ANNAS ROM GUIDE
Santa Chiara al Quirinale

også kaldet:

Chiesa del Santissimo Sacramento / Corpus Christi / Chiesa delle Cappuccine al Quirinale

Denne lille kirke, der fra 1500-tallet lå ved nutidens Via del Quirinale (datidens Strada Pia), eksisterer ikke idag. Den blev nedrevet sammen med det tilknyttede Kloster i 1888 i anledning af en fornem visit af den tyske Kejser Wilhelm II og fordi man ønskede at markere dette besøg ved anlæggelsen af et parkanlæg overfor kongeslottet i Palazzo del Quirinale, hvor Kejseren blev indlogeret.

KIRKENS HISTORIE:

Kirken skyldte sin oprindelse til broderskabet Congregazione del Santissmo Crocifisso di San Marcello, som i årene 1574-1576 samlede penge ind for at rejse et lille kapel på Quirinalhøjen på en grund, som det i 1571 havde fået overladt af Grevinde Giovanna D'Aragona Colonna.

I Grevindens tidligere private bolig indrettedes først et Kloster for napolitanske Klarissernonner viet til Corpus Christi (Kristi Legeme). Senere blev det muligt ved hjælp fra Pave Gregor XIII at tilføje en Kirke, som blev viet til både Santa Chiara og Santissimo Sacramento.

Man mente tidligere, at det var arkitekten Giacomo della Porta, der havde stået for kirkebyggeriet, men ny forskning (se litt.liste nedenfor: Henneberg) har påvist, at dette ikke var tilfældet. Arkitekt for komplekset var Annibale Lippi og i broderskabets arkiv har man fundet opført betalinger for byggeriet på flere datoer i efteråret 1575 og derpå igennem det følgende år, hvor Lippi kaldes "nostro architetto" ("vores arkitekt").

Da Kirken og Klosteret kort efter skulle udvides, var det atter Annibale Lippi, som kom til at fungere som arkitekt, i hvert fald i de første år. Lippi nævnes i 1579, men allerede i 1583 optræder der i stedet en "M. Oresto architetto". Forskellige arkitekter fulgte herefter, blandt andre Bernardo di Antonio da Morco, som i 1585 byggede hvælvingen til det nye kor. I 1586 stod ombygningen færdig og den 20. Maj samme år udstedte Pave Sixtus V fuldt aflad til alle, der besøgte Kirken på indvielsesdagen.

Gadebilledet ifølge Falda's kort fra 1676:
Plan over gadebilledet rundt om Santa Chiara al Quirinale i 1676

KIRKENS UDSEENDE:

Kirken havde ifølge en akvarel fra 1833 af Achille Pinelli en meget enkel facade med vandret afslutning, uden gavlfelt. Den fremstår ellers med et trekantet gavlfelt på de gamle kort fra 1676 (Falda) og 1693 (De Rossi's bearbejdelse af Tempesta's kort fra 1593).

Kirken stod i 1833 på en sokkel, hvor en trappe med 5-6 trin gik op til indgangsdøren i midten. Denne var flankeret af flade søjler med enkle, firkantede baser og kapitæler, der bar et trakantet portalgavfelt uden udsmykning. Under dette, var der imidlertid over selve døren, i et rektangulært felt, en fresko af Pomarancio (Cristoforo Roncalli) med motivet "Adorazione del Santissimo Sacramento" ("Tilbedelsen af det Hellige Sakramente").

På væggen på hver side af indgangsdøren var der en flad, buet niche, der var udsmykket med andre fresker af Pomarancio, fremstillende henholdsvis San Francesco d'Assisi og Santa Chiara.

Facadens højre og venstre side afsluttedes af flade søjler magen til dem ved indgangen, men lidt højere, idet de bar en vandret frise under et højere overstykke, der var opdelt i tre felter og afsluttedes af en udskåren tagfrise. I det midterste felt var der et rundt vindue.

Foran facaden lå en af huse og mure indrammet gård med en husrække ud mod gaden.

Selve Kirken havde kun ét skib med sidealtre, hvoraf der tilsyneladende efter Lanciani's plan i hver side har været 3, mens Liliana Barroero kun omtaler et. Altertavlerne blev fjernet, da Kirken blev revet ned, og de findes idag i Monastero del Corpus Christi i EUR-kvarteret. Det drejer sig om malerierne "Crocefissione" ("Korsfæstelsen"), malet af Marcello Venusti og opsat på højalteret; "Le stimmate di San Francesco" ("San Francesco's stigmata") og "La deposizione" ("Nedtagelsen af Korset"), begge malet af Jacopino del Conte og opsat på sidealtrene. Den fresko med "Incoronazione di Maria" ("Marias kroning"), som Pomarancio havde malet i lunetten over højalteret, er derimod ikke bevaret.

En del af den nybyggede Kirke ved Strada Pia kan ses på et maleri i Kirken Oratorio del Crocifisso di San Marcello. Her hænger et maleri af Pomarancio fra 1583, der gengiver Santa Chiara-Kirkens højalter med Venusti's maleri.

Området mellem Via del Quirinale og Via Nazionale på Nolli's tid (1748):
Plan over området mellem Via del Quirinale og Via Nazionale omkring 1748
1=Giardino del Noviziato - 2= Sant'Andrea al Quirinale - 3=Noviciatsbygning - 4= Monastero delle Monache Cappuccine - 5=Santa Chiara/Santissimo Sacramento - 6=Monastero delle Monache Domenicane - 7=Santa Maria Maddalena - 8=Palazzo Pianetti - 9=Klosterhaver - 10=San Vitale

Litteratur om Santa Chiara al Quirinale:
Guide Rionali di Roma. Fratelli Palombi Editori, 1984.:
- Rione I Monti, Parte 4. A cura di Liliana Barroero. - side 114.
Henneberg, Josephine von: Annibale Lippi, S. Chiara a Monte Cavallo, and the Villa Medici in Rome.
- Artikel i The Journal of the Society of Architectural Historian. Vol.48. No.3 (Sep. 1989),pp 248-257.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. 1. Ristampa. Roma, Edizioni Quasar, 1990-2007.
- kort nr.16.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 96.
Nolli, Giovan Battista: Pianta di Roma al tempo di Benedetto XIV. Ed.F.Ehrle, Città del Vaticano 1932.
-"The Nolli Map of Rome (1748)" / remastered and represented by Jim Tice, University of Oregon ... [et al.]. 2005.: tekst - kort.
Pinelli, Achille: Le chiese di Roma negli acquarelli di Achille Pinelli. A cura di Bruno Brizzi, testi di Liliana Barroero, Daniela Gallavotti Cavallero. Roma, Editore Colombo, 1. ristampa, 1990.
- side 267, 268.


Kort over området
Seværdigheder i området
Steder i området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til Quirinalturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 11.1.2010 og sidst opdateret d. 18.2.2010