ANNAS ROM GUIDE
Foro Transitorio

også kaldet Foro di Nerva (Nerva's Forum), Forum Nervae, Foro di Domiziano (Domitian's Forum) eller Forum Palladium (Foro di Pallade)


blev påbegyndt i år 90-96 efter Kristus for Kejser Domitian, men blev først færdigt og indviet under hans efterfølger Kejser Nerva i årene 96-98. Det blev det næstsidste af de mange kejserfora, som var blev anlagt i løbet af en periode på ca. 100 år.

Da pladsen i Forumdalen på det tidspunkt var meget trang, blev dette Forum indrettet på et smalt jordstykke mellem Augustus' Forum og Vespasian's Fredsforum. Her løb den gamle vej Argiletum tværs over dalen og op i Suburakvarteret, men problemet løstes ved at lade vejen løbe langs Augustus' Forum og derpå krydse ind og løbe videre på den anden side af det lille Minerva-Tempel, som blev rejst for enden af pladsen op mod en halvcirkelformet buegang, som kaldtes Porticus Absidata og udgjorde adgangspartiet til Foro Transitorio oppe fra Suburadalen.

Da det disponible jordstykke var så lille, blev selve Forum-pladsen meget smal og aflang, den målte ca. 45 x 120 meter og der var ikke plads til at omgive den med de ellers til den slags anlæg anvendte søjlegange. I stedet for rejste man på begge langsider et smalt podium, der bar en række søjler tæt op ad murene. 2 af disse søjler på den sydøstlige side, der er kannelerede og med korinthiske kapitæler, står endnu. Det var dem, der i Middelalderen kaldtes "Le Colonnacce", og de bærer endnu et lille stykke af den rigt udsmykkede frise, som løb langs siderne. Den nederste smalle del af frisen er dekoreret med scener med kvindelige gøremål, mens der af den øverste bredere del er bevaret et relief af Gudinden Minerva, til hvem det Tempel, som rejste sig foran søjlerne for enden af Forum, var viet.

Af Minerva-Templet er der ikke meget tilbage, efter at Pave Paul V i 1606 lod det nedrive for at kunne genanvende materialerne derfra til sin store Fontana dell'Acqua Paolo på Gianicolo.

Til højre for Templet ses resterne af den bue, som i Middelalderen kaldtes Arco di Noè og foran den ses et stykke gadebelægning i peperino-sten, som stammer fra gaden Argiletum. I stenene kan man se spor efter vognhjul.


Fotos fra Foro Transitorio
Plan over Foro Transitorio
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 15.4.2006 og sidst ajourført d. 31.12.2006