ANNAS ROM GUIDE
Theatinerne - religiøs orden

Theatiner-Ordenen, som på italiensk kaldes I Chierici Regolari Teatini og på latin: Ordo Regularium vulgo Theatinorum med forkortelsen C.R., er en romersk-katolsk præsteorden, der i 1524 blev grundlagt i Rom af præsten Gaetano di Thiene og Giovanni Pietro Carafa, der senere blev Pave Paul IV men på dette tidspunkt var Biskop af Chieti, som på latin kaldes Teate, hvoraf navnet Teatini stammer.

Ordenens formål var at give præster, som arbejdede ved større kirker og i mindre sogne mulighed for et bofællesskab, så de kunne samle deres kræfter om at opbygge troen hos deres sognebørn og modvirke den lutherske Reformation. Stiftelse fandt som nævnt sted den 14. September (Festa della Esaltazione della Croce) 1524 i Rom, der få år efter, i 1527, blev offer for de lutheranske landsknægtes hærgen og plyndring, mord og ødelæggelse under den berygtede Sacco di Roma, hvorunder også San Gaetano da Thiene blev tilbageholdt og udsat for tortur i Torre dell'Orologio i Vatikanet.

Efter frigivelsen flygtede præsterne til Venedig og derpå til Napoli, hvor de grundlagde det første Casa Teatina og hvor de arbejdede på at hjælpe de fattige og nødlidende blandt andet ved i 1539 at grundlægge det f'ørste "Monte di Pietà", et lånekontor der senere blev til Banco di Napoli!

I 1555 blev Giovanni Pietro Carafa pave og han fik derfor mulighed for at gøre noget mere for den Orden, som han var medstifter af. Han overlod nu Kirken San Silvestro al Quirinale i Rom til Ordensbrødrene, ligesom han lod opkøbe en naboejendom tilhørende Giovanni Casa og iværksatte en større renovering af kirke-kloster-komplekset i perioden 1555-1566, hvorefter Kirken blev genindviet af Theatiner-Biskoppen Thomas Goldwell..

Dette blev den første Theatiner-kirke og -kloster i Rom, hvor Ordensbrødrene levede i fattigdom og efter strenge regler. Alligevel strømmede tilhængere til og Ordenen voksede hurtigt. Flere kirker blev overtaget eller opbygget af Theatinerne, således i 1582 Sant'Andrea della Valle i Rom. Men Ordenen spredtes også i andre lande og de missionerede snart i de fjerneste egne.

Også kvinder blev tiltrukket af Theatinernes idealer og Venerabile Ursula Benincasa dannede omkring 1581 en kvindelig Orden, Congregazione delle Oblate Teatine viet til Den Ubesmittede Jomfru Maria og derfor døbt Suore Teatine dell'Immacolata Concezione di Maria Vergine. Senere stiftede Ursula i 1617 også en Orden af kvindelige Theatiner-eremitter, Romite Teatine, som Pave Gregor XVI godkendte i 1623.

Flere Theatinere blev helgen- eller saligkåret, blandt andre San Gaetano da Thiene, Sant' Andrea d'Avellino, Beato Giovanni Marinoni, Beato Paolo Burali d'Arezzo og Beato Giuseppe Maria Tomasi.

Efter svære perioder med lukning af klostre og svigtende tilgang i slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20.århundrede, har Ordenen nu atter fremgang og tæller klostre i talrige lande. Hovedsædet, Convento dei Teatini, befinder sig i Rom ved Kirken Sant'Andrea della Valle på Piazza Vidoni nr.6.

Theatinernes dragt udgøres af en hvid tunika over en sort klædning med vide ærmer; nonnerne bærer et hvidt slør.

Litteratur om Theatinerne:
Cerinotti, Angela: Atlante della storia della Chiesa: Santi e beati di ieri e di oggi. Demetra, 1. edizione, 1999.
- side 226f.
The Penguin Dictionary of Saints. Penguin Books, 1982.
- side 77: Cajetan.
Pierrard, Pierre: Dizionario dei nomi e dei santi. Gremese editore, 2003.
- side 99.
Teatini Italia
Catholic Encyclopedia: Theatines.
Wikipedia: Chierici Regolari Teatini


Turforslag
Steder
Seværdigheder
Personer
Fotogalleri
Bykort
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 7.7.2009 og sidst opdateret d. 31.1.2014