ANNAS ROM GUIDE

Palazzo di Ceccolo Pichi

- Piazza del Teatro di Pompeo nr. 43 -

Se nr. 47 på Kort over den midterste del af Campo de' Fiori-Turen

Ceccolo Pichi's Palæ ligger i kvarteret Rione Parione med indgang fra Piazza del Teatro di Pompeo nr. 43. Det blev bygget i 1460 og nogle år senere lod Ceccolo's søn Girolamo Pichi sit eget Palæ opføre en smule længere mod nordøst, på hjørnet af Vicolo de' Bovari og Via del Paradiso.

Pichi-familien var en slægt af handelsmænd, som fik arbejdet sig op til stor rigdom, hvilket afspejles i deres smukke, store og rigt ustyrede ejendomme.

Palazzo di Ceccolo Pichi (se foto fra borgato.be) har en ret enkel og anonym 5-etagers facade, der er pudset op i en lys okker farve. Eneste udsmykning består af en bred vandret frise under andensalens vinduer og disses indramning af profilerede og udskårne karme med dekorerede lister og vandrette overliggere. Mellem listerne ses indskriften "Cecholus de Pichis" for ejerens navn: "Ceccolo Pichi" (se foto fra borgato.be).

Facaden består af 2 dele. Til venstre et lige stykke med 3 fag vinduer på etagerne, hvoraf førstesalens har lidt anderledes placering, og 3 åbninger i stueetagen, hvor hovedindgangen findes i en stor, smuk, udskåret travertinportal med relieffer af guirlander, hoveder og et nu udvisket våbenskjold (se foto fra borgato.be). - Et intakt våben kan ses over vinduerne: se foto fra borgato.be. Her ses, hvorledes 2 spætter ("pichi") hakker i en søjle. Et andet af familiens våbensmærker, rosen, ses øverst.

Over hovedportalen ses en lille indskriftstavle med navnet på ejeren i 1801. Teksten lyder: "Domus Petri Cancani - sub proprietate - Pia Domus Orphanorum Urbis - MDCCCI" : "Pietro Cancani's hus, ejet af Børnehjemmet Pia Domus Orphanorum Urbis, 1801" (se foto fra borgato.be).

Den anden del af facaden består af et let skråt 1-fags stykke i højre side, der danner hjørne med sidegaden Via dei Baullari, hvorudtil der er 4 fag med næsten samme udseende, bortset fra hovedfacadens særlige udsmykninger.

Da Palæet blev opført, havde Piazza del Teatro di Pompeo endnu ikke fået dette navn, men kaldtes Piazza Pollarola eller Piazza Pullaria, fordi der her afholdtes fjerkræmarked, hvor der solgtes høns (polli). Idag er Pladsen opdelt i 2 dele og nutidens Piazza Pollarola er indskrænket til at være den smalle plads mod øst og ned til Via del Biscione og Piazza del Paradiso, mens det større, trekantede torv mod vest og Via dei Baullari i 1925 blev til Piazza del Teatro di Pompeo.

I Antikken lå dette område nordvest for den halvcirkel, som udgjorde tilskuerpladserne til Pompejus-Teatret, der opførtes i år 55 før Kristus. Der er dog ikke på Pladsens område gjort nogen særlige arkæologiske fund.

 

Litteratur om Palazzo di Ceccolo Pichi:
Atlante di Roma Antica : Biografia e ritratti della città / a cura di Andrea Carandini, con Paolo Carafa. - Milano, Mondadori / Electa, 2012.
--- 2 : Tavole e indici. --- Kort 13 .
Carpaneto, Giorgio: I palazzi di Roma. 3.edizione. Newton Compton editori, 1998.
- side 411.
Guide Rionali di Roma. - Roma : Fratelli Palombi Editori.
--- Rione VI Parione, Parte 2 / a cura di Cecilia Pericoli Ridolfini. - 3. edizione. ------- side 143, 144, 145, 146.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr. 21 (før de nyeste fund).
borgato.be: Piazza del Teatro di Pompeo = Piazza Pollarola.
Info.roma.it: Palazzetto di Ceccolo Pichi.

Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Fotos fra området
Personer fra området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 22.6.2023 og sidst opdateret d. 27.9.2023