ANNAS ROM GUIDE
Familien Peretti

Peretti-familien er knyttet til Pave Sixtus V (1585-1590), hvis fødenavn var Felice Peretti.

Felice Peretti (1521-1590) var født i Grottammare i Le Marche d.13.december 1521 i et fattigt hjem, hvor han hjalp sin fader i marken og med at passe svinene. Han havde en onkel, der var franciskanermunk og som sørgede for, at den begavede dreng kunne komme til at studere og hjalp ham på vej til en karriere indenfor Kirken. På denne måde blev Felice som 9-årig optaget blandt "I Frati Minori" i byen Montalto, der lå tæt ved hans hjem.

Selv om hjemmet har været fattigt, havde Peretti-familien alligevel en vis status i Montalto, hvor Felice's bedstefader Giacomo skal have været medlem af byrådet i 1520 og hans fader Pier Gentile eller Peretto i 1565. Giacomo's broder Salvatore gik derimod i Kirkens tjeneste og blev franciskanermunk og leder af Convento di San Francesco i Montalto. Han var født omkring 1460 og døde ca.1550.

Bedstefader Giacomo havde udover Felice's fader også en datter Piacentina, som blev gift med Costanzo Costantini og blev moder til datteren Fiore Costantini Peretti. Denne ægtede adelsmanden Domizio Baroni Mattei fra Ascoli Piceno og deres søn Andrea Peretti Montalto Baroni, der altså var grandnevø til Felice, gjorde også karriere indenfor Kirken og blev Kardinal i 1596. Han var født i 1573 og døde i 1629. Desuden var der en datter, Francesca, der blev gift med Silvestro Silvestri fra Montalto.

Felice's fader Pier Gentile eller Peretto var gift med Marianna da Frontillo og deres første barn var sønnen Prospero, som blev født i Montalto i 1520. Han blev gift med Gerolama Mignucci fra Montalto i 1559 og døde i 1560. Samme år var han blevet fader til en søn, som imidlertid døde som spæd.

Efter Prospero fødtes Felice i 1521 og i 1524 kom datteren Camilla til. De to søskende var tæt knyttede og Felice tog sig meget af sin lillesøster.

Camilla Peretti flyttede til Rom, hvor Felice fra omkring 1570 var Kardinal ved Kirken Santa Maria MaggioreEsquilinhøjen. I dette uberørte og landlige kvarter kunne de to søskende mindes deres barndom på landet og her påbegyndte de et systematisk opkøb af jorder og vinmarker, så de tilsidst kunne anlægge et stort landsted, bestående af en stor smuk park udsmykket med antikke statuer og kunstgenstande, beplantet med alle slags smukke og spændende planter og bebygget med lysthuse og en elegant villa. Efter Felice's død i 1590 overgik ejendommen helt til Camilla Peretti. Camilla Peretti gik stærkt ind for Cistersienser-Ordenen og ydede sin støtte til dennes nonnekloster ved Kirken Santa Susanna gennem lægbroderskabet "Confraternita di San Bernardo" og ved at bekoste et kapel i kirken: "Cappella di San Lorenzo".

Camilla Peretti havde 2 børn:

Sønnen Francesco, som Kardinal Felice havde gjort til sin arving, blev myrdet omkring 1580 og der hviskedes om, at den skyldige var Paolo Giordano Orsini, elsker til den myrdedes smukke hustru Vittoria Accoramboni. Pave Gregor XIII kaldte Kardinal Montalto for sig for at spørge om hans mening i denne ubehagelige sag og Kardinalen, der ikke var en af Pavens foretrukne, foreslog blot, at man slog en streg over ugerningen. Men selv glemte han det ikke og da han endelig blev pave, forstod han at hævne den uret, der var tilføjet hans nevø. Paolo Giordano Orsini, der havde giftet sig med den myrdede Francesco Peretti's hustru, fortrak med hende til Bracciano og videre til Venedig og Padova for at komme udenfor den hævnende onkel og Paves rækkevidde. Her døde han af en infektion, mens Vittoria blev myrdet af Ludovico Orsini's lejemordere.

Datteren Maria Felice Peretti, der blev den sidste "ægte" bærer af Peretti-navnet. Hun blev gift i 1570 med adelsmanden Fabio Damasceni. Efter hendes broders død tog familien navnet Damasceni Peretti.

Fra dette ægteskab stammer:

Alessandro (Damasceni Peretti) Montalto (1571-1623) som, kort efter at hans grandonkel var blevet Pave Sixtus V, blev udnævnt til Kardinal d. 13.5.1585. Alessandro var på det tidspunkt kun 15 år. Han gjorde en udmærket karriere indenfor Kirken, da Kardinal Farnese døde blev han chef for Cancelleria Apostolica og fik indkomsten fra 3 vigtige abbedier. Han var ven med digteren Torquato Tasso og med humanisten Biondo Flavio og fuldendte bygningen af Kirken Sant'Andrea della Valle. Her lod han bygge et mausolæum for den i 1503 afdøde Pave Pius III, hvis jordiske levninger blev flyttet hertil i 1614. Alessandro døde i 1623 som 53-årig og "Palazzo delle Terme", Sixtus V's "Villa Peretti" som han havde arvet, overgik derpå med alle dets kunstskatte til broderen Michele.

Felice Orsina Damasceni Peretti (1573-?), der i 1589 blev gift med Marcantonio III Colonna og efter dennes død i 1595 samme år ægtede hun Muzio II Sforza.

Flavia Damasceni Peretti (1574-1606), gift i 1589 med Vittorio Orsini.

Michele Damasceni Peretti (1577-1631) blev som kun 8-årig af sin grandonkel udnævnt til General for Den Pavelige Garde og som 11-årig gift med Margherita Cavazzi della Somaglia, der var den eneste datter af Grev Alfonso af Milano. Sixtus V købte 2 grevskaber ved byen Mantova i Norditalien til den unge mand og han gjorde ham til universalarving efter Camilla. Han blev også af Kong Filip II udnævnt til Prins af Venafro. I 1613 døde Margherita imidlertid og samme år ægtede Michele Anna Maria Cesi, datter af Greven af Cesi og Riano.

I sit første ægteskab havde Michele børnene Francesco, Camilla og Maria Felice:

Francesco (1595-1653) blev præst og af Pave Urban VIII (1623-1644) udnævnt til Kardinal i 1641. I 1650 bestilte han maleren Mattia Preti til at male 3 store fresker i Kirken Sant'Andrea della Valle og i 1651 blev malerierne "Sant'Andrea issato sulla Croce" ("Sant'Andrea hejses op på Korset"), "Crocifissione di Sant'Andrea" ("Sant'Andrea's korsfæstelse") og, "Sepoltura di Sant'Andrea" ("Sant'Andrea's begravelse") på Kirkens apsisvæg afsløret.

Camilla (1596-1668) blev nonne i den særlige orden "Monaca Domenicana Mantellata" i Klosteret ved Kirken Santa Caterina di Siena i Rom i 1618 og tilbragte tilsyneladende resten af sit liv her. Hun bekostede omkring 1666 Kirkens altertavle, et stukrelief af Melchiorre Caffà med motivet "Gloria di Santa Caterina da Siena" ("Santa Caterina da Siena's Himmelfærd").

Maria Felice (1603-1650) blev i 1620 gift med adelsmanden Bernardino Savelli, Greve af Albano, Ariccia, Castel Gandolfo og Palombara.

Herefter overgik Villa Peretti til endnu en slægtning Paolo Savelli og senere til dennes broder Giulio, som i 1696 mistede sin formue og derpå måtte sælge ejendommen.


Litteratur om Familien Peretti:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1973- .
- Rione XVIII, Castro Pretorio, Vol.1: side 28f.
Pinelli, Antonio: Roma del Rinascimento. Editori Laterza, 2001.
- side 103, 186
Tagliolini, Alessandro: I giardini di Roma. Newton Compton editori, 2 edizione, 1992.
- side 135f.
Zaccagnini, Carlo: Le ville di Roma. Newton Compton editori, 1976.
- side 115f.
Stamtavle over Peretti-familien.

Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d.9.2.2003 og sidst opdateret d. 26.5.2023