,
ANNAS ROM GUIDE
Edicola med Madonna della Provvidenza
i Via delle Botteghe Oscure nr.34
på hjørnet af Piazza dell'Enciclopedia / Via Paganica

Se ved nr. 19 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

På husmuren i Via delle Botteghe Oscure nr. 34 sidder lige under rækken af vinduer på husets førstesal et af mange små gadealtre, edicole sacre, som Rom er så rig på. Her drejer det sig om et 1700-tals maleri af Jomfru Maria fremstillet som "Madonna della Provvidenza": "Forsynets Madonna".- eller evt. en Bebudelsesscene: Annunciazione, se nedenfor.

Øverst er anbragt en smukt svungen smedejerns-baldakin med frynser. Nedenunder sidder - under en lille lampe - en udskåret stukramme med en stor buet overkant med krummelyrer og en bred base, der hviler på en hylde. Det øverste felt indrammer et forgyldt relief af Helligåndens flyvende due midt i en strålekrans.

I midten er selve rammen omkring billedet, der som nævnt er et oliemaleri fra 1700-tallet og forestiller Jomfru Maria som Madonna della Provvidenza, en kopi af det oprindelige "Madonna della Provvidenza"-maleri af Scipione Pulzone, som han udførte omkring 1580 og som har været i Barnabiternes eje fra 1664. Det opbevares i deres Kloster, mens en kopi fra 1732 kan ses Kirken San Carlo ai Catinari.

Denne Madonna-type fremstilles siddende med Jesus-Barnet i armene. Maria bøjer hovedet mod højre skulder og kigger omsorgsfuldt ned på Barnet, hvis hovede hviler i hendes højre arm. Den højre hånd understøtter Barnets ryg og højre side, mens det med sin lille venstre hånd griber om Moderens venstre hånd, som hun holder frem mod det.

Det er altid lidt problematisk at skelne detaljer i malerierne på de små gadealtre. Ofte er de skjult bag glas, der ikke altid er nypudset, eller bag fintmaskede net. Og malerierne er også tit blegede af solen eller af vind og vejr. Derfor kan der forekomme forskellige tolkninger af motivet som i dette tilfælde, hvor eksperterne i afhandlingen "Per le vie di Roma" (se litt.note forneden) mener, at det drejer sig om en Madonna uden barn fremstillet som i Bebudelses-øjeblikket ( på italiensk: Annunciazione), hvor Maria krydser hænderne over sit bryst og bøjer sit hovede let mod den ene skulder. Dette motiv kunne være valgt, fodi der i sin tid lå et hus tilhørende foreningen Arciconfraternita dell'Annunziata i området mellem Via Paganica og Via dei Falegnami.

Det brede nederste felt er forsynet med et forgyldt relief af 2 liljegrene bundet sammen med et flagrende bånd.

Under hylden sidder et marmorbånd, der skal forestille en udrullet pergamentrulle, med teksten "Mater Providine".

Herunder sidder en marmorplade med en indskrift til minde om den mirakuløse hændelse i 1796, da Maria-billedet den 9. Juli flere gange bevægede øjnene. Teksten lyder: " Passeggero - l'immagine che tu veneri avendo il 9. luglio 1796 - con vario movimento degli occhi e aspetto benigno - confortato il popolo supplicante - attrasse a se i cuori e lodi di tutti - l'amore filiale pose questo ricordo". ("Du, der går her forbi: det billede, som du betragter bevægede sine øjne flere gange den 9. Juli 1796 og trøstede således ved sit venlige blik det bønfaldende folk, samt opnåede adgang til alles hjerter og lovprisning fra alle. Dette minde opsattes ved efterkommernes kærlighed").

Længere nede på muren sidder en stor marmorplade med indskriften på latin: "Quam veneraris imago - cum Sept Id. Iul An MDCCXCVI - vario oculorum motu propitio aspectu - supplicem populum reficeret - omnium corda sibi demeruit et ex corde laudes - hoc amor M P" Og nedenfor: "Col recitare le litanie si acquistano CC giorni - di indulgenza concessa per indulto pontificio" : "Den, der beder sine bønner her, opnår 200 dages aflad efter pavelig tilgivelse". Pladen er dekoreret med navnetrækkene for Jesus - øverst til venstre: IHS - og for Maria - øverst til højre: AM, samt flere steder med 2 sammenbundne liljegrene.

Endnu en indskrift på muren lyder: "Emanato sotto il dì 29 Marzo 1797 - d'applicarsi ancora per le - anime del Purgatorio" ("Udstedt den 29. Marts 1797: gælder også for sjælene i Skærsilden".

Alterets nuværende plads svarer ikke til den oprindelige, der skulle have været på hjørnet af "den gade, der gik ned til Piazza delle Tartarughe", altså Piazza Mattei, der ligger mod syd, for enden af Via Paganica. Billedet kaldtes dengang for "Vergine della Piazza dell'Olmo", efter den gamle Plads, der senere er forsvundet.

Alteret skal være blevet flyttet til den bredere Via delle Botteghe Oscure efter den mirakuløse begivenhed, da det i 1796 bevægede sine øjne. Man opsatte dengang også under alteret en indsamlingsbøsse til almisser og muligvis fik en vis Giovanni Sini også lov til at opsætte en bedeskammel foran det hellige billede.

Opsætningen blev restaureret i 1975 og ved den anledning tog man maleriet ned og fandt, at der på bagsiden stod skrevet: "Vincenzo Milone - fece - l'anno 1788" : "Vincenzo Milone fremstillede (dette billede) i året 1788", samt en note om en restaurering i 1898. Man kender ellers intet til den nævnte maler.

 

 

Litteratur om Edicola med Madonna della Provvidenza:
Gittarelli, Sergio: Le edicole sacre di Roma : a passeggio per le vie di Roma alla scoperto delle Madonnelle. - 1. edizione. - (Roma?) : Edizioni ACM, 2008.
- side 205.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori, 1984.
--- Rione XI S. Angelo / a cura di Carlo Pietrangeli. - 4. edizione riveduta e ampliata. ---- side 70.
Per le vie di Roma: le edicole sacre / a cura di Luisa Cardilli. - Bonsignori Editore, cop. 2000.
- side 229-230.
Tesei, Giovanni: Le edicole sacre di Roma. Polo Books, 2007. (Scopri Roma)
- side 70.
Chi era costui?: Via delle Botteghe Oscure, 34.
Info.roma: Madonna della Provvidenza a Via Botteghe Oscure.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 5.12.2014 og sidst opdateret d. 7.12.2014