ANNAS ROM GUIDE

Capponi-Familien

1400- til 1700-tallet

Capponi-familien stammede fra Firenze, men allerede i begyndelsen af 1400-tallet slog en gren af slægten sig ned i Rom på en ejendom i kvarteret Rione Parione. Den første af disse beboere, som man kender til, hed Paolo Capponi og døde i 1444.

I begyndelsen af 1500-tallet var det en Ludovico Capponi, som var med til at nedlægge grundstenen til Kirken San Giovanni dei Fiorentini.

Senere familiemedlemmer gjorde karriere indenfor Kirken og indenfor den kommunale administration. I 1643 var der endog en Gino Angelo Capponi, som blev ophøjet til Marquis. Familien Capponi's Rom-gren uddøde i 1746.

I Rom har Capponi-familien haft flere huse. Det ældste er det Palazzo Capponi, som idag også kaldes Palazzo Capponi-Dall'Olio-Antonelli og stadig står i Via di Monserrato nr. 34. Bygningens ældste kerne stammer fra 1500-tallet. En anden ejendom står i Via degli Orsini nr. 32A-34 i Rione Ponte, som fra 1622 tilhørte en Monsignor Capponi.

Under Pave Clemens VIII (1592-1605) blev Americo Capponi udnævnt til Vice Castellano for Castel Sant'Angelo. Kilderne fortæller, at han på dette tidpunkt "piantò vigna e casa in Roma nel Rione Campo Marzio sopra Ripetta": "at han plantede en vingård og byggede et hus i Rom i kvarteret Rione Campo Marzio ovenfor Via di Ripetta". Den 25. Februar 1712 fik en vis Filippo Corinaldi tilladelse til at foretage udgravninger i "den have og gård, som Signor Marchese Cappone" ejede ved "Strada di Ripetta" henimod Piazza del Popolo. Formålet var at finde "antikke sten, lertøj, keramik, marmor, statuer, søjler, peperino-marmor, travertin, guld, sølv og alle andre slags antikke ting og sager".

Den 31. Januar 1690 fik Giovanni Pietro Bellori og Christofaro Lucatelli tilladelse til at foretage udgravninger i en vingård udenfor Porta San Sebastiano, der kaldtes "La Travicella" og stødte op til Capponi-familiens marker.

I 1745 nævnes Marchese Capponi's vingård ved Via Flaminia, hvor man i Maj måned havde udgravet nogle sten med indskrifter og nogle rester af antikke grave.

Familien havde gravkapel i Kirken San Giovanni dei Fiorentini, som Gino Angelo Capponi havde været med til at grundlægge. Kapellet, som familien overtog i 1622, findes i venstre tværskib. Ude i Kirken findes stadig gravmælet for Alessandro Gregorio Capponi, der døde i 1746.

Capponi-familiens våben er delt i 2 felter af en diagonal streg, som går fra øverste venstre hjørne til det nederste højre. Det højre felt er sort og det venstre sølv. Der er ingen yderlige dekoration.

Af Capponi-familiens medlemmer kender vi blandt andre:

Paolo Capponi, der var blandt de første af slægten, som slog sig ned i Rom, hvor han bosatte sig i kvarteret Rione Parione. Han er listet som Paolo Capponis blandt kvarterslederne som Caporione fra Rione Parione i 1399. Han døde i 1444.

Ludovico Capponi, som levede i Rom i begyndelsen af 1500-tallet til sin død i 1534. Han var blandt grundlæggerne af Kirken San Giovanni dei Fiorentini. Ludovico blev fader til sønnen Gino Capponi.

--- Gino Capponi, søn af Ludovico Capponi, som blev fader til sønnerne Luigi, Americo, og Orazio Capponi.

-------- Luigi Capponi, søn af Gino Capponi og broder til Americo og Orazio Capponi. Luigi var "Cavaliere di Calatrava". En af hans efterkommere var den kendte Monsignore Ferdinando Capponi, som i slutningen af 1800-tallet blev udnævnt til Ærkebiskop i Pisa.

-------- Americo Capponi, søn af Gino Capponi og broder til Luigi og Orazio Capponi. Americo var "Cavaliere di Calatrava" og døde i 1619. Americo blev fader til sønnen Gino Angelo. Under Pave Clemens VIII (1592-1605) blev Americo udnævnt til Vice Castellan for Castel Sant'Angelo. Kilderne fortæller, at han på dette tidspunkt "piantò vigna e casa in Roma nel Rione Campo Marzio sopra Ripetta": "at han plantede en vingård og byggede et hus i Rom i kvarteret Rione Campo Marzio ovenfor Via di Ripetta".

----------- Gino Angelo Capponi, søn af Americo Capponi, bestred i 1643 embedet som Conservatore i Rom. Senere blev han af Pave Urban VIII udnævnt til Marchese di Pescia. Gino Angelo - der døde i 1688 - var fader til sønnerne Maffeo og Francesco Capponi. Gino Angelo Capponi skal have været gift 2 gange og fået børn i begge ægteskaber. Hans anden hustru skal have heddet Anna Maria Millini. Udover embedet som Conservatore, som han bestred for Rione Monti i Januar kvartal 1643 (benævnt Giovanni Angelo Capponi), var Gino Angelo også valgt til Caporione 2 gange. I Juli kvartal 1646 for Rione Parione og i Oktober kvartal 1656 for Rione Campo Marzio.

---------------- Maffeo Capponi, som var søn af Gino Angelo Capponi og broder til Francesco Capponi. Maffeo bestred hvervet som Conservatore i Juli kvartal 1682 for Rione Trevi og i Oktober kvartal for Rione Ripa. Det er muligt, at det var den samme Maffeo, der allerede i Oktober kvartal 1654 var valgt som Caporione for Rione Ponte, i Januar kvartal 1668 var formand for kvarterslederne, Priore dei Caporioni, - han benævntes her som værende fra Rione Monti -, og i April kvartal 1671 var valgt til samme formandspost, denne gang benævnt "fra Rione Regola", samt i Juli kvartal 1680 som "almindelig" Caporione repræsenterede Rione Sant'Angelo.

---------------- Francesco Capponi, som var søn af Gino Angelo Capponi og broder til Maffeo Capponi. Francesco, som bestred hvervet som Conservatore i 1673, blev gift med Ottavia Giustiniani og i 1683 fader til sønnen Alessandro (Gregorio) Capponi.

--------------------- Alessandro Capponi, født 1683 som søn af Francesco Capponi og Ottavia Giustiniani, blev den sidste mandlige arving, så med ham uddøde Capponi-familien, da han døde i 1746. Også Alessandro havde bestridt embedet som Conservatore i April kvartal 1711. Han var ligeledes Conservatore i Oktober kvartal 1715, omtalt som Alessandro Gregorio Capponi. Han var en stor samler af bøger og antikviteter, som han lod opstille i familiepalæet i Via di Ripetta. Han var desuden Legat for Lorenzo Corsini, der senere blev Pave Clemens XII. Hans gravmæle findes i Kirken San Giovanni dei Fiorentini.

-------- Orazio Capponi, søn af Gino Capponi og broder til Luigi og Americo Capponi. Orazio blev Biskop i Carpentras. Han købte på et tidspunkt før 1622, hvor han døde, en ejendom i Rione Ponte, som nogle år tidligere var blevet opført af Cosimo Orsini. Orazio omdannede imidlertid bygningen i Via degli Orsini 32A-34 til det, der idag kaldes Palazzo Capponi-Pediconi eller Palazzo Capponi-Cavalletti efter de senere ejere.

Luigi Capponi tilhørte den gren af familien, som var forblevet i Firenze. Han blev født der i 1583, men kom tidligt til Rom for at studere i Seminario Romano og vendte senere tilbage for at studere jura ved universitetet La Sapienza. Den 10. December 1608 blev han udnævnt til Kardinal Diakon ved Kirken Sant'Agata dei Goti, senere flyttedes han til andre kirker: I 1620 til Sant'Angelo in Pescheria, i 1621 til San Carlo ai Catinari, i 1622 til San Pietro in Vincoli og til sidst i 1629 til San Lorenzo in Lucina, hvor han efter sin død den 6. April 1659 blev begravet. Hans gravmæle sidder på indgangsvæggens højre side. På et tidspunkt ejede Luigi Capponi den gamle bygning, der nu er Palazzo di Montecitorio, men han solgte den i 1653 til Prins Niccolò Ludovisi, der var en nevø til Pave Innocens X.

En Giovanni Capponi, der var Conservatore i Rom i 1609, menes måske at høre til en anden gren af familien.

Orazio Capponi, der fungerede som Caporione for Rione Trevi i Oktober kvartal 1645.

Bernardino Capponi, som fungerede som Caporione for kvarteret Sant'Eustachio i April kvartal 1652.

Maffeo Urbano Capponi, der i Januar kvartal 1663 var valgt til Caporione for Rione Castelli.

Ferdinando Capponi, som ikke mindre end 5 gange valgtes til Caporione, men for flere forskellige kvarterer: for Rione Regola i Januar kvartal 1660, for Rione Ponte i Januar kvartal 1662, for Rione Campo Marzio i Januar kvartal 1665, for Rione Borgo i April kvartal 1668 og i Oktober kvartal 1670 igen for Rione Campo Marzio.

Francesco Ferdinando Capponi, der var valgt til leder af gruppen af kvartersledere, Priore dei Caporioni, i Oktober kvartal 1671. Det noteres her, at han var fra Rione Campo Marzio. Han blev desuden udnævnt til Conservatore i Oktober kvartal 1673 og i Juli kvartal 1697. I det sidste tilfælde kan der jo muligvis være tale om en efterkommer.

Angelo Capponi, som var valgt til Caporione for Rione Trevi i Oktober kvartal 1694.

Ferdinando Capponi, efterkommer efter Luigi Capponi, blev "Monsignore" og Ærkebiskop i Pisa. Han døde i 1903.

En Giuseppe Capponi virkede i begyndelsen af 1900-tallet i Rom, hvor han i 1926-1929 byggede Palazzina Nervi Nebbiosi ved Lungotevere Arnaldo da Brescia. Giuseppe Capponi var født i 1893 og døde i 1936. Han byggede også i perioden 1932-1935 Istituto di Botanica e di Chimica Farmaceutica på La Sapienza Universitets-området (Viale Regina Elena 336).

Litteratur om Capponi-Familien:
Amayden, Teodoro: La Storia delle Famiglie Romane. Arnoldo Forni Editore. Volume I.
- side 264-265.
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 114.
Dominicis, Claudio De: Membri del Senato della Roma Pontificia : Senatori, Conservatori, Caporioni e loro Priori e Lista d'oro delle famiglie dirigenti (secc. X-XIX).
- side 296 m.fl.
Guidi Rionali di Roma. - Roma, Fratelli Palombi Editori
.
- Rione VII : Regola - Parte Seconda (Del 2) / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione, 1984.
------ side 30.
Lanciani. Rodolfo (Amedeo): Storia degli scavi di Roma, e notizie intorno le collezioni romane di antichità. Roma, Edizioni Quasar.
Volume Quarto: 1566-1605. 1992. ---- Side 175.
Volume Quinto: 1605-1700. 1994. ---- Side 294.
Volume Sesto: 1700-1878. 2000. ---- Side 27, 90, 142.
Rendina, Claudio: I Palazzi storici di Roma. (Quest'Italia, collana di storia, arte e folclore, n.317). Newton & Compton Editori, 2005..
- side 352, 420, 593, 629, 688, 720.
Rendina, Claudio: Le grandi famiglie di Roma. Newton & Compton Editori, 2004.
- side 192.
Treccani.it: Capponi, famiglia.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 3.6.2021 og sidst opdateret d. 25.2.2022