ANNAS ROM GUIDE

Casa dei Padri Oblati di Maria Vergine

- Via di Santa Maria dei Calderari nr. 29/30 -

Se til højre for nr. 117 på Kort over den østlige del af Campo de' Fiori-Turen

Til højre for indgangen til Kirken Santa Maria del Pianto står et gammelt hus, bestående af et beboelseshus og en tårnbygning, som stammer tilbage til 1400-1500-tallet, hvor ejendommene omkring tilhørte den Cenci-familie, der beboede det store kompleks af forskellige familie-palæer syd for Via di Santa Maria de' Calderari.

Santa Maria del Pianto på Piazza delle Cinque Scole. cop. Leif Larsson

I dette hus fandt den i 1825 nystiftede gruppe af lægpræster, "Padri Oblati di Maria Vergine", sit første hjemsted i begyndelsen af 1900-tallet, hvor de kom til at stå for pasningen af nabokirken og i ejendommen kunne grundlægge et lille seminarium med kostskole for de lægbrødre, der studerede teologi. I en årrække var huset også hjemsted for gruppens hovedadministration "Curia generale". Senere kom bygningen til at huse "Associazione Italia Solidale".

Bygningerne er rejst oven på de ruiner af en lang, 5 rækket, søjlegang, som i Antikken stod på nordsiden af Via di Santa Maria de' Calderari og strakte sig et stykke nordligere end parallelgaden Via di Santa Maria del Pianto. Tårnet omtales i kilderne fra 1400-tallet, hvor grunden ejedes af Cenci-familien, der har besiddet - og stadig besidder - adskillige andre ejendomme i kvarteret. På den anden side af gaden lå for eksempel - før bebyggelsen blev ryddet for at gøre plads til Piazza delle Cinque Scole - nogle huse, der blandt andet tidligere husede "il forno dei Cenci", familiens bageri.

I bygningernes gamle teglstensfacade er der her og der, blandt andet som vinduesrammer, indsat marmorfragmenter, der antagelig stammer fra den antikke søjlegang. Og i den indre gård kan man på førstesalsvæggen i bagmuren til husene mod Via di Santa Maria del Pianto se et stykke af en teglstensbue fra Antikken.

HISTORIEN:

De første omtaler findes i begyndelsen af 1400-tallet, hvor Tårnet berettes beliggende ved siden af et hus med en gårdsplads (1444).

I 1472 omtales ejendommen som beliggende "in platea Judeorum", "ved jødernes plads", det vil sige den nu forsvundne Piazza Giudea, som lå, hvor nutidens Via di Santa Maria del Pianto og Via di Santa Maria de' Calderari munder ud i Via delle Botteghe Oscure og Piazze delle Cinque Scole. Her lå også nogle slagterboder mellem den gamle kirke "Sancti Salvatoris in Caccabariis", som senere blev erstattet af nybygningen Santa Maria del Pianto, og et hus ejet af Kirken San Nicola in Carcere Tulliano.

I 1474 er der tale om en slagterforretning i Tårnbygningens stueetage og i 1477 er der tilsyneladende også et slagteri i gården mellem husene.

Den 23. Juni 1608 solgte Girolamo og Antonio Cenci huset og selve tårnbygningen, der på dette tidspunkt brugtes som korn- og hølade, samt gårdspladsen og nogle andre småhuse, til det religiøse broderskab Arciconfraternita di Santa Maria del Pianto, som bestyrede den gamle og nu forfaldne Kirke Santa Maria del Pianto, tidligere kaldet San Salvatore in Cacaberiis, og som nu overvejede nedrivingen af den gamle kirkebygning for på stedet at opføre en ny - og gerne større - kirke. De opkøbte ejendomme kom til at indgå i disse planer og nogle blev ved ombygningen del af den nye kirke, der kunne indvies i 1625. Byggeriet blev dog ikke med korsformet grundplan som først planlagt, men derimod noget mindre og kortere i form af et græsk kors, og de planlagte facader blev heller aldrig udført. Årsagerne var dels manglende økonomi, men det er muligt, at de gamle mure fra den antikke søjlegang endte med at blive for vanskelige og dyre at fjerne - især i tårnbygningen - selvom man gravede mange løse marmorblokke ud til genbrug i byggeriet. Desuden blev ejendomskøbene finansieret med forskellige lån, som forhindrede en nedrivning eller videresalg. Derfor udlejedes bygningerne nord for Tårnet (Via di Santa Maria del Pianto nr.1) straks til en Paolo Pace fra Velletri, så der kunne genereres en indtægt. Når lånene var tilbagebetalt, ville der blive frit slag for videre byggeri.

Den nævnte gårdsplads lå der, hvor Kirkens kor befinder sig idag, det vil sige lidt mod øst, bag Kirkens høje teglstensmur, og lidt mod nord, bag Paolo Pace's hus i Via di Santa Maria del Pianto nr. 1B.

I 1617 omtales Tårnet af Broderskabet som beliggende ved siden af "vores Kirke" (dvs. Santa Maria del Pianto) og overfor "vores Kapel", som kaldtes Oratorio di Santa Maria del Pianto og lå i en anden af Cenci-familiens tidligere ejendomme, på sydsiden af gaden. Dette hus er senere revet ned for at gøre plads til Piazza delle Cinque Scole.

Den 9. Marts 1746 blev Hus og Tårn overdraget til et nyt broderskab Arciconfraternita della Dottrina Cristiana.

I 1891 opløstes dette broderskab og bygningen overgik til det velgørende foretagende Congregazione di Carità. I huset fandt - som ovenfor nævnt - den i 1825 nystiftede gruppe af lægpræster, "Padri Oblati di Maria Vergine", sit første hjemsted i begyndelsen af 1900-tallet. Senere kom bygningen til at huse "Associazione Italia Solidale".

I 1906 påbegyndte man en kommunal ekspropriationsforretning og bygningen ejes herefter af Comune di Roma.

 

Litteratur om Casa dei Padri Oblati di Maria Vergine:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 18 og 19 + tavle 232 og 240a.
Bevilacqua, Mario: Il Monte dei Cenci : una famiglia romana e il suo insediamento urbano tra medioevo ed età barocca. Roma, Gangemi Editore, 1988. (Roma, storia, cultura, immagine, 3).
- side 145-147 mm.
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 552.
La Grande Guida dei Rioni di Roma. 2.edizione. Newton Compton editori, 2001.
- side 488-492.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione Regola, Parte 1 / a cura di Carlo Pietrangeli. - 3. edizione. - 1980. ----- side 6, 52, 54.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 28 (før de nyeste fund).
Quercioli, Mauro: Le torri di Roma. Newton Compton editori, 1985.
- side 155-156.
Tucci, Pier Luigi: Considerazionu sull' edificio di Via di Santa Maria de' Claderari. --- i: Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma, XCVI, 1994-1995. - Roma : L' "Erma" di Bretschneider. (se på Nettet)
- side 120.
Alvaro de'Alvariis' Photstream på Flickr: Santa Maria del Pianto.
info.roma.it: Torre di Santa Maria de Calderari.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 27.3.2017 og sidst opdateret d. 28.3.2017