ANNAS ROM GUIDE

Gli orfani di S. Maria in Aquiro

I 1540 bekræftede Pave Paul III oprettelsen af et børnehjem for forældreløse drenge og piger, som det nystartede Broderskab Confraternita di Santa Maria della Vizitazione degli Orfani havde grundlagt.

Paven lod Broderskabet knytte til Kirken Santa Maria In Aquiro, der ligger inde midt i Rom i nærheden af Pantheon. Og samtidig gav han tilladelse til at man benyttede den tilstødende ejendom til at huse børnene. Børnehjemmet kaldtes derfor Pia Casa degli Orfani ("de forældreløses fromme hjem").

De forældreløse drenge fik en rudimentær undervisning og blev oplært i et håndværk, så de, når de fyldte 18 år, kunnne udsluses og klare sig selv.

I 1562 blev de forældreløse piger flyttet til Klosteret ved Kirken Santi Quattro Coronati. Drengene derimod forblev i bygningerne ved Santa Maria del Aquiro, men forbindelsen mellem de to børnehjem vedblev dog at være tæt, som man kan se af den samlede institutions navn, hvor begge børnehjem nævnes samlet. ("Pia casa della visitazione degli orfani di S. Maria in Aquiro e SS. Quattro Coronati", som den kaldtes i perioden 1540-1871, og "Pia Casa di Santa Maria in Aquiro e delle orfane dei SS. Quattro Coronati", som navnet lød i årene 1871-1990).

I 1591 var Antonio Maria Salviati Titel-Kardinal ved Santa Maria in Aquiro, samt Protektor for Børnehjemmet, da han donerede et beløb på 10.000 guld scudi til opførelsen af et en ny kollegiebygning, hvor de børn, som udviste evner og talent kunne få en udvidet undervisning, det såkaldte Collegio Salviati degli Orfani dell'Urbe. Og den store vingårdMonte Celio, kaldet Vigna del Collegio Salviati, som ligger lidt sydøst for Santi Quattro Coronati, har vel forsynet drengehjemmet, som lå inde midt i Rom, med grøntsager og andre fornødenheder.

De administrative og organisatoriske forhold ændredes dog igennem tiden. Under den franske besættelse af Rom i slutningen af 1700-tallet blev alle Roms børnehjem samlet under ét kontor, og således fortsatte det også, da Pave Pius VII vendte tilbage til byen i 1814. Men i 1815 lukkedes kontoret og man vendte tilbage til de gamle ordninger. I 1826 samlede Pave Leo XII atter alle børnehjemmene under én administration og efter Pavestatens fald i 1870, blev der i 1871 oprettet en ny institution, som fik navnet "Pia Casa di Santa Maria in Aquiro e delle orfane dei SS. Quattro Coronati".

Hertil knyttedes efterhånden en del andre børnehjem og sociale velfærdsforanstaltninger og fra 1990 er det hele samlet i organisationen "ISMA" (Istituti di Santa Maria in Aquiro), der dækker over:
Ospizio degli Orfani di Santa Maria in Aquiro,
Pio Istituto Rivaldi,
Conservatorio della Divina Provvidenza e San Pasquale Baylon,
Conservatorio della Speranza e Pio detto delle Pericolanti,
og
Opera Pia Agostani.

 

 

 

Litteratur om Gli orfani di S. Maria in Aquiro:
Roma Sacra. Elio de Rosa editore. Itinerario 32-33. (Dec.2006).
- side 101.
Pocino, Willy: Le confraternite romane. Roma, Edilazio, 1. edizione, 2000.
- side 105-106.
Archivi.beniculturali: Istituti S. Maria in Aquiro di Roma.
ISMA (Istituti di Santa Maria in Aquiro): Storia.


 

Tilbage til byturen
Fotos fra området
Kort over området
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 2.4.2012