ANNAS ROM GUIDE
Leni-familien

1400-1600-tallet

Familien Leni var en gammel romersk familie, som man første gang hører om i 1392, hvor der omtales en Lorenzo Leni, som var i familie med flere adelige romerske slægter og udførte både kommunale og kirkelige hverv.

Af Leni-familiens medlemmer kender vi desuden:

Rienzo Leni, der i 1434 deltog i en delegation af adelsmænd, der besøgte Kejser Henrik IV i Firenze.

Pave Martin V (1417-1431) ophøjede familien til adelsstanden og mange mandlige familiemedlemmer beklædte herefter det kirkelige hverv som "guardiano del Salvatore".

Domenico Leni, der var fader til sønnen Antonio, som levede omkring 1420.

----- Antonio di Domenico Leni, søn af Domenico Leni, som i 1420 sammen med Lello Petrutii Iohannis Pauli og Iacobellus Alexii modtog kvittering af Giovanni og Matteo Astalli for et lån på 15 guldfloriner. Antonio var gift med Filippa di Lello di Mattia Margani, men havde som enearving til sin formue indsat Lorenzo Martino Leni.

Lorenzo Martino Leni, som var fader til sønnerne Battista og Evangelista Leni, lånte den 20. December 1420 en sum af 50 gulddukater af Giovanni Astalli "mercante di Rione Ripa" ("handelsmand fra Rione Ripa") og forpligtede sig til at tilbagebetale disse indenfor 8 måneder. I 1434 modtog Giovanni Astalli og Lorenzo Martino Leni et lån på 100 floriner. Det lader til at lånene kan være optaget for nogle Kardinaler, hvis navne ikke nævnes. Lorenzo var enearving til Antonio di Domenico Leni, hvis enke Filippa di Lello di Mattia Margani i 1426 udstedte en kvittering til ham for 50 floriner.

----- Battista og Evangelista di Lorenzo Martino Leni købte den 6. Februar 1445 en fjerdedel af en landejendom i Valle Pisciamosto af Paulus Petri magistri Laurentii de Fabiis (=Paolo Pietro Fabi). Et medlem af en anden romersk familie, Giuliano di Antonio Porcari, udnævntes i den forbindelse til "procurator ad investiendum". Prisen var 200 gulddukater, hvoraf en fjerdedel betaltes forud. Af resten af ejendommen ejede Klosteret ved San Lorenzo in Panisperna halvdelen, mens den sidste fjerdedel ejedes af Giovanni Antonio Cioffi de Fabiis. Året efter solgte Leni-brødrene deres del videre til Paolo Mactutii de Masperolis for 400 almindelige floriner og kunne derefter den 5. Marts 1446 betale Paolo Petri de resterende 140 floriner. Den 7. December 1421 var Giovanni Astalli vidne ved Battista di Lorenzo Martino Leni og Nardola Porcari's bryllup i hendes far Antonio's hus i Rione Pigna. (6) Battista var tilsyneladende fader til nedennævnte Pietro Leni.

Luca Leni blev i 1474 tilknyttet Curien.

Mariano Leni, som den 8. Maj 1477 sammen med Stefano Staglia og maestro Giacomo Taruga de Valentia indgik en aftale med nogle mineejere i Siena om udnyttelsen af nogle guld- og sølvårer i et bestemt område.

Paolo Leni, som i 1478 fik en henvendelse om et lån af 40 gulddukater fra Pietro Casale, der var slagter i Rione Campo Marzio. Det er muligt, at det var denne Paolo, der den 26. Januar 1477 fik et testamente bevidnet af blandt andre Francesco Astalli. Den 14. Juni 1478 satte Domenico Mocari sit hus med stueetage og førstesal, samt tegltag, og en vingård med vandbassin og kar, samt et rørkrat, beliggende i Rione Pigna i pant til Paolo Leni, som han skyldte 57 gulddukater.

----- Tiburzia Leni, som i 1472 blev gift med Raimondo Albertoni, var en af Paolo Leni's 4 døtre. Tiburzia's medgift var på 1000 guldfloriner. Bryllupskontrakten præciserer, at denne medgift indenfor 6 måneder skal betales tilbage til Paolo Leni og hans arvinger, hvis Tiburzia dør før sin mand og uden at de har fået børn. Hvis ægteskabet bliver velsignet med børn, kan Raimondo beholde medgiften. Hvis Raimondo imidlertid dør først - med eller uden børn - skal hans arvinger udbetale medgiften til hans enke indenfor 6 måneder. Vidner for parret var Angelo Palutii Petri Mattei de Albertonibus fra Rione Campitelli og Marco di Antonio Battista de Albertonibus fra Rione Colonna, sammen med adelsmændene Giacchino de Narnea og Lelio Frangipane fra Rione Pigna, samt Giacomo Astalli og Battista Stefanelli fra Rione Campitelli. Brylluppet blev celebreret i Kirken "Santa Lucia de apotecis obscuris".

Pietro Leni, som var fader til Caterina Leni. Han døde før 1497, hvor Caterina døde og hendes sønner arvede deres morfar. Der er muligvis tale om den Pietro di Battista Leni, som i 1476 af sin onkel Evangelista Porcari blev udnævnt til executor testamenti sammen med sin anden onkel Antonio Porcari og Evangelista's svigersøn Pietro di Giovanni Cenci. Denne Pietro di Battista Leni var sandsynligvis søn af ovennævnte Battista di Lorenzo Martino Leni.

----- Caterina Leni, en datter af Pietro Leni, blev i 1480 gift med Giovanni Battista Astalli, og fik med ham sønnerne Marco og Paolo Astalli. Caterina døde før 1497, hvor sønnerne arvede deres morfar. Da Caterina og Giovanni Battista's ægteskabskontrakt blev udfærdiget den 8. Oktober 1480 var nogle af tidens betydeligste mænd tilstede som vidner: den pavelige advokat Coronato Planca og Pavens sekretær Marcello de' Rustici. Caterina's medgift bestod af 1000 floriner af høj værdi omtalt som "in Urbe currentes", sammen med diverse smykker og tøj. Giovanni Battista gav til gengæld brudens fader fjerdedelen af landejendommen "Lo Quatraro", som lå udenfor Porta San Giovanni. En anden fjerdedel af ejendommen tilhørte arvingerne efter Lello della Valle, mens den sidste halvdel ejedes af Pietro Leni og hans søskende. Giovanni Battista havde lejet denne ejendom af Leni-brødrene i 1473 og åbenbart har han senere købt den fjerdedel, som han nu afgav. Den oprindelige kontrakt var for 3 år lejen var 100 floriner samt 12 cacio-oste om året!

Ciriaco Leni var præst ved Kirken Santa Maria Maggiore i 1485.

Pietro Leni var præst ved Peterskirken og tilknyttet Curien i 1489.

Giovanna Leni, som var enke efter Prospero de Comitibus de Montefortino. Den 31. Maj 1491 købte Giovanni Battista Astalli en flok får for 227 dukater af Giovanna Leni. Han betalte åbenbart den aftalte pris i rater, for den 28. August kvitterede enken for at have modtaget 100 dukater.

Francesco Leni, som den 11. Februar 1495 kunne tilbagebetale Giovanni Battista Astalli 554 dukater af et lån, optaget året før. Den 13. Juni 1497 underskrev Francesco Leni sammen med Fabrizio Colonna, Gabriele Cesarini og Lorenzo Astalli en kontrakt om fælles benyttelse af græsgangene ved en landbrugsejendom i Ardea udenfor Rom. Det er muligvis denne Francesco Leni, som i slutningen af 1400-tallet sammen med Paolo Capodiferro, Francesco della Valle og Stefano Margani organiserede "La festa di Testaccio" med turneringer og andre festligheder.

Vincenzo Leni, som var gift med Giovanna Santacroce og fader til sønnen Marco Marcello Leni.

--------- Marco Marcello Leni, søn af Vincenzo Leni og Giovanna Santacroce, blev den 6. Februar år 1500 gift med Lucida de Albertonibus, en datter af Antonio Angelo Palutii de Albertonibus. Lucida medbragte i ægteskabet en medgift på 1000 "ducati di carlini". Marco Marcello var blandt de 6 unge romerske adelsmænd i pavedatteren Lucrezia Borgia's følge, da hun rejste til sin ægtemand, Greven af d'Este i Ferrara. Han levede i hvert fald til 1513.
I 1508 førtes i Rom en proces mod lejesoldaten Ettore Fieramosca, der udmundede i at han skulle betale 60 dukater. Denne afgørelse bevidnedes af 2 navnkundige romerske borgere, den ædle Marco Marcello de Lenis og den ærede retslærde Bernardo De Mocaris, som var Colonna-familiens særligt betroede notar og flere gange havde udfærdiget vigtige dokumenter for familiemedlemmerne.

Giuliano Leni, som i 1512 af Bartolomeo della Valle købte halvdelen af dennes forpagtning af den meget indtægtsgivende fisketold, mens den resterende del blev delt mellem Paoluccio Mattei og Lello di Mattia Margani. (12) . - I 1510 aftalte Giuliano med Paolo Planca Incoronati, at han for ham skulle bygge 20 nye småhuse til udlejning på jorden mellem Via Giulia og floden. Dette skete efter at Pave Julius II i 1508 havde beordret nedrivningen af en stor del af det såkaldte Monte Planca Incoronati, som strakte sig fra Via di Monserrato ned til flodbredden.

I årene 1514-1527 var Giuliano Leni leder af byggeriet i Peterskirken.

Girolamo Leni, der blev gift med Licinia Caffarelli og i 1573 fader til den senere Kardinal Giovanni Battista Leni. Den 30. Januar 1588 nævnes han i et dokument udfærdiget af Orazio Bovari som Hieronimus Lenus, der sammen med Baptista Mutinus får tilladelse til at foretage udgravninger i området kaldet Capo di Bove, hvor det antikke gravmæle for Cecilia Metella befinder sig. Der var i tilladelsen ingen advarsler mod at ødelægge monumentet, så Conservatorerne på Campidoglio rejste indvending og sagen måtte gå om i det pavelige råd den 5. Juni 1589, som efter den folkelige modstand.

--- Giovanni Battista Leni, søn af Girolamo Leni og Licinia Caffarelli, var ærkepræst ved Kirken San Giovanni in Laterano og blev Biskop af Mileto og Ferrara. Han var født i 1573 og blev udnævnt til kardinal i 1608. Han døde i 1627. Kardinalen efterlod ved sin død 40.000 scudi til færdiggørelse og udsmykning af Kirken San Carlo ai Catinari.

I årene 1636-1640 var søstrene Lucrezia og Antonia Leni nonner i Domenikaner-Klosteret ved Kirken Santi Domenico e Sisto i Via Panisperna. Her bekostede de opførelsen af højalteret, der ifølge traditionen er udført efter en tegning af Gianlorenzo Bernini. Familiens våbenskjold ses på alterets sider.

I slutningen af 1600-tallet udøde Leni-familien.

Familiens våbenskjold består af 3 knudrede kæppe i guld på en rød baggrund. Langs skjoldets bølgede kant løber en frise med trekanter i rødt og guld.


Litteratur om Leni-familien:
Ait, Ivana e Manuel Vaquero Pineiro: Dai Casali alla Fabbrica di S. Pietro. I Leni: Uomini d'affari nel Rinascimento. Roma, RR inedita saggi, 2000.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 390.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 13.2.2006 og sidst opdateret d. 3.7.2023