ANNAS ROM GUIDE
Mercato del Bestiame in Campo Torrecchiano

Mercato del Bestiame var et kvægmarked (ordet "bestiame" betyder kvæg, husdyr) på det område af Forumdalen, som i Middelalderen kaldtes Campo Torrecchiano, "marken, pladsen med de mange tårne", efter alle de befæstede tårne, som rejste sig fra de antikke ruindynger.

Kvægmarkedet holdtes i det lave område mellem højene Capitol og Palatin i vest, Rione Monti i øst og den nu forsvunde Veliahøj foran Colosseum i syd. Det var et tilgroet engareal, som afholdtes på det store områdevar opstået omkring ruinerne af antikkens kejserfora og Forum Romanum.

I Middelalderen var her masser af ledige marker, hvorpå kvæget kunne samles til de ugentlige kvægmarkeder, der herefter gav området navnet Campo Vaccino ("okse- eller ko-marken eller -pladsen").

Det var, som man kan forstå af ovennævnte, især okser, køer, kvier og kalve, som handledes her. Dyrene blev opdrættet uden for byen, i området kaldet Campagna Romana, og opdrætterne var nogle af tidens driftigste og rigeste mænd. Faktisk var kvægopdræt og -salg en af de mest blomstrende aktiviteter i den senmiddelalderlige økonomiske situation i Rom.

Gårdene, der også drev landbrug, lå spredt i Campagnen og ejedes af byens rige familier eller af de såkaldte "bovattieri", der nu også "bare" kunne være forvaltere. Disse "entreprenører" formåede i 1300-tallet at få ny gang i udnyttelsen af de store landbrugsarealer, som ellers var gået meget til i de foregående århundreders krige og kriser.

De samlede sig efterhånden store ejendomme og disse "proprietærer" kom i 1400-tallet til at spille en stor rolle i Roms bedste borgerskab, som forvaltede høje hverv og embeder indfor Kommunens rammer. Det var for eksempel tilfældet med Leni-familien, der fra at være mindre landmænd og handlende i 1200-tallet nåede frem til høje poster og indflydelse, som kulminerede med Giuliano Leni, der i en periode i 1500-tallet af Paven fik overdraget ansvaret for byggeriet af den nye Peterskirke.

Meget af det kvæg, som man opdrættede på gårdene, de såkaldte "casali", var ligefrem beregnet til eksport, mens resten blev solgt til romerske slagtere på markedet på Campo Torrecchiano, der afholdtes hver fredag.

Dette marked nævnes første gang i nogle forordninger fra 1363, hvor man forbød salg af slagtekvæg om torsdagen, med undtagelse af Skærtorsdag.

I en forordning fra 1398 blev det fastslået, at kvægsælgerne var forpligtet til at sælge enkelte stykker kvæg på fredagsmarkedet på Campo Torrecchiano og at det var forbudt at sælge kvæg i andre dele af byen, hvor der ikke af toldforvaltningen ("il gabelliere") var givet særlig tilladelse dertil.

I 1447 udstedte Kommunens senator og conservatori en forordning, der fastslog, at kvægsalg ikke måtte foregå om torsdagen. Dog var Skærtorsdag stadig undtaget.

I nærheden af det store kvægmarked holdt slagterne til, her opstaldede de det indkøbte kvæg, her slagtede de det og her havde de deres salgsboder og -diske, hvorfra de solgte de udskårne kødstykker til byens husmødre og tjenestepiger, til hvem de joviale slagtere altid havde en kvik bemærkning.

Slagterne holdt især til i området ud for Rione Monti og Suburra, nedenfor Kirken Santi Quirico e Giulitta og Torre dei Conti, på et område der kaldtes Archanoe og Contrada dei Macelli og lå der, hvor i Antikken Nerva's Forum havde ligget. Og slagternes sammenslutning holdt til i kirken Santi Sergio e Bacco in Campo Vaccino, der lå lidt højere oppe i Suburra.

Da kødsalget trak mange kunder til, var der også andre handlende, der opslog deres boder her, for eksempel apotekere, der også handlede med krydderier, og barberer. Slagterne foretrak at have deres udsalg under områdets buegange, hvor kødet kunne skærmes for den kraftige sol. Andre slagtere holdt til i Rione Ripa, hvor de brugte kældre og buegange i Marcellus-Teatret til opbevaring af kødet.


- Oversigt over markeder -


Litteratur om Mercato del Bestiame in Campo Torrecchiano:
La Stella, Mario: Antichi mestieri di Roma. Newton Compton editori, 2.edizione, 1996.
- side 29ff.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 23.2.2007 og sidst opdateret d. 24.2.2007