ANNAS ROM GUIDE
Kristne i Rione Monti

Den domstol, som dømte de kristne under forfølgelserne i der 3.århundrede, lå i nærheden af den nuværende Kirke San Francesco di PaolaColle Oppio tæt ved de fængsler, hvor de udsattes for forhør.

Ifølge romersk lov var selve fængslingen ikke en straf, men kun et middel til at fastholde de anklagede under processen imod dem. Derfor var fængslerne kun midlertidige opbevaringssteder, hvor der forhørerne foretoges og også den tortur, der skulle få de anklagede til at tilstå deres forbrydelser eller i de kristnes tilfælde til at afsværge deres tro og deltage i ofringerne til Statens guder og Kejseren.

Havde man ikke held med torturen, førtes fangerne atter for domstolen og fik her deres endelige dom: døden i kamp med de vilde dyr i cirkus eller amfiteater eller døden ved sværdet i form af halshugning.

Når denne sidste dødsdom skulle eksekveres, blev de kristne ført et stykke væk og ad nutidens Via in Selci til det der omtales som "det sædvanlige sted", som vi ikke kender præcist, men som lå et sted mellem Porta di Santa Maria Maggiore og Piazza Vittorio Emanuele II. Dette sted kaldtes "Monte delle Giustizia" og var en høj opstået af den jord, som var blevet gravet væk, da Diocletian's Termer var blevet anlagt.

Her blev de dømte halshugget og derpå smidt ned i nogle af de dybe grave, hvori også ligene af henrettede slaver, dyreådsler og affald blev kastet. Man har fundet mere end 70 af denne type grave, da Via Napoleone III blev åbnet.

San Lorenzo var en af de martyrer, som gennemgik dette forløb, dog beretter legenden at han ikke blev henrettet men brændt på en rist over et bål. Imidlertid er det mere sandsynligt, at han blev halshugget, da det var den almindelige måde at henrette de kristne på den gang.

Diakonen Laurentius, San Lorenzo, blev holdt fængslet i huset hos centurionen Hippolytus i den antikke gade Vicus Patricius lige neden for Colle Oppio's skråning i Suburakvarteret. Dette hus blev senere indrettet til kapel og idag er Kirken San Lorenzo in Fonte bygget over resterne. Da Laurentius havde modtaget sin dom, blev han ifølge traditionen ført op ad Viminalhøjens skråning (ad en rute, der svarer omtrent til nutidens Via Clementina og Via Cimarra) til det højeste punkt, hvor han led martyrdøden. Til hans minde rejstes senere Kirken San Lorenzo in Panisperna.Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal og kronologi
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.1.11.2004