ANNAS ROM GUIDE
Domus Aemiliae Paulinae Asiaticae

Ifølge den italienske arkæolog Rodolfo Lanciani's kort over antikke rester i Rom har man under udgravninger i 1880'erne gjort fund fra "Domus Aemiliae Paulinae Asiaticae" på Quirinalhøjens skråning mod dalsænkningen, som senere kaldtes "Vallata di San Vitale" omtrent på det sted, hvor nutidens Via Piacenza løber ovenover Via Milano, under anlægget bagved Via Piacenza og under Palazzo delle Esposizioni.

Her er fundet rester af fundamenter af en større ejendom, der tilhørte Aemilia Paulina Asiatica. Ejendommen var orienteret ligesom den antikke Vicus Longus, der havde et mere skråt forløb end nutidens Via Nazionale, som det kan ses af facaden på Kirken San Vitale, der lå ud til Vicus Longus nedenfor Aemilia Paulina's villa, og af forløbet på Via di San Vitale.

Om villaen har strakt sig helt ned til Vicus Longus, hvor den gamle Kirke  Titulus Vestinae opstod, vides ikke; fundene er tilsyneladende allesammen gjort højere oppe ad skråningen, her oppe afgrænset af Domus Betiti Perpetui Arzigi og Ara Incendii Neroniani ud til Via del Quirinale, antikkens gade "Alta Semita". På højre side lå heroppe naboejendommen Domus Gentis Pomponiae og nede ved Vicus Longus et andet unavngivet domus med tilføjelsen "Ad Lacum". På venstre side lå ved Via Milano ned mod Vicus Longus naboejendommen Domus T. Aeli Naevi Antoni Severi.

Af de mange rester af villaen udskiller sig nogle, der stammmer fra et "viridarium", det vil sige en lille park eller anlæg, og fra "balneae", som var baderum. Desuden er der fundet rester af et "piscina", en fiskedam eller et havebassin, lidt øst for huset.Henvisninger til Domus Aemiliae Paulinae Asiaticae:
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Ordliste
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 28.3.2004