ANNAS ROM GUIDE
Markedspladser

Markedspladser i det antikke Rom - Markedspladser i middelalderens Rom - Markedspladser i det moderne Rom:

Nogle Markedspladser i det antikke Rom:

STØRRE MARKEDER:

Tabernae Veteres på Forum Romanums sydvestlige langside. Varetype: fødevarer. Fungerende fra år ?, til ca. år 310 før Kristus.

Tabernae Novae på Forum Romanum foran Basilica Aemilia. Varetype: fødevarer. Fungerende fra år ?, til ca. år 310 før Kristus.

Macellum udenfor Forum Romanums nordøstside. Varetype: fødevarer. Overtog de ældre markeder Tabernae Veteres og Tabernae Novae's rolle omkring år 310 før Kristus. Fungerende fra ca. år 310 før Kristus til omkring år 64 efter Kristus, hvor aktiviteterne overførtes til Macellum MagnumCeliohøjen.

Forum Piscarium. Varetype: fisk. Inddroges i år 179 før Kristus af Censoren M. Fulvius Nobilior i det store marked udenfor Forum Romanum's nordøstside, Macellum. Fungerende her til omkring år 64 efter Kristus. (læs om fiskeren i antikken her)

Forum Cuppedinis. Varetype: delikatesser. Inddroges i år 179 før Kristus af Censoren M. Fulvius Nobilior i det store marked udenfor Forum Romanums nordøstside, Macellum. Fungerende her til omkring år 64 efter Kristus.

Macellum LiviaeEsquilin (omkring nutidens Piazza di Vittorio Emanuele II). Varetype: fødevarer. Opførtes af Kejser Augustus og indviedes af Kejser Tiberius i år 7 før Kristus. Fungerede fra år 7 før Kristus til ?.

Macellum MagnumCeliohøjen. Varetype: fødevarer. Opført af Kejser Nero i år 59 efter Kristus. Hertil overførtes aktiviteterne fra Macellum ved Forum Romanum, da dette nedbrændte i år 64 efter Kristus. Fungerede fra år 59/64 efter Kristus til ?.

Forum Holitorium mellem Capitol og Tiberen.Varetype: grøntsager.

Forum Boarium. Varetype: kvægtorv.

Trajan's Marked. Varetype: alle slags varer, fisk, frugt, blomster, krydderier og for eksempel silke. Et kæmpestort kompleks med 150 butikker og kontorer anlagt for Kejser Trajan op ad den skråning mod Monte Magnanapoli, som dannedes, da den lave højderyg, som tidligere forbandt højene Capitol og Quirinal, blev fjernet omkring år 100-112 efter Kristus. Markedet var i 5 etager gennemskåret på 3.etagen af gaden Via Biberatica.

ANDRE SMÅ MARKEDER:

Varetype: fisk:

Et meget gammelt fisketorv ved Porticus Octaviae.

Fiskeboder i Velabrodalen.

Lille fisketorv i Trastevere ud for Pons Cestius.

(læs om fiskeren i antikken her)

Varetype: brød:

Forum Pistorum eller Pistorium. Dette lille marked lå udenfor den nordvestlige del af Trajan's Forum.

Forum Pistorium ved den store Horrea nedenfor Aventin's sydlige skråning.

(læs om bageren i antikken her)

Varetype: vin:

Vinmarked ved Portus Vinarius i nærheden af havnen Emporium.

Varetype: olie:

Oliemarked i et hjørne af Forum Boarium.

DEN OFFENTLIGE FØDEVAREFORSYNING:

Statio Annonae, ved Via dell'Ara Massima di Ercole på vestsiden af Circo Massimo i nærheden af Piazza della Bocca della Verità.

OPBEVARINGS- OG LAGERRUM FOR FØDEVARER mm.:

Horrea.

Nogle Markedspladser i Middelalderens Rom:

Il Mercato del Campidoglio. Var i funktion lige fra Senantikken til nutiden. Man mener, at der allerede i Senantikken var et marked på Capitol-højen på et åbent område foran kirken Santa Maria in Capitolio (hvor nutidens kirke Santa Maria in Aracoeli ligger idag). Senere flyttede dette marked ned til højens fod, hvor det udgjorde byens vigtigste marked helt op til 1477 og længere frem. Det var antageligt omkring 1477, at dette marked langsomt mistede sin betydning og aktiviteterne efterhånden blev flyttet hen til et nyt marked. Netop dette år påbød den pavelige Camerlengo, Kardinal Guillaume d'Estouteville, at det store onsdagsmarked, som afholdtes nedenfor Capitol, skulle flytte ud til Piazza Navona.

Il Mercato del Bestiame in Campo Torrecchiano, afholdtes på det store område, der var opstået omkring ruinerne af antikkens kejserfora og Forum Romanum. Det var et kvægmarked og området fik navn herefter som Campo Vaccino ("okse- eller ko-marken eller -pladsen"). Området kaldtes ellers også Campo Torrecchiano efter de mange befæstede tårne (på italiensk: torri), som dominerede pladsen mellem Capitolhøjen og Palatin i vest, Rione Monti i øst og den nu forsvunde Veliahøj foran Colosseum i syd. Her afholdtes ugentlige kvægmarkeder og i kvartererne Contrada dei Macelli og Contrata Archa Noé ud for Torre dei Conti holdt slagterne til med deres boder med kødudsalg.

Il Mercatello degli Ebrei, beliggende ved datidens Piazza Giudea. I hvert fald fra 1412 kender man til et lille marked kaldet Mercatello, hvor kvarterets jødiske håndværkere hver fredag solgte deres varer. Piazza del Mercatello lå i den sydligste del af Piazza Giudea.

Il Mercato di Sant'Angelo in Pescheria, beliggende i ruinerne af den antikke Porticus Octaviae (Portico d'Ottavia) ved kirken Sant'Angelo. Varetype: fisk. Markedet kendes fra det 12.århundrede og har muligvis ligget der også tidligere. (læs om fiskehandlere her)

Il Mercato dei Cavalli, Forum Equorum, Hestemarkedet, beliggende i nærheden af Campo dei Fiori og den tidligt-kristne kirke San Lorenzo in Damaso ved den gamle gade Via Mercatoria.

Il Mercato di San Celso, beliggende ved kirken San Celso på Piazza San Celso (nutidens Piazza di Ponte Sant'Angelo). Varetype: fødevarer. Fra midten af 1400-tallet vides med sikkerhed, at der blev afholdt marked her, i kirkens portico, dog var det muligvis kun fisk, der handledes. Efter 1450, hvor man rev nogle bygninger ved floden ned, blev markedet udvidet. I 1515 hører vi om handlende med mange forskellige fødevarer og således fortsatte markedet i hvert fald i det næste århundrede.

Il Mercato alla Rotonda, beliggende på Piazza della Rotonda foran Pantheon. Varetype: krydderier, vin, kød. Dette marked anses for ældre end markedet ved San Celso. I 1500-tallet indskrænkedes markedet, da aktiviteterne var til gene for færdslen gennem byen.

Il Mercato di Piazza Giudea, beliggende på Piazza Giudea i det jødiske kvarter (og senere den jødiske ghetto). Allerede i 1300-tallet var dette marked stort og sydende af aktiviteter. I gaderne ved siden af markedet holdt slagterne til og på selve markedet var der også en del vekseler-boder. Desuden handledes her almindelige fødevarer.

Il Mercato di Campo de' Fiori, beliggende på og omkring pladsen Campo de' Fiori. Markedet opstod i ældre tid, men fra slutningen af det 14.århundrede var aktiviteterne meget livlige og en del heraf har holdt sig til vore dage. Ved denne markedsplads lå blandt andet mange kroer og små hoteller. Og det var her, at Pave Alexander VI's elskerinde Vannozza Catanei ejede tavernen og osteriet "La Vacca".

Il Mercato di Agone, beliggende på pladsen Campus Agonis ved ruinerne af Circo Agonale, Domitians Stadion, nutidens Pazza Navona. Hertil flyttedes i 1400-tallet handelen fra det gamle marked på Capitol-pladsen.

Il Mercato di PollamePiazza Pollarola, som indtil 1925 både omfattede nutidens Piazza Pollarola og Piazza del Teatro di Pompeo. Varetype: fjerkræ (pollame), høns (polli) og æg. Markedet var virksomt fra omkring 1500-1600-tallet og helt frem til 1800-tallet. På muren til Palazzo di Ceccolo Pichi på sydsiden af Piazza del Teatro di Pompeo ses stadig en indskriftstavle med oplysning om den skattefritagelse ved salg af høns og æg, som Pave Pius VI beordrede den 20. September 1775. De fritagne var "li vetturali", vognmændene, og "conduttori di uova e polli", dem der kom med æg og høns til pladserne Pollarola og Paradiso. Fritagelsen trådte i kraft den 9. Oktober 1775.

Nogle Markedspladser i det moderne Rom:

STØRRE MARKEDER (Mercati all'ingrosso):

Mercati generali, Via Ostiense 109. Varetype: engros-marked for frugt og grøntsager samt fisk. Indviet i 1922 og stadig i funktion.

Mercato dei fiori, Via Paolo Sarpi. Varetype: engros-marked for blomster med åbningstid for detail-kunder hver tirsdag mellem kl.10 og kl.13. I funktion fra 1965.

Mercato della carne, Via Palmiro Togliatti. Varetype: engros-marked for kødvarer. Dette marked havde tidligere til huse sammen med slagterierne i det gamle anlæg "Mattatoio" ved Monte Testaccio, men er idag flyttet til Via Togliatti, hvor der også findes staldbygninger og slagterier.


KVARTERSMARKEDER (Mercati rionali):
(anført efter gadenavne)

Mercato di Piazza Alessandria. Varetype: alle slags fødevarer og blomster, samt noget kunsthåndværk. Et ret stort overdækket marked indrettet i en stor hal, faktisk et af de første af denne slags markeder.

Mercato Pinciano, Via Antonelli. Varetype: forskellinge varer, grøntsager, fisk, kager samt husholdningsartikler og tøj. Markedet har til huse i en bygning og ved nedkørslen til parkeringskælderen ligger en lille afdeling med "take-away" retter.

Mercato Irnerio i Via Aurelia. Varetype: alle slags varer. Dette marked er et helt lille "butikscenter": det er stort og pænt indrettet med moderne "butikker" af alle typer. Her er blandt andet en snedker, en forretning med specialiteter fra Sardinien, en frisør, et vaskeri, en dyreforretning og meget andet, men også de traditionelle fødevarer.

Mercato Monti, Via Baccina. Varetype: forskellige varer. Dette marked er indrettet i en nyere opført/renoveret markedshal, hvortil det er meningen, at nogle boder fra det gamle marked på Piazza Vittorio Emanuele II skal overflyttes.

Mercato del Viminale, Via Cesare Balbo. Varetype: frugt og grønt, kød- og charcuteri-varer samt linned og tøj.

Mercato Piazza G.L.Bernini. Varetype: grøntsager og fisk (tirsdag og torsdag).

Mercato i Via Bocca di Leone. Varetype: fisk , frugt og blomster. Et lille og dyrt marked.

Mercato Piazza Campo dei Fiori. Varetype: lidt af hvert, blomster, frugt, grøntsager, fisk, kød, krydderier, husholdningsartikler. Dette marked er måske idag byens ældste, det stammer fra 1760, hvor de første "cicoriari" tog opstilling på pladsen for at sælge grøntsager, især cikorie ("cicoria" på italiensk), fra omegnens marker.

Mercato Italia i Via Catania. Varetype: husholdningsartikler og tøj, men også frugt og grønt samt fisk og ost. Desuden boder med linned og briller. Dette marked er overdækket og meget stort, det består af ca, 120 boder.

Mercato Via Chiana. Varetype: især grøntsager. Dette marked findes i en bygning fra 1940'erne.

Mercato di Piazza delle Coppelle. Varetype: frugt og grønt, samt fisk om tirsdagen og fredagen. Markedet er ganske lille og var engang overdækket og større. Blev indskrænket under Anden Verdenskrig.

Mercato Ostiense i Via Corinto. Varetype: frugt, grønt og fisk samt kød. Rimeligt stort (ca.80 boder) overdækket marked med billige priser.

Mercato di Piazza Crati. Varetype: frugt og grønt, vin, kød, husholdningsartikler og brugt tøj. Dette marked opstod for ca. 50 år siden og består kun af få boder.

Mercato Via Andrea Doria. Varetype: alle typer, dette er et af Roms største markeder - det rummer 300 boder - og det har meget rimelige priser.

Mercato di Piazza Epiro. Varetype: kød, fisk og grønt samt en bod med specialiteter fra Calabrien og en blomsterhandler.

Mercato på Piazza degli Euganei. Varetype: alle slags varer. Markedet er ret stort med ca. 70 indendørs boder i en bygning, som nyligt er blevet renoveret og derfor meget pæn og ren.

Mercato Vescovio i Via Fara Sabina og omliggende gader. Varetype: frugt og grønt samt en enkelt fiskebod.

Mercato di Via Flaminia 60-62. Varetype: frugt og grønt, kød og fisk samt husholdningsartikler. Her findes også et lille vaskeri og en systue, der foretager reparationer, samt en skomager.

Mercato delle Stampe, Largo della Fontanella Borghese. Varetype: antikvarisk marked med bøger og gamle stik.

Mercato Savoia på Piazza Gimma. Varetype: frugt, grønt, kød, fisk, brød og andet. Markedet, der rummer mere end 80 boder, er indendørs og forsynet med diske i sten og jern. Markedet åbnede her i 1970, da 2 ældre markeder i Via Eritrea og i Via Tripolitania blev sammenlagt.

Mercato di Trevi i Via del Lavatore: Varetype: grøntsager og krydderurter samt frugt. Oprindeligt et noget større marked, som forsynede Quirinalpaladset, består idag kun af en 4-5 boder.

Mercato Via Locchi. Varetype: fødevarer samt husholdningsgrej og lidt tøj.

Mercato di Via Metauro. Varetype: frugt og grønt, fisk, charcuteri, slagter samt blandede varer og af og til vin. Et lidt større marked, blandt er her indtil flere fiskeboder.

Mercato di Via Milazzo. Varetype: grønt, kød og fisk (tirsdag og fredag) fra nogle få boder.

Mercato Ponte Milvio, Lungotevere Milvio. Varetype: frugt og grønt, men også sko og tøj, nyt og brugt. Ligeledes forhandles der fisk og frisklavet pasta.

Mercato di Piazza Monte d'Oro. Varetype: alle slags fødevarer, også dybfrosne, samt blomster. Indendørs marked i 2 etager.

Mercato Vittoria, Via Monte Santo. Varetype: mange forskellige varer. Et lidt større marked med omkring 60 boder i en overdækket hal.

Mercato Macao, Via Montebello. Varetype: frugt og grønt samt om tirsdagen linned og undertøj. Også dette marked har en gang haft en større udstrækning end de få boder, der findes idag.

Mercato di Santa Lucia, Via della Moretta. Varetype: frugt og grønt. Dette marked var tidligere lidt større, men er nu ganske lille og hensygnende.

Mercato Cinecittà est i Via Oberto. Varetype: alle slags varer af god kvalitet. Frisk fisk, blomster og en pizza-bager.

Mercato di Via Orvieto. Varetype: alle slags grøntsager og frugt. Markedet er ret stort med ca. 60 boder i det fri.

Mercato Tiburtino I, Largo degli Osci. Varetype: frisk fisk om tirsdagen og fredagen, boder med produkter fra omegnens vinbønder, husholdningsartikler og tøj og sko, nye og "second-hand".

Mercato di Via della Pace. Varetype: forskellige varer. Et meget lille marked.

Mercato dei Platani, Via dei Platani, også kaldet Mercato di Piazza dei Mirti. Varetype: frugt, grønt, fisk og alt muligt andet.

Mercato di Porta Portese, Via Portuense og Via Ippolito Nievo. Roms største loppemarked. Varetype: tøj, sko, tasker, møbler, husholdningsartikler, køkkenudstyr og rigtigt loppemarked med antikviteter og ragelse.

Mercato Via Principe Amedeo 118 i Rione Esquilino. Varetype: alle slags varer. Dette marked lå indtil for kort tid siden på den store Piazza Vittorio Emanuele II, hvor det var startet i begyndelsen af 1900-tallet. Pladsen er idag blevet renoveret og markedet måtte flytte ind i nyindrettede lokaler i den tidligere Caserma Pepe. Ved denne lejlighed blev antallet af boder skåret ned fra de tidligere 240. En del af boderne, der forhandler sko og tøj, holder midlertidigt til i Via Turati, mens blomsterhandlerne har fået lov til at forblive på Piazza Vittorio Emanuele II.

Mercato Via del Quadraro i Quartiere Tuscolano. Varetype: fisk, frugt og grønt samt brød. Om sommeren også snegle. Markedet er overdækket og tilbyder friske varer til rimelige priser.

Mercato Guido Reni 31a i Quartiere Flaminio. Varetype: kødvarer, frugt, specialiteter, vine, marmelader. Markedet er overdækket og forsynet med en lille bar.

Mercato Villa Gordiani i Via Rovigno d'Istria. Varetype: fisk, ost, frugt og grønt. Stort og med rimelige priser.

Mercato Gianicolense, Piazza San Giovanni di Dio. Varetype: fisk, frugt og grønt, men også husholdningsartikler, tøj og sko af god kvalitet. Markedet er stort og flot og kendt for sine gode fiskeboder.

Mercato Celio i Via dei Santi Quattro. Varetype: frugt og grønt. Dette marked er ganske lille, består for tiden af blot en 3-4 boder, nogle gange suppleret med omrejsende handlende med specialiteter fra Syditalien.

Mercato Via Tito Speri. Varetype: friske grøntsager og urter, lingeri og andet.

Mercato Valmelaina i Via Stampalia er netop ved at flytte til Via Giovanni Conti. Varetype: alle slags varer. Dette marked er stort og priserne er billlige.

Mercato Testaccio, Piazza Testaccio. Varetype: alle slags varer. Dette marked er et af de største og mest traditionsbundne i Rom. Det startede for ca. 100 år siden og består af delvist overdækkede boder.

Mercato di Piazza dell'Unità. Varetype: grøntsager, fisk og charcuteri. Markedet ligger i en nyrenoveret bygning med parkering.

Mercato Pineta Sacchetti, Via Urbano II. Varetype: mest frugt og grønt samt nogle få fiskeboder. Stort marked bestående af ca. 80 boder.

Mercato Via Valesio i Quartiere Appio I. Varetype: billige grøntsager og frugt. Også specialiteter.


Litteratur om Markedspladser:
Ankerfeldt, Carl: Vandringer i det antikke Rom. Schultz, 1976.
- side 123.
Modigliani, Anna: Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra Medioevo ed età moderna. Roma nel Rinascimento, 1998.
Politikens kulturguide - Rom. Politikens Forlag, 2000.
- side 423-424.
Politikens visuelle guide - Rom. Politikens Forlag, 1994.
- side 324-325, 338-339.
Staccioli, Romolo A.: Guida insolita ai luoghi, ai monumenti e alle curiosità di Roma antica. Newton & Compton Editori, 2. edizione, 2001.
- side 55.


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas om Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 26.8.2006 og sidst opdateret d. 5.7.2023