ANNAS ROM GUIDE
Santa Maria de Puteo Probae

Ifølge Ferruccio Lombardi blev der i det 4.århundrede efter Kristus indrettet eller bygget en lille kirke eller kapel på et område, som ejedes af den kristne romerske kvinde Anicia Fultonia Proba og hvorpå der fandtes en cisterne, brønd eller kilde (på latin: "puteus").

Man kender ikke det nøjagtige sted, hvor denne lille kirke har ligget, men området mellem Via di Sant'Agata dei Goti og Via dei Serpenti op mod Via Nazionale bar tidligere navnet Pozzo di Proba, hvilket er en forvanskning af udtrykket Puteus Probae.

I de middelalderlige kirkekataloger benævnes denne kirke på forskellige måder, hvilket af nogle forskere udlægges som at der på området fandtes 2 mindre helligdomme, kaldet henholdsvis Santa Maria de Puteo Proba, der ifølge Sergio Delli så må have ligget meget tæt ved den nævnte brønd, og Santa Maria in Campo Putei Probae, som må have befundet sig i områdets yderkant. Andre forskere hælder imidlertid til den anskuelse, at de forskellige betegnelser henviser til én og samme kirke.

I kirkefortegnelsen fra ca.1230, kaldet "Il Catalogo Parigino", nævnes kirken som nr.91: "S. Maria in Proba", i en bulle udstedt af Pave Alexander IV (1154-1159) beskrives kirken med stedsfæstelsen "de campo" og "in puteo", i kirkefortegnelsen fra ca.1302, kaldet "Il Catalogo di Torino", figurerer den som nr.169 med teksten: "Ecclesia Sancte Marie de Puteo Probe habet 1 sacerdotem", og i "Il Catalogo de Signorili" fra ca.1425 nævnes den som nr.235: "Sce. Marie in Puteo Probe".

I slutningen af 1500-tallet var kirken faldefærdig; den tilhørte da den albanske menighed, som passede den sammen med et tilbygget hospital. I det 17.århundrede kaldtes den Sant'Anna degli Albanesi. Christian Hülsen mente i 1926 at den kunne placeres omkring gadekrydset Via Panisperna og Via dei Serpenti.


Litteratur om Santa Maria de Puteo Probae:
Delli, Sergio: Le strade di Roma. Newton Compton editori, 1975.
- side 728.
Lanciani, Rodolfo: Forma Urbis Romae. Edizione Quasar, 1991.
-kort nr.16 + 22.
Lombardi, Ferruccio: Roma - le chiese scomparse. Fratelli Palombi Editori, 2.ed. 1998.
- side 91.

Fotos fra området
Kort over området
Spise og bo i området
Bøger og links om området
Tilbage til byturen
Andre turforslag
Årstal
Ordliste
Søg i Annas Rom Guide
Hovedside
cop.Anne-Birgitte Larsson - siden er oprettet d. 16.2.2007