bredder".

Litteratur om Tiberen:
Delli, Sergio: I ponti di Roma. Newton Compton editori, 1979.
Rendina, Claudio: Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità del Tevere, il fiume di Roma. Newton & Compton Editori, 2003.
RomArcheologica : guida alle antichità della città eterna. Elio de Rosa editore, 2002.
- 13. itinerario: Il Tevere.
Wikipedia: Tevere.
Bådture på Tiberen: Boat tours on the Tiber River of Rome.
-----"----------------: Battelli di Roma.

Fotos fra Tiberen
Kort over området
Turforslag
Bo og spise i Rom
Bøger og links om Rom
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.10.2006 og sidst opdateret d. 17.10.2023